4(33)/2009

Spis treści:


Wstęp

Księgozbiór specjalny

Spotkanie Książka – zabytek

Biblioteka Główna UEK przyjazna osobom niepełnosprawnym

Dostęp on-line do zasobów Banku Światowego


Podziękowania dla Dyrekcji


200 i 150 lat temu...

Okrągły jubileusz Karola Darwina


Konferencje, szkolenia:

Kwaśny Papier: jak zabezpieczyć papierowe zbiory z XIX i XX wieku w małopolskich bibliotekach, muzeach i archiwach

Pokaz Urządzenia do Masowej Digitalizacji Zbiorów Archiwów i Bibliotek

Bibliograficzne bazy danych – konferencja z okazji 10-lecia BazTech

Prawo autorskie - warsztaty

Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci

Premiera rynkowa innowacyjnego rozwiązania ScanRobot


Staże zawodowe:

Staż w Bibliotece Jagiellońskiej


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Akademickiej Biblioteki Cyfrowej


Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2008 roku

Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 23 kwietnia 2009 r.

Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 04 czerwca 2009 r.

Działalność wystawiennicza Biblioteki Głównej w 2008 roku

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej


A More Research-intensive and Integrated European Research Area. Science, Technology and Competitiveness Key Figures Report 2008/2009
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2008. – 168 s.

Raport ilustruje postęp w dziedzinie badań naukowych, ich wydajności i finansowania jaki dokonał się po wprowadzeniu Strategii Lizbońskiej w marcu 2000 roku. Przedstawiono również osiągnięcia w zakresie budowania Europejskiego Obszaru Badawczego.Research for Europe. A Selection of EU Success Stories
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2008. – 110 s.

Przedstawiono 40 najlepszych projektów badawczych i inicjatyw przeprowadzonych w ramach Szóstego Programu Ramowego. Zaprezentowane projekty dotyczą niemal każdej dziedziny życia: od zdrowia poprzez ochronę środowiska naturalnego i żywność do turystyki i produkcji energii.Sectoral Training Funds in Europe
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2008. – 197 s.

Raport przedstawia zagadnienie funduszy na rzecz szkoleń sektorowych w Europie. Szczegółowo opisano sposoby rozdysponowania funduszy w Belgii, Danii, Hiszpanii, Francji, Włoszech, Holandii, Wielkiej Brytanii i na Cyprze.Skill Needs in Europe. Focus on 2020
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2008. – 25 s.

Szybkie zmiany zachodzące w sferze społecznej i gospodarczej powodują, że trzeba zastanowić się, w jaki sposób umiejętności i kompetencje, z perspektywami na przyszłość, można identyfikować z wyprzedzeniem oraz jak kształtować system edukacji i szkoleń, aby sprostać przyszłym wymaganiom w sferze umiejętności wykonywania konkretnej pracy. Publikacja przedstawia analizę rynku pracy w latach 2006-2015. Zaprezentowano również prognozy dotyczące omawianych zagadnień do roku 2020. Analiza dotyczy 25 krajów członkowskich oraz Norwegii i Szwajcarii.The Evolution of Labour Law in the EU-12 (1995-2005)
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2009. – 494 s.

Niniejsza publikacja to tom 3 raportu grupy ekspertów, których zadaniem było przeprowadzenie badań nad procesami zachodzącymi na rynku pracy i w prawodawstwie pracy krajów Unii. Zawiera przegląd zmian w prawie pracy od 1995 do 2005 roku w takich krajach jak: Bułgaria, Czechy, Słowacja, Estonia, Cypr, Malta, Litwa, Łotwa, Węgry, Polska, Rumunia i Słowenia. Jest to uzupełnienie tomu 1 zatytułowanego Zmiany w prawie pracy (1992-2003) – ogólne sprawozdanie i tomu 2 zatytułowanego Zmiany w prawie pracy (1992-2003) – krajowe raporty.New Skills for New Jobs. Anticipating and Matching Labour Market and Skills Needs
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2009. – 34 s.

W publikacji omówiono problem potrzeb rynku pracy i umiejętności przyszłych pracowników. Przedstawiono zarys wstępnej oceny przyszłych potrzeb Unii Europejskiej w odniesieniu do miejsc pracy i umiejętności swoich obywateli do 2020 r.Nowoczesna kolej nowoczesna Europa
Luksemburg : Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, 2008. – 12 s.

Publikacja przedstawia główne zasady polityki transportowej Unii Europejskiej. Zaprezentowano zintegrowany europejski rynek kolejowy. Transport kolejowy z jednej strony ma odpowiadać na potrzeby związane z coraz powszechniejszą mobilnością obywateli, a z drugiej strony ma zapewniać dobrą alternatywę dla innych form transportu w obliczu wzrostu cen paliwa oraz negatywnego wpływu transportu na środowisko.Turning Territorial Diversity into Strength Green Paper on Territorial Cohesion COM(2008)616
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2008. – 28 s.

Przedstawiono zagadnienie spójności regionalnej w krajach Unii Europejskiej. Zaprezentowano założenia polityki regionalnej UE.Water Resources Across Europe – Confronting Water Scarcity and Drought
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2009. – 55 s.

Pomimo dużej ilości wody na naszej planecie, dziesiątki lat niezrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi spowodowały osiągnięcie poziomów krytycznych niedoboru wody w wielu regionach. W raporcie przedstawiono poziom zużywania wody przez przemysł produkcyjny, rolnictwo oraz do produkcji energii. Omówiono przyszłość racjonalnego zarządzania zasobami wody w Europie.Waste without Borders in the EU? Transboundary Shipments of Waste
Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2009. – 20 s.

Raport przedstawia dane na temat odpadów w Europie i poza Europą zarówno dla tzw. zgłaszanych odpadów (głównie odpadów problematycznych i niebezpiecznych), jak i odpadów innych niż niebezpieczne. Omówiono kwestię nielegalnych transportów, problem niewystarczającej wiedzy na temat niektórych odpadów oraz czynniki warunkujące przewóz odpadów.


Magdalena Bednarek
Monika Parys
Kinga Zięcik