4(33)/2009

Spis treści:


Wstęp

Księgozbiór specjalny

Spotkanie Książka – zabytek

Biblioteka Główna UEK przyjazna osobom niepełnosprawnym

Dostęp on-line do zasobów Banku Światowego


Podziękowania dla Dyrekcji


200 i 150 lat temu...

Okrągły jubileusz Karola Darwina


Konferencje, szkolenia:

Kwaśny Papier: jak zabezpieczyć papierowe zbiory z XIX i XX wieku w małopolskich bibliotekach, muzeach i archiwach

Pokaz Urządzenia do Masowej Digitalizacji Zbiorów Archiwów i Bibliotek

Bibliograficzne bazy danych – konferencja z okazji 10-lecia BazTech

Prawo autorskie - warsztaty

Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci

Premiera rynkowa innowacyjnego rozwiązania ScanRobot


Staże zawodowe:

Staż w Bibliotece Jagiellońskiej


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Akademickiej Biblioteki Cyfrowej


Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2008 roku

Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 23 kwietnia 2009 r.

Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 04 czerwca 2009 r.

Działalność wystawiennicza Biblioteki Głównej w 2008 roku

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Poniżej prezentujemy czasopisma nabywane przez Oddział Wydawnictw Ciągłych w ramach prenumeraty i wymiany. Omawiamy czasopisma polskie, które zostały nabyte przez Bibliotekę od 2009 roku. Szczegółowa lokalizacja i zasoby dostępne są w Katalogu Biblioteki pod adresem: http://srv10.cyf-kr.edu.pl/cgi-bin/uek/chameleon. Zapraszamy do lektury i odwiedzania Czytelni Czasopism Bieżących.


CFO : magazyn finansistów
Warszawa : IDG Poland, 2004-
ISSN 1732-5617

Magazyn prezentujący wiedzę o trendach politycznych, gospodarczych i kulturowych istotnych z punktu widzenia strategii finansowej. Pismo zawiera przykłady skutecznego zarządzania finansami w oparciu o najwyższe kwalifikacje i wartości oraz przykłady wykorzystania IT w zarządzaniu finansami firmy. Tytuł przeznaczony dla dyrektorów i analityków finansowych.CIO : magazyn dyrektorów IT
Warszawa : IDG Poland, 2004-
ISSN 1733-6651

Miesięcznik przedstawiający wiedzę menedżerską i ekonomiczną pomocną w zarządzaniu działem IT. Magazyn może pełnić rolę doradcy strategicznego dyrektora IT. Tytuł skierowany jest do osób odpowiedzialnych za informatykę, szczególnie w randze członka zarządu lub dyrektora IT.Euroekspert : dotacje, prawo, edukacja, Polska w UE, ekologia, rynek i finanse
Warszawa : Europejskie Centrum Doradztwa Europrimus Consulting, 2006-
ISSN 1897-0362

Euroekspert to ogólnopolski dwumiesięcznik naukowy. Jest czasopismem interdyscyplinarnym poświęconym problematyce integracji europejskiej.Laboratorium : przegląd ogólnopolski
Katowice : Elamed, 2001-
ISSN 1643-7381

Jedyny na rynku polskim miesięcznik branżowy podejmujący zagadnienia związane z praktycznymi aspektami funkcjonowania wszelkiego rodzaju laboratoriów: przemysłowych, naukowych, medycznych, kontrolnych i innych. Interdyscyplinarna tematyka czasopisma łączy w sobie zagadnienia z różnych dziedzin nauki i techniki: chemii, biochemii, analityki medycznej, mikrobiologii, metrologii, inżynierii, a także zarządzania i finansów w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania laboratorium. Artykuły pisane są przez specjalistów z danej dziedziny i obejmują nowoczesne techniki laboratoryjne między innymi z obszarów analizy instrumentalnej (chromatografia, spektroskopia i in.), nauk przyrodniczych (biochemia, genetyka), jak również tematykę ogólnolaboratoryjną, związaną z zarządzaniem jakością, akredytacją laboratoriów, pomiarami w laboratoriach oraz walidacją metod.Studia Medioznawcze / Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA, 2000-
ISSN 1641-0920

Ogólnopolski, naukowy kwartalnik wydawany od 2000 r. przez Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i zajmujący się rynkiem mediów w Polsce i na świecie. Czasopismo zawiera artykuły i rozprawy z zakresu medioznawstwa oraz tematycznie związane z mediami i społecznymi konsekwencjami ich działalności.UE Fundusze Strukturalne : poradnik dla samorządów i przedsiębiorstw
Warszawa : Instytut Europejski, 2007-
ISSN 1897-4503

Wydawany od marca 2007 r. poradnik dla samorządów i przedsiębiorstw jest przewodnikiem we wszystkich fazach pozyskiwania, realizacji i rozliczania dotacji. Pismo pokazuje wzorcowe opracowania, udziela porad i wyjaśnień.Magazyn Przemysłu Rybnego
Rumia : Usługi Komputerowe „Tekst”, 1997-
ISSN 1428-362X

Czasopismo przeznaczone dla branży rybnej, zajmujące się problematyką ekonomii i technologii sektora rybnego. Tytuł powstał z myślą o kadrze zarządzającej zakładami przetwórczymi, hurtowniami rybnymi, dostawcami maszyn i środków dla przetwórstwa, jak również detalistami specjalizującymi się w handlu rybnym. Istotna część czasopisma poświęcona jest hodowli ryb oraz rybołówstwu morskiemu. Na bieżąco opisywane są tendencje w branży rybnej, które dostarczają przedsiębiorcom aktualnych informacji.Spektrum : czasopismo branży odzieżowej
Katowice : Elamed, 2005-
ISSN 1734-3836

Magazyn informacyjno-doradczy, będący kompendium wiedzy o krajowym i europejskim rynku tekstylnym. Czasopismo przeznaczone dla właścicieli i kadry kierowniczej, inżynierów i techników zakładów włókienniczych i odzieżowych, zakładów krawieckich, szwalni, pracowników komórek wzorniczych, a także producentów i sprzedawców.Polish Journal of Cosmetology
Łódź : MA Oficyna Wydawnicza, 2003-
ISSN 1731-0083

Kwartalnik Polish Journal of Cosmetology jest czasopismem recenzowanym o charakterze naukowym, publikującym w polskiej i angielskiej wersji językowej artykuły przeglądowe i prace oryginalne na temat fizycznych, chemicznych i biologicznych aspektów kosmetologii i dziedzin pokrewnych, takich jak: dermatologia, immunologia, mikrobiologia, chemia, sensoryka. W piśmie przedstawiane są także artykuły prezentujące firmy kosmetyczne oraz ich osiągnięcia technologiczne. Kwartalnik jest skierowany do grona ludzi zaangażowanych w badania naukowe z zakresu interdyscyplinarnie traktowanej kosmetologii, a także do praktyków – kosmetologów, lekarzy dermatologów, producentów przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego. Tytuł został włączony do bazy czasopism naukowych Index Copernicus, nadano mu punktację: 4,81 pkt. Index Copernicus oraz 4 pkt. KBN.Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych
Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009-
ISSN 2080-1092

Kwartalnik wydawany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamierzeniem redakcji jest stworzenie szerokiego forum do wymiany doświadczeń ludzi nauki i biznesu, wykorzystania współpracy tych środowisk dla rozwoju gospodarczego kraju. Publikacja została wydana w ramach realizacji projektu: „Powstanie wydawnictwa oraz wortalu branżowego w zakresie zastosowania gospodarczego wyników i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych”.Biuletyn Analityczny : sytuacja finansowa Polski... : perspektywy i zagrożenia / Akademia Finansów w Warszawie
Warszawa : LAM – Wydawnictwo Akademii Finansów, 2006-

Publikacja przygotowana przez zespół naukowy Instytutu Finansów Akademii Finansów w Warszawie. Tematyka koncentruje się wokół spraw związanych z sytuacją finansową Polski i rozwojem gospodarczym kraju. Autorzy artykułów omawiają bieżące problemy rynków finansowych krajowych i światowych. Tytuł ukazuje się nieregularnie od 2006 r.Film : magazyn ilustrowany
Warszawa : Krajowe Wydaw. Czasopism RSW „Prasa-Książka-Ruch”, 1973-
ISSN 0137-463X

W magazynie można przeczytać wiele interesujących artykułów związanych z kulturą - filmem, teatrem. Znajdują się tu informacje o repertuarze kin i nowościach na DVD. Z recenzji można dowiedzieć się, który film warto obejrzeć, a na który szkoda czasu. Felietony ułatwiają spojrzenie na kontrowersyjne tematy filmowe. Przeczytać tu również można o najnowszych wydawnictwach książkowych oraz muzycznych związanych z kinem i aktorami.Murator : poradnik dla budujących
Warszawa : Spółdzielnia Murator, 1983-
ISSN 0239-6866

Najpopularniejszy poradnik o tematyce budowlanej. Od 20 lat pomaga Polakom w budowie ładnych, trwałych i zdrowych domów. W każdym numerze praktyczne porady i opis wybranych zagadnień związanych z budową, wykańczaniem i remontem domu.


Małgorzata Budzewska-Baradziej
Bernadetta Gągulska
Alicja Oleksy
Jolanta Szyjewska