4(33)/2009

Spis treści:


Wstęp

Księgozbiór specjalny

Spotkanie Książka – zabytek

Biblioteka Główna UEK przyjazna osobom niepełnosprawnym

Dostęp on-line do zasobów Banku Światowego


Podziękowania dla Dyrekcji


200 i 150 lat temu...

Okrągły jubileusz Karola Darwina


Konferencje, szkolenia:

Kwaśny Papier: jak zabezpieczyć papierowe zbiory z XIX i XX wieku w małopolskich bibliotekach, muzeach i archiwach

Pokaz Urządzenia do Masowej Digitalizacji Zbiorów Archiwów i Bibliotek

Bibliograficzne bazy danych – konferencja z okazji 10-lecia BazTech

Prawo autorskie - warsztaty

Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci

Premiera rynkowa innowacyjnego rozwiązania ScanRobot


Staże zawodowe:

Staż w Bibliotece Jagiellońskiej


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Akademickiej Biblioteki Cyfrowej


Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2008 roku

Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 23 kwietnia 2009 r.

Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 04 czerwca 2009 r.

Działalność wystawiennicza Biblioteki Głównej w 2008 roku

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci

W dniach 1-2 czerwca 2009 r. odbyła się w Krakowie piętnasta, jubileuszowa międzynarodowa konferencja zatytułowana Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci. Konferencję zorganizował Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współpracy Konsulatu Generalnego USA w Krakowie. Celem konferencji było „poszukiwanie przez biblioteki niższych kosztów rozwiązań w komunikowaniu się z pożytkiem dla społeczeństwa informacyjnego. Mają one skutecznie i efektywnie wspomagać naukę i usługi z wykorzystaniem nowych technologii informacyjnych, pokazywać przykłady do naśladowania w sytuacji zagrożeń płynących ze światowego kryzysu finansowego, wskazać w tym zakresie nowe paradygmaty badań „w” i „przez” biblioteki” (z przemówienia otwierającego konferencję prof. dr. hab. Szczepana Bilińskiego, Prorektora UJ ds. Badań i Współpracy Międzynarodowej).

Pierwszy dzień konferencji zdominowały referaty w języku angielskim wygłoszone przez gości z USA, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Turcji i Bułgarii. Tematem wystąpień były problemy związane m.in. z finansowaniem bibliotek publicznych w USA oraz digitalizacją zbiorów bibliotecznych. W przerwie obrad można było zwiedzić nowocześnie urządzoną bibliotekę Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz wziąć udział w pokazach poświęconych Karolowi Estreicherowi oraz autorskiej książce artystycznej. Po południu uczestnicy konferencji mogli wziąć udział w zorganizowanej przez Konsulat Generalny USA wideokonferencji przeprowadzonej z udziałem dyrektor biblioteki publicznej w Arlington (Wirginia), a poświęconej usługom bibliotecznym w aktualnym kontekście ekonomicznym.

Organizatorzy konferencji zadbali też o miłe zakończenie dnia, zapraszając na kolację i spotkanie towarzyskie w kawiarni w „U Pęcherza” w Collegium Maius. Spotkaniu towarzyszył występ zespołu Open Access przedstawianego jako zespół muzyczny Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ.

Drugi dzień konferencji zdominowały dwa przeprowadzone równolegle panele prowadzone przez prof. W. Pindlową i prof. M. Kocójową. Zakres tematyczny przedstawianych w ich trakcie wystąpień był bardzo zróżnicowany – od problemów finansowania działalności bibliotek, przez digitalizację zbiorów bibliotecznych do promocji działań biblioteki i sposobów komunikowania się z użytkownikiem. Pełny wykaz wystąpień znaleźć można na stronie konferencji.

W drugim dniu niżej podpisani przedstawili referat Multiwyszukiwarka baz własnych i katalogu online Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Miłą pamiątką po konferencji jest przygotowany przez organizatorów dysk optyczny zawierający nie tylko wszystkie teksty referatów i wystąpień, ale także ciekawe materiały o działalności Instytutu INiB i organizowanych przez niego konferencjach.

J. Ożóg
A. Potempa