4(33)/2009

Spis treści:


Wstęp

Księgozbiór specjalny

Spotkanie Książka – zabytek

Biblioteka Główna UEK przyjazna osobom niepełnosprawnym

Dostęp on-line do zasobów Banku Światowego


Podziękowania dla Dyrekcji


200 i 150 lat temu...

Okrągły jubileusz Karola Darwina


Konferencje, szkolenia:

Kwaśny Papier: jak zabezpieczyć papierowe zbiory z XIX i XX wieku w małopolskich bibliotekach, muzeach i archiwach

Pokaz Urządzenia do Masowej Digitalizacji Zbiorów Archiwów i Bibliotek

Bibliograficzne bazy danych – konferencja z okazji 10-lecia BazTech

Prawo autorskie - warsztaty

Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci

Premiera rynkowa innowacyjnego rozwiązania ScanRobot


Staże zawodowe:

Staż w Bibliotece Jagiellońskiej


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Akademickiej Biblioteki Cyfrowej


Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2008 roku

Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 23 kwietnia 2009 r.

Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 04 czerwca 2009 r.

Działalność wystawiennicza Biblioteki Głównej w 2008 roku

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Bibliograficzne bazy danych – konferencja z okazji 10-lecia BazTech

W dniach 27-29 maja 2009 r. w Bydgoszczy odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Organizatorami konferencji były Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy i Biblioteka Politechniki Krakowskiej, a okazją do spotkania oraz wymiany doświadczeń było 10 lat istnienia bazy BazTech.

Ponieważ jesteśmy biblioteką o profilu ekonomicznym, zacznijmy może od przybliżenia tej bazy, najlepiej posługując się informacjami z jej własnej strony domowej.

Jak widać w stopce redakcyjnej wydawcą bazy jest Konsorcjum BazTech, składające się obecnie z 22 bibliotek akademickich. Są to:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Akademia Morska w Szczecinie
 • Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie (dawniej Instytut Obróbki Skrawaniem)
 • Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Krakowska (koordynator)
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Opolska
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy (dawniej: Akademia Techniczno-Rolnicza) w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (dawniej: Politechnika Szczecińska)

Baza szczyci się tym, że stała się źródłem rekomendowanym przez Bibliotekę Narodową.

Osiągnięciem twórców BazTechu jest także fakt, że baza współtworzy Bibliotekę Wirtualną Nauki, posadowioną na serwerze Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM).

Wracając do relacji z przebiegu konferencji, była ona platformą wymiany doświadczeń twórców najważniejszych polskich baz bibliograficznych. Jako duży zaszczyt potraktowaliśmy możliwość zaprezentowania na tak ważnym forum bibliograficznych baz własnych naszej Biblioteki.

Organizatorów szczególnie interesowały nasze doświadczenia związane z reorganizacją baz GOSPODARKA i NAUKI SPOŁECZNE. Przypomnijmy, że od roku 2004 w bazach tych – za zgodą wydawców czasopism – umieszczane są pełne teksty artykułów, a także przypisy bibliograficzne z artykułów z wszystkich indeksowanych czasopism. Podobną reorganizację wprowadzono nieco później w bazie BazTech. W szczególności pokazaliśmy jak przeprowadzona restrukturyzacja może służyć informowaniu o piśmiennictwie z dziedziny, której dotyczy baza (artykuł Bibliografie czasopism naukowych Biblioteki Głównej UEK jako źródło danych dla analiz bibliometrycznych).

Głównym celem konferencji - zgodnie z deklaracją organizatorów zamieszczoną na stronie domowej konferencji - był „przegląd zagadnień związanych z tworzeniem i udostępnianiem bibliograficznych baz danych, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzinowych baz rejestrujących zawartość polskich czasopism naukowych i fachowych oraz prezentacja form współdziałania z innymi serwisami czy instytucjami.”

Cel ten został w pełni zrealizowany. Spotkanie stało się przy okazji doskonałym szkoleniem w zakresie polskich informatorów naukowych w postaci baz danych. Zainteresowanych odsyłam do wystąpień konferencyjnych i prezentacji, w większości dostępnych w Materiałach Konferencyjnych EBIB już w dniu otwarcia konferencji.

Konferencja niosła ważne przesłanie o konieczności współpracy bibliotek: „Wymiana doświadczeń oraz poznanie dorobku i zamierzeń twórców polskich baz bibliograficznych powinny w konsekwencji zainicjować współpracę w zakresie rozwiązywania wspólnych problemów i wyznaczania kierunków rozwoju.”

Jak dalej potoczą się losy dokumentacji i dostępu do dorobku naukowego polskich naukowców? Bibliotekarze potrafią się dobrze zorganizować, przykłady takiej współpracy można mnożyć. Tu adekwatny będzie przykład z własnego podwórka, z nauk ekonomiczno-społecznych, gdzie we Włoszech 113 bibliotek akademickich współtworzy bibliograficzną, dziedzinową bazę ESSPER. Czy tak szeroka współpraca, w wersji wielodziedzinowej i choć częściowo pełnotekstowej powiedzie się w Polsce? Życzmy sobie tego wszyscy...

Anna Osiewalska