4(33)/2009

Spis treści:


Wstęp

Księgozbiór specjalny

Spotkanie Książka – zabytek

Biblioteka Główna UEK przyjazna osobom niepełnosprawnym

Dostęp on-line do zasobów Banku Światowego


Podziękowania dla Dyrekcji


200 i 150 lat temu...

Okrągły jubileusz Karola Darwina


Konferencje, szkolenia:

Kwaśny Papier: jak zabezpieczyć papierowe zbiory z XIX i XX wieku w małopolskich bibliotekach, muzeach i archiwach

Pokaz Urządzenia do Masowej Digitalizacji Zbiorów Archiwów i Bibliotek

Bibliograficzne bazy danych – konferencja z okazji 10-lecia BazTech

Prawo autorskie - warsztaty

Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci

Premiera rynkowa innowacyjnego rozwiązania ScanRobot


Staże zawodowe:

Staż w Bibliotece Jagiellońskiej


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Akademickiej Biblioteki Cyfrowej


Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2008 roku

Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 23 kwietnia 2009 r.

Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 04 czerwca 2009 r.

Działalność wystawiennicza Biblioteki Głównej w 2008 roku

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Dostęp on-line do zasobów Banku Światowego

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest depozytariuszem publikacji Banku Światowego, które przechowuje w formie wydzielonej Biblioteki Depozytowej tej instytucji. Jest to jedna z pięciu kolekcji specjalnych udostępnianych przez naszą Bibliotekę, obok Centrum Dokumentacji Europejskiej, Biblioteki Depozytowej IMF, Biblioteki Depozytowej EBOR oraz Archiwum Józefa Hieronima Retingera. W Polsce istnieją jeszcze tylko dwie placówki podobnego typu – w Gdańsku (Biblioteka Depozytowa Banku Światowego przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową) oraz w Warszawie (Biblioteka Depozytowa Banku Światowego przy Centralnej Bibliotece Narodowego Banku Polskiego). Rozłożenie geograficzne tych instytucji sprawia, że do Biblioteki Depozytowej w Krakowie przyjeżdżają studenci i naukowcy z całej Polski południowej. Do tej pory jesteśmy też jedyną jednostką, która udziela pełnej informacji o całości posiadanej kolekcji, której zawartość jest przybliżana między innymi poprzez słowa kluczowe i abstrakty w języku polskim, zamieszczone w internecie.

Początkowo Biblioteka Depozytowa Banku Światowego działała przy Centrum Badań nad Zadłużeniem i Rozwojem UJ i AE, jednak w 1993 roku została przyłączona do Biblioteki Głównej UEK. Obecnie zasób liczy około 9000 różnego rodzaju publikacji Banku Światowego, w tym: monografii, raportów, serii wydawniczych, czasopism, CD-ROM-ów, dostępnych w trybie prezencyjnym (bez wypożyczeń na zewnątrz) w Oddziale Informacji Naukowej w budynku Biblioteki na terenie kampusu Uniwersytetu. Z zasobów Biblioteki Depozytowej może skorzystać każdy, również osoby nie posiadające karty bibliotecznej i nie związane z naszą Uczelnią; aby skorzystać z czytelni, gdzie dostępne są materiały Banku Światowego wystarczy wylegitymować się jakimkolwiek dokumentem potwierdzającym tożsamość. (Wszystkich zainteresowanych historią i opisem zasobów Biblioteki Depozytowej Banku Światowego odsyłam do Biuletynu z roku 2003, gdzie ukazał się artykuł: 10-lecie Biblioteki Depozytowej Banku Światowego przy Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie).

Od początku roku 2009 nasza Biblioteka Depozytowa Banku Światowego nie otrzymuje drukowanych wersji publikacji. Bank Światowy rezygnuje z ich przesyłania na rzecz wersji elektronicznych. Trwają negocjacje w zakresie przywrócenia egzemplarza drukowanego, którego zachowanie, a następnie opracowanie przez Bibliotekę, zapewnia promocję publikacji Banku w Polsce. Ocenę dotychczasowych wyników tej promocji umożliwiają statystyki odsłon internetowego serwisu naszej kolekcji:

Zamieszczamy tam pełną informację o nabytkach Biblioteki Depozytowej, jej katalog oraz bibliografię polskich publikacji o Banku Światowym. Serwis odnotowuje średnią miesięczną liczbę odwiedzin na poziomie 700 wejść; od momentu jego powstania zarejestrował ponad 63 500 odsłon.

Publikacje Banku Światowego należą do źródeł bardzo cenionych, nie tylko przez naszych studentów i zespół akademicki UEK, ale również przez studentów przyjeżdżających do Polski w ramach programu Erasmus i naukowców zagranicznych nie znających języka polskiego, a pragnących pozyskać informacje społeczno-gospodarcze na temat naszego kraju. W nowej formule dostępu on-line zwiększy się z całą pewnością stopień wykorzystania źródeł naszej Biblioteki Depozytowej, ale użytkownicy będą musieli nauczyć się sposobu korzystania z nowych źródeł elektronicznych. Dlatego uprzedzamy spodziewaną zmianę, przybliżając platformę przygotowaną przez Bank Światowy w celu udostępniania źródeł on-line. Platforma jest jeszcze niedostępna dla naszej instytucji. W momencie, kiedy dostęp zostanie aktywowany poinformujemy o tym osobnym ogłoszeniem na stronie domowej Biblioteki.

Bank Światowy zapewni nam dostęp do następujących zasobów: World Bank e-library, GEM Online, WDI Online, ADI Online, GDF Online.

World Bank e-library

World Bank e-library to portal, gdzie oferowany jest dostęp do ponad 4500 dokumentów wydanych przez Bank Światowy. Kolekcja udostępniona on-line składa się z ponad 1800 książek i monografii oraz ponad 2700 Policy Research Working Papers. Niewątpliwą zaletą portalu są pełne teksty książek i wydawnictw seryjnych udostępniane w formacie pdf i innych formatach przyjaznych użytkownikom.

Administratorzy portalu zapewniają, że każda nowa książka lub inny dokument wydany przez Bank Światowy będą udostępniane, wraz z pełnym tekstem, w World Bank e-library, mniej więcej w czasie kiedy publikacja ukaże się w wersji papierowej. Warto dodać, że część zasobów jest i będzie dostępna nie tylko dla użytkowników posiadających subskrypcję – wszystkie wydawnictwa typu Working Papers oraz część raportów Banku Światowego można przeglądać nieodpłatnie w wolnym dostępie.

World Bank e-library jest jednym z najbardziej kompleksowych źródeł oferujących zasoby dotyczące rozwoju społecznego i ekonomicznego na świecie. Ciekawym rozwiązaniem jest udostępnienie dwóch dodatkowych rodzajów przeszukiwania portalu. Jest to wyszukiwanie według regionów oraz tematów publikacji. Dlatego całość zasobów została podzielona na kolekcje:

 • Afrykańską,
 • Wschodnio-Azjatycką,
 • Europy Wschodniej i Azji Centralnej,
 • Ameryki Łacińskiej,
 • Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Podział tematyczny obejmuje między innymi takie kategorie jak:

 • Rozwój Rolnictwa i Obszarów Wiejskich,
 • Bankowość, Finanse i Inwestycje,
 • Przedsiębiorczość,
 • Produkty, Kształtowanie Cen i Handel,
 • Rozwój gospodarczy,
 • Edukacja i Szkolnictwo,
 • Energia, Przemysł i Wydobycie,
 • Globalizacja,
 • Środowisko, Ochrona Środowiska,
 • Zarządzanie, Społeczeństwo Obywatelskie,
 • Zdrowie, Ochrona Zdrowia,
 • Infrastruktura, Transport, Rozwój Urbanistyczny,
 • Praca i Dochód,
 • Sektor Prywatny,
 • Technologia i Telekomunikacja,
 • Zasoby Wodne,
 • Bank Światowy.

GEM Online

Global Economic Monitor zapewnia bieżącą analizę globalnych trendów ekonomicznych i przegląd wskaźników związanych z bieżącymi wydarzeniami społeczno-gospodarczymi na świecie. Dodatkowo wydawnictwo to zawiera prognozy dla cen towarów oraz głównych wskaźników makroekonomicznych dla ponad 130 krajów. Na wybrane tematy (np. globalne trendy produkcji, handel, finanse, waluty) co miesiąc sporządzane są przeglądy wskaźników i omówienia tematyczne. Bezpośredni dostęp do banków danych oraz raportów liczbowych umożliwia zebranie informacji na temat bieżących wskaźników makroekonomicznych, a dodatkowo znaleźć tu można np. prognozy dotyczące produktu krajowego brutto dla poszczególnych krajów.

WDI Online, ADI Online, GDF Online

Bazy World Development Indicators Online (WDI), Global Development Finance Online (GDF) oraz African Development Indicators Online (ADI) są wersją elektroniczną wydawnictw otrzymywanych przez nas do tej pory w formie papierowej i na płytach CD-ROM. World Development Indicators zapewniają dostęp do ponad 800 wskaźników rozwojowych dla 209 krajów za lata 1960-2008. Global Development Finance podaje ponad 200 wskaźników dotyczących długu i przepływów finansowych dla 129 krajów – wskaźniki wyliczane są na podstawie sporządzanych przez poszczególne państwa raportów, dotyczących zadłużenia, w ramach World Bank Dept Reporting System. African Development Indicators podają wskaźniki dotyczące 53 państw afrykańskich. Dane dotyczą następujących tematów: społeczeństwo, ekonomia, finanse, zasoby naturalne, infrastruktura, zarządzanie, środowisko. We wszystkich bazach dane uzupełniane są na bieżąco.

Przechowywana przez nas kolekcja specjalna jaką jest Biblioteka Depozytowa Banku Światowego, jest jedną z najstarszych i najlepiej rozpoznawanych kolekcji zewnętrznych tej instytucji w Polsce. Wraz z kolekcją Międzynarodowego Funduszu Walutowego tworzy wyjątkową całość, ważną nie tylko dla użytkowników naszej Biblioteki. Dlatego mamy nadzieję, że dostęp on-line do zasobów Banku Światowego zwiększy jeszcze stopień wykorzystania udostępnianych przez nas źródeł.

Anna Tokarczyk