4(33)/2009

Spis treści:


Wstęp

Księgozbiór specjalny

Spotkanie Książka – zabytek

Biblioteka Główna UEK przyjazna osobom niepełnosprawnym

Dostęp on-line do zasobów Banku Światowego


Podziękowania dla Dyrekcji


200 i 150 lat temu...

Okrągły jubileusz Karola Darwina


Konferencje, szkolenia:

Kwaśny Papier: jak zabezpieczyć papierowe zbiory z XIX i XX wieku w małopolskich bibliotekach, muzeach i archiwach

Pokaz Urządzenia do Masowej Digitalizacji Zbiorów Archiwów i Bibliotek

Bibliograficzne bazy danych – konferencja z okazji 10-lecia BazTech

Prawo autorskie - warsztaty

Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci

Premiera rynkowa innowacyjnego rozwiązania ScanRobot


Staże zawodowe:

Staż w Bibliotece Jagiellońskiej


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Akademickiej Biblioteki Cyfrowej


Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2008 roku

Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 23 kwietnia 2009 r.

Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 04 czerwca 2009 r.

Działalność wystawiennicza Biblioteki Głównej w 2008 roku

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Biblioteka Główna UEK przyjazna osobom niepełnosprawnym

Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie działalności i funkcjonowania Biblioteki Głównej UEK na rzecz studentów niepełnosprawnych przy współpracy (od roku 2008) z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych UEK.

Na samym początku warto podkreślić działania, jakie Biblioteka Główna UEK (wcześniej BG AE) podjęła samodzielnie na rzecz studentów niepełnosprawnych. Nowy (choć na współczesne wymagania architektoniczne trudno nazwać niespełna dwudziestoletni budynek nowym, a co dopiero w pełni przystosowanym do potrzeb ON) budynek Biblioteki powstał w latach 90. ubiegłego stulecia. Niestety, projekt budynku wykonany w latach 70. nie przewidywał, że z biblioteki będą także korzystać osoby niepełnosprawne (!). W momencie przystąpienia do dokończenia budowy (1991 rok), kiedy to wreszcie wszystkie inwestycje budowlane musiały przewidywać rozwiązania przyjazne osobom niepełnosprawnym, dopracowaniem szczegółów zajęła się Dyrektor Biblioteki Głównej AE - Pani mgr Anna Sokołowska-Gogut. W oddzielnym wniosku do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawarła swoje własne rozwiązania i koncepcje, które do dziś służą niepełnosprawnym studentom korzystającym z usług Biblioteki. We wniosku znalazły się:

Platforma schodowa ułatwiająca pokonanie schodów osobom mającym problemy z poruszaniem się (głównie osoby na wózkach),
Winda dostosowana do potrzeb ON,
Dwa stoliki w Czytelni Głównej przystosowane do wózków,
Drzwi automatyczne wejściowe do Biblioteki oraz do Czytelni Głównej,
Dostosowanie ubikacji na każdym z pięter Biblioteki do potrzeb ON (szerokie drzwi i uchwyty).

    

Należy dodać, że w tym czasie Biblioteka Główna AE była jedyną tak dobrze przygotowaną jednostką spośród innych bibliotek akademickich, a nawet uczelni, w Polsce pod względem udogodnień dla studentów niepełnosprawnych.

Od roku 2008 działania na rzecz studentów niepełnosprawnych przeprowadzane są przy pomocy Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych UEK – Pani prof. Janiny Filek, Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UEK oraz Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UEK. Na podstawie dostarczonych przez ww. instytucje wytycznych złożono wniosek na dostarczenie Bibliotece pomocy wzrokowych dla osób słabowidzących, ze szczególnym uwzględnieniem czynności umożliwiających naukę i czytanie (oglądanie) materiałów pisemnych. Wniosek został pozytywnie poparty przez Panią prof. Janinę Filek. W zamówieniu znalazły się:

1) Sprzęt firmy Eschenbach zaoferowany przez firmę Voigt Optyk s.c.:
Videolupa (czarno-biała) powiększenie 17,5x – 3 sztuki,
Kamera elektroniczna kolorowa (70x) – 3 sztuki,
Stolik krzyżowy ruchomy do kamery elektronicznej – 3 sztuki
Telewizor LCD 19-20” do videolupy i kamery kolorowej – 6 sztuk
2) Dodatkowe oprogramowanie dla studentów niepełnosprawnych:
System Keplera – 3 zestawy,
IVONA Rehabilitacyjna – syntezator mowy – 6 stanowisk.

    

Sprzęt został sfinansowany przez środki ministerstwa na kształcenie i rehabilitację studentów niepełnosprawnych.

Niestety, we wniosku nie uwzględniono dodatkowych komputerów dla Biblioteki, w wyniku czego do tej pory syntezatory mowy IVONA nie zostały nigdzie zainstalowane. W najnowszym wniosku opracowanym przez Bibliotekę, przy ogromnym zaangażowaniu Pani mgr Urszuli Cieraszewskiej (Oddział Informatyzacji BG UEK) oraz pomocy Pani mgr Anny Stawowy z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UEK, udało się skompletować wymagania sprzętowe potrzebne do pełnego wykorzystania wcześniej pozyskanych urządzeń i programów. We wniosku znalazły się:

Large Print Keyboard – 6 sztuk (firma HARPO),
SmartNav AT – 1 sztuka (firma HARPO),
KidTrac Colour – 6 sztuk (firma HARPO),
Program udźwiękawiający Jaws Professional – 6 sztuk,
Skaner Plustek OpticBook 3600 Plus – 1 sztuka,
FineReader 9.0 – 1 sztuka
Program powiększający Zoom Text Magnifier 9.0 – 6 sztuk,
Komputer – 6 sztuk,
Karta Goliath 3HD Protector – 6 sztuk.

Obecnie zamówienie oczekuje na przetarg. Koszty zakupionego sprzętu zostaną pokryte przez środki ministerstwa na kształcenie i rehabilitację studentów niepełnosprawnych.

Na wniosek Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UEK udało się również dostosować chodniki oraz obniżyć krawężniki przed Biblioteką Główną UEK.

Dodatkowym, ale jakże ważnym atutem na rzecz lepszej współpracy ze studentami głuchymi i niedosłyszącymi jest fakt, że w roku 2009 cztery pracownice Biblioteki Głównej UEK miały przyjemność uczestniczyć w kursie języka migowego dla pracowników służb społecznych (I-go stopnia) współorganizowanym przez Polski Związek Głuchych oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wszystkie Panie ukończyły kurs z wyróżnieniem.

Nasza Biblioteka ciągle stara się podnosić standardy jakości w dostępie do wiedzy dla wszystkich studentów, a przede wszystkim studentów niepełnosprawnych. Oprócz wcześniej omówionych udogodnień „na miejscu”, Biblioteka na rzecz lepszego dostępu do swoich zbiorów prowadzi prace w zakresie digitalizacji zbiorów i udostępniania ich w sieci internet (ABC Kraków) oraz umożliwia zdalny dostęp do zbiorów (bazy danych, czasopisma, książki elektroniczne) przez cały okres studiów.

Opracowano również bardziej korzystne zasady udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej UEK studentom niepełnosprawnym:

  1. Student niepełnosprawny obsługiwany jest poza kolejnością.
  2. Pomocy w wyszukiwaniu informacji katalogowych i bibliograficznych udzielają pracownicy Oddziału Informacji Naukowej.
  3. Osoba niepełnosprawna może wypożyczyć maksymalnie 9 książek na okres 2 miesięcy.
  4. Student niepełnosprawny nie musi wypożyczać książek osobiście - ma prawo wyznaczyć osobę upoważnioną do wypożyczania książek w jego imieniu. "Opiekun" musi być wyznaczony na okres co najmniej jednego roku. Zainteresowani (student niepełnosprawny i "opiekun") powinni zgłosić się do Wypożyczalni z dokumentami tożsamości celem dopełnienia formalności rejestracyjnych.

W przyszłości planowane jest otwarcie czytelni dostosowanej do potrzeb ON oraz stworzenie strony www Biblioteki w wersji dla osób niedowidzących.

Zapraszamy także Pełnomocnika oraz Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK do bardziej owocnej współpracy w celu lepszego propagowania posiadanych przez nas zasobów (materialnych i niematerialnych), które będą mogły zostać w pełni wykorzystane przez studentów niepełnosprawnych naszej Uczelni.

Dziękuję Pani Dyrektor mgr Annie Sokołowskiej-Gogut oraz Pani mgr Urszuli Cieraszewskiej za cenne wskazówki i informacje pomocne przy napisaniu tego artykułu.

Jacek Serwin
zdjęcia Jarosław Matyjaszek