4(33)/2009

Spis treści:


Wstęp

Księgozbiór specjalny

Spotkanie Książka – zabytek

Biblioteka Główna UEK przyjazna osobom niepełnosprawnym

Dostęp on-line do zasobów Banku Światowego


Podziękowania dla Dyrekcji


200 i 150 lat temu...

Okrągły jubileusz Karola Darwina


Konferencje, szkolenia:

Kwaśny Papier: jak zabezpieczyć papierowe zbiory z XIX i XX wieku w małopolskich bibliotekach, muzeach i archiwach

Pokaz Urządzenia do Masowej Digitalizacji Zbiorów Archiwów i Bibliotek

Bibliograficzne bazy danych – konferencja z okazji 10-lecia BazTech

Prawo autorskie - warsztaty

Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci

Premiera rynkowa innowacyjnego rozwiązania ScanRobot


Staże zawodowe:

Staż w Bibliotece Jagiellońskiej


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Akademickiej Biblioteki Cyfrowej


Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2008 roku

Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 23 kwietnia 2009 r.

Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 04 czerwca 2009 r.

Działalność wystawiennicza Biblioteki Głównej w 2008 roku

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Księgozbiór specjalny

Res communis – z łaciny wspólne dobro.
Rara avis - z łaciny dosłownie znaczy rzadki ptak, coś niezwykłego, rzadkość.

W naszej Bibliotece znajduje się 230 tytułów książek na tzw. resach, inaczej określanych jako rara. Pozycje z tej listy oznaczone są dużą literą R po sygnaturze. W skład tego księgozbioru wchodzą:

  1. Starodruki – publikacje wydane od drugiej połowy XV w. do końca 1800  r.
  2. Prohibita – z łaciny zakazany, druki zastrzeżone ze względu na treść. W czasach komuny udostępniane czytelnikom za specjalnym zezwoleniem.
  3. Druki XIX-wieczne.

Ad. 1. Starodruków mamy 14 tytułów. Przechowywane są oddzielnie, wyłączone z księgozbioru ogólnego. Najstarsza pozycja, francuskojęzyczna Histoire des sevarambes, peuples qui habitent une Partie du troifiéme Continent, communément appellé La terre Australe pochodzi z 1702 r.

Pozycja w języku polskim pochodzi z 1782 r. Jest to Prawo polityczne narodu polskiego T. 1–2 napisane przez Wincentego Skrzetuskiego, wydane w Warszawie w Drukarni J. K. Mci i Rzeczypospolitey u XX. Scholarum Piarum. Książka ta została wprowadzona do Akademickiej Bibioteki Cyfrowej, osoby zainteresowane mogą obejrzeć jej zeskanowaną treść. Nasze najcenniejsze pozycje parę lat temu poddane zostały specjalistycznym zabiegom konserwatorskim odgrzybiania, odkwaszania i ponownej oprawie wykonanej w specjalistycznej pracowni Starych Druków w Bibliotece Jagiellońskiej. W chwili obecnej znajdują się w odpowiednich warunkach klimatycznych.

Ad. 2. Prohibita w liczbie 10 tytułów, wydane zostały między rokiem 1944 a 1967. Wśród nich są takie pozycje jak: Straty kultury polskiej 1929-1944. T. 1-2. Praca zbiorowa pod red. Adama Ordęgi i Tymona Terleckiego, wydana z Zasiłku Funduszu Kultury Narodowej, Książnica Polska, Glasgow, 1945 czy Stanisława Kopańskiego Wspomnienia wojenne 1939-1946 opublikowane nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego Veritas w Londynie,

a także anglojęzyczna pozycja autorstwa R. Conquest The Soviet deportation of nationalities, Londyn, 1960.

Kolejna pozycja zawiera materiały z konferencji zorganizowanej w Londynie w dn. 5–7 czerwca 1964 r. z inicjatywy Prezesa Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego Dylematy gospodarki polskiej : the dilemmas of the Polish economy.

Prohibita tworzą bardzo ciekawy księgozbiór nie tylko dla historyków, ale wszystkich którzy chcą poznać współczesną historię naszego kraju. Książki te zostały wyłączone z listy resów. Obecnie są udostępniane według ogólnie przyjętych zasad.

Ad. 3. Druki wydane w XIX w. - książki pozostające w księgozbiorze ogólnym. Posiadamy 206 tytułów, wydanych między rokiem 1803 a 1900. Większość tych pozycji stoi na sygn. w zakresie między 30 000 a 34 000. Znaczna ich część wydana jest po niemiecku, francusku i angielsku. Z ciekawszych pozycji można wymienić: J. B. Marchlewskiego Fizjokratyzm w dawnej Polsce, Warszawa, 1898, Oswalda Kűlpe O zadaniach i kierunkach filozofii. T. 1 Lwów-Warszawa, 1899, Łucyana Tatomira Geografia ogólna i statystyka ziem dawnej Polski. Kraków, 1868 czy Edwarda Prądzyńskiego O prawach kobiety. Wyd. 2 uzup. Warszawa, 1875.

W naszych katalogach można jeszcze znaleźć wiele cennych i ciekawych pozycji, np. Bernharda Petri wydana po niemiecku, przełożona na język polski przez Józefa Morzkowskiego pt. Chodowanie owiec osobliwie merynosów, Wrocław, 1923.

Od dłuższego czasu prowadzimy prace mające na celu wybranie najcenniejszych książek, skanowanie ich i udostępnianie on-line poprzez Akademicką Bibliotekę Cyfrową.

Od czerwca 2009 r. zarządzeniem Dyrektora Biblioteki wprowadzono szczególne zasady korzystania z resów. Starodruki z racji swojej wartości podlegają szczególnej ochronie. Można będzie z nich korzystać tylko na miejscu w Czytelni po uzyskaniu zgody Dyrektora Biblioteki. Ewentualna zgoda zostanie wydana po wcześniejszym rozpatrzeniu pisemnego wniosku czytelnika, zawierającego uzasadnienie korzystania z takiej pozycji. Studenci zobowiązani są dołączyć do wniosku rekomendację od promotora lub opiekuna. Zaostrza się również przepisy dotyczące korzystania z druków XIX w. i początku XX w. Będą one udostępniane tylko i wyłącznie na miejscu w Czytelni. Na zewnątrz czytelnicy mogą wypożyczać książki wydane po 1950 r.

Marzena Niedźwiedzka
zdjęcia Aneta Kania