3(32)/2008

Spis treści:


Wstęp

Najmłodszy Nobel z ekonomii

Google ma już 10 lat!

Google Book Search

Nowe „oblicze” Biblioteki Głównej UEK

„Rola przedsiębiorcy Oskara Schindlera w ratowaniu żydowskich współobywateli Krakowa” – o wystawie w Bibliotece Głównej UEK

Wyprawa Chiny 2008


90 lat temu...

Kraków 90 lat temu, czyli jak odradzała się Polska

90 lat temu... utworzono Główny Urząd Statystyczny


Konferencje:

Lampka szampana jako narzędzie lobbingu – sprawozdanie z międzynarodowego seminarium „Lobbing na rzecz bibliotek”

Annual General Meeting Budapest

The Past, Present, and Future of the Impact Factor and other Tools of Scientometrics - their use in comparing the scientific quality of researchers, journals, institutions and countries

Innowacje oraz zmiany ortograficzne i interpunkcyjne. Szkolenie zorganizowane przez Bibliotekę Analiz Sp. z o.o. 23 października 2008 roku

Technologie informacyjne istotnym czynnikiem promocji kultury i szerzenia pluralizmu kulturowego - warsztat projektu MOSAICA – zarządzanie zasobami dziedzictwa kultury żydowskiej


Staże zawodowe:

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie

Staż zawodowy w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej

Praktyka zawodowa w Bibliotece Uniwersytetu w Umeå

Wyjazd szkoleniowy do Biblioteki Uniwersyteckiej w Ratyzbonie


Nowości:

Czasopisma turystyczne w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Biblioteki Depozytowej EBOR


Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 17 listopada 2008 r.

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 17 listopada 2008 r.

W dniu 17 listopada 2008 roku o godzinie 10:00 odbyło się pierwsze zebranie Rady Bibliotecznej nowej kadencji. Na zebraniu obecnych było 11 osób.

Obrady rozpoczął Przewodniczący Rady Bibliotecznej prof. dr hab. Kazimierz Górka ustalając na dzień spotkań poniedziałki o godz. 12:30.

Później głos zabrała Dyrektor Biblioteki. Przedstawiła informacje bieżące dotyczące Biblioteki. Głównym punktem były zmiany wprowadzone w dwóch regulaminach: Regulaminie organizacyjnym systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Zasad korzystania ze zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Zmiany w zasadach korzystania ze zbiorów dotyczyły głównie wprowadzenia Elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) oraz dostosowania zasad do zmian wprowadzonych w Bibliotece, głównie użytkowania komputerów na terenie Biblioteki. Ważną kwestią było także wprowadzenie informacji o WiFi oraz rozdzieleniu informacji o studentach studiów doktoranckich naszej Uczelni i studentach naszej Uczelni, którzy nie kończyli studiów doktoranckich na UEK.
Przy omawianiu zmian w regulaminie dotyczącym zbiorów bibliotecznych została podniesiona kwestia bagażowni dla studentów. Przedstawiciele Samorządu Studenckiego poinformowali Radę, że cały czas piszą prośby o jej stworzenie, ale niestety, do tej pory nic nie udało im się ustalić. Dyrektor obiecała poprzeć ich działania.
Dyrektor wytłumaczyła również dlaczego musiała zlikwidować szafki, które znajdowały się kiedyś w Bibliotece. Niestety, studenci wykorzystywali je do własnych celów robiąc z nich prywatne przechowalnie i blokując do nich dostęp innym studentom.
Zmiany w regulaminie organizacyjnym dotyczyły głównie utworzenia Oddziału Informatyzacji Biblioteki i powrotu informatyków do struktury Biblioteki.
Rada Biblioteczna zaakceptowała wszystkie te zmiany.

Następnie Dyrektor przypomniała o możliwości zdalnego dostępu nie tylko dla pracowników naszej Uczelni, ale również dla studentów IV i V roku, studiów doktoranckich i MBA. Była to informacja głównie dla Przedstawicieli Samorządu Studenckiego.
Dyrektor zwróciła również uwagę, że właśnie z powodu zdalnego dostępu zmniejszyła się liczba odwiedzin w Bibliotece.

Dyrektor poinformowała członków Rady o zakupie wersji elektronicznej książek wydawnictwa PWN, aby uzupełnić zasób cyfrowy Biblioteki o pozycje w języku polskim. Przypomniała o dostępie do zagranicznych elektronicznych książek dzięki portalowi Safari firmy ProQuest.

Dyrektor zwróciła także uwagę na bardzo małą współpracę pracowników naukowych z pracownikami Biblioteki. Jest to najbardziej odczuwalne zwłaszcza w kwestii zakupu podręczników dla studentów.

Dyrektor przedstawiła również sprawozdanie dotyczące szkoleń bibliotecznych dla I roku. Dzięki nim tylko 30% studentów potrzebuje ciągłej pomocy bibliotekarza, a nie jak było wcześniej 70%. Dyrektor poinformowała również o uruchomieniu portalu e-edukacji.

Dyrektor poinformowała Radę o pomyśle prof. dr. hab. Andrzeja Malawskiego stworzenia grantu unijnego dla Biblioteki. Przedstawiła co chce zmienić dzięki temu grantowi (podział Sali Katalogowej na dwie części; zeskanowanie alfabetycznego katalogu kartkowego książek; rozbudowa Oddziału Informacji Naukowej – większa liczba komputerów, co prowadzi do przeniesienia Czytelni Informacyjnej w miejsce Czytelni Komputerowej; stworzenie większej Sali dydaktycznej). Dyrektor poinformowała również o problemach związanych z wypełnieniem wniosku o grant. Wymaga on bowiem skomplikowanych wyliczeń.

W dalszej części spotkania omówiona została kwestia wpłatomatu, który został umieszczony na terenie Biblioteki (po interwencji Dyrektor Biblioteki). Niestety, nie zawiera on wszystkich opcji, które są potrzebne w Bibliotece, a ta którą zawiera jest błędnie nazwana Kary za nieterminowy zwrot książek, a powinno być Opłata za nieterminowy zwrot książek.

Dyrektor poinformowała członków Rady, że jedynie Biblioteka wykorzystała fundusze na rzecz osób niepełnosprawnych przekazane z Ministerstwa na rok 2008. W przyszłym roku Dyrektor chce stworzyć Czytelnię dla osób niepełnosprawnych i dlatego z funduszy zostały zakupione lupy, telewizory, kamery i systemy Keplera, które mają stanowić wyposażenie tej czytelni.

Dyrekcja przypomniała, że w Bibliotece tworzonych jest 11 baz własnych, a dwie z nich – GOSPODARKA i NAUKI SPOŁECZNE – są unikatowe na naszym rynku i od 4 lat zawierają pełne teksty niektórych artykułów. Przy tej okazji Dyrektor wspomniała o nowej stronie Biblioteki, która ruszyła w październiku oraz o zasobach Akademickiej Biblioteki Cyfrowej – Kraków, gdzie znajdują się prace doktorskie, zeszyty naukowe, książki. Dyrektor skierowała do pracowników naukowych prośbę o  podpowiadanie, co powinno jeszcze się w niej znaleźć.

Przedstawicielom Samorządu Studenckiego, Dyrektor przypomniała o Ekonomii on-line, która tworzona jest przez pracowników Biblioteki i w której mogą znaleźć informację o 3 500 źródłach dostępnych w Internecie. Chciała ich przestrzec przed niebezpieczeństwami Internetu, który nieraz pozwala na znalezienie łatwych wyników, ale nie zawsze wartościowych.

Na pytanie Przewodniczącego Rady o Wypożyczalnię Międzybiblioteczną, Dyrektor odpowiedziała, że nadal działa i że jest rekomendowana również dla studentów piszących pracę magisterską i oczywiście dla pracowników Uczelni.

Na pytanie Przedstawicieli Samorządu Studenckiego dlaczego można na Kartę Kserograficzną doładować jedynie 20 impulsów, Dyrekcja odpowiedziała, że jest to związane z prawem autorskim, które Biblioteka musi przestrzegać. Poinformowała również o bardzo częstych kontrolach instytucji chroniących przestrzeganie praw autorskich.
Przy poruszeniu tej kwestii Dyrektor zwróciła również uwagę na zmiany, jakie chce wprowadzić Unia Europejska, która ma w planach przedłużenie praw autorskich z 70 na 90 lat. Przy takim rozwiązaniu powstaje duży problem z tzw. dziełami osieroconymi.

Na pytanie prof. dr hab. Aleksandry Lityńskiej o Bibliotekę Zamiejscowego Wydziału w Dębicy, Dyrektor poinformowała, że to Biblioteka Główna wszystko opracowuje dla tej jednostki zamiejscowej oraz że studenci mają dostęp do źródeł elektronicznych. Pomimo odległości od Kampusu, ośrodek ten nie jest pozbawiony podstawowych materiałów.

Na sam koniec spotkania Dyrekcja przypomniała o Fundacji Biblioteki, która funkcjonuje już od 15 lat i dzięki niej można było zakupić kilka bardzo potrzebnych urządzeń, które pozwoliły na lepsze funkcjonowanie Biblioteki (SefCheck – urządzenie do samodzielnego wypożyczania; skaner do starodruków).

Protokołowała:
Urszula Cieraszewska