3(32)/2008

Spis treści:


Wstęp

Najmłodszy Nobel z ekonomii

Google ma już 10 lat!

Google Book Search

Nowe „oblicze” Biblioteki Głównej UEK

„Rola przedsiębiorcy Oskara Schindlera w ratowaniu żydowskich współobywateli Krakowa” – o wystawie w Bibliotece Głównej UEK

Wyprawa Chiny 2008


90 lat temu...

Kraków 90 lat temu, czyli jak odradzała się Polska

90 lat temu... utworzono Główny Urząd Statystyczny


Konferencje:

Lampka szampana jako narzędzie lobbingu – sprawozdanie z międzynarodowego seminarium „Lobbing na rzecz bibliotek”

Annual General Meeting Budapest

The Past, Present, and Future of the Impact Factor and other Tools of Scientometrics - their use in comparing the scientific quality of researchers, journals, institutions and countries

Innowacje oraz zmiany ortograficzne i interpunkcyjne. Szkolenie zorganizowane przez Bibliotekę Analiz Sp. z o.o. 23 października 2008 roku

Technologie informacyjne istotnym czynnikiem promocji kultury i szerzenia pluralizmu kulturowego - warsztat projektu MOSAICA – zarządzanie zasobami dziedzictwa kultury żydowskiej


Staże zawodowe:

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie

Staż zawodowy w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej

Praktyka zawodowa w Bibliotece Uniwersytetu w Umeå

Wyjazd szkoleniowy do Biblioteki Uniwersyteckiej w Ratyzbonie


Nowości:

Czasopisma turystyczne w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Biblioteki Depozytowej EBOR


Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 17 listopada 2008 r.

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Czasopisma turystyczne w zbiorach Biblioteki

Poniżej omawiamy tytuły polskie i zagraniczne poświęcone turystyce oraz podróżom. Szczegółowa lokalizacja i zasoby czasopism dostępne w Katalogu Biblioteki pod adresem: http://katalog.ae.kzb.krakow.pl.
Zapraszamy do lektury i odwiedzania Czytelni Czasopism Bieżących.

Czasopisma polskie:

Hotelarz : biuletyn Zrzeszenia Polskich Hoteli Turystycznych
Warszawa : Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne, 1970-
ISSN 0137-7612

Hotelarz to magazyn business-to-business skierowany do branży hotelarskiej, rekomendowany przez Polskie Zrzeszenie Hoteli. Spośród wszystkich tego typu pism na rynku ma największą tradycję - ukazuje się nieprzerwanie od 1962 roku. Do 1969 r. ukazywał się pod tytułem Biuletyn Informacyjny (Zrzeszenie Polskich Hoteli Turystycznych, Warszawa). Pismo tworzone jest przez doświadczony zespół dziennikarzy znających polski rynek hotelowy. Wśród autorów tekstów jest wielu polskich hotelarzy, uznanych specjalistów w swojej dziedzinie. Z Hotelarzem współpracują eksperci znający potrzeby i problemy branży, a także pracownicy firm zajmujących się dostarczaniem produktów, usług i rozwiązań dla sektora hotelarskiego. Tytuł adresowany jest do osób zarządzających hotelami, motelami, pensjonatami, ośrodkami wypoczynkowymi, domami wczasowymi, sanatoriami i centrami kongresowo-konferencyjnymi. Pismo trafia także do grupy osób prowadzących placówki stricte gastronomiczne. Sporą grupę czytelników stanowi kadra kierownicza firm produkujących i dystrybuujących produkty i usługi do obiektów hotelarskich. Magazyn cieszy się popularnością wśród wykładowców, studentów i uczniów szkół hotelarskich.
National Geographic : Polska : oficjalny magazyn National Geographic Society
Warszawa : Wydawnictwo G+J RBA, 1999-
ISSN 1507-5966

Czasopismo, oprócz artykułów o historii czy kulturze rozmaitych miejsc na Ziemi, publikuje doskonałej jakości zdjęcia i dokładne mapy opisywanych regionów. Czytelnik znajdzie w miesięczniku propozycje spędzenia wolnego czasu, opisy dalekich podróży. Wywiady z ciekawymi ludźmi, którzy opowiadają o swoich wrażeniach, zdradzają wiele praktycznych rad związanych z podróżami.
Podróże : przewodnik po nowym stylu życia
Warszawa : Wydawnictwo Murator, 1998-
ISSN 1505-3601

Miesięcznik o tematyce turystycznej, prezentuje ciekawe miejsca w kraju i na świecie, często egzotyczne i rzadko odwiedzane. Zapoznajemy się z kulturą, historią, zwyczajami opisywanych miejsc. Znajdziemy bezcenne, praktyczne rady osób, które przetarły opisywane szlaki, gdzie i kiedy warto być, co zobaczyć. Magazyn publikuje również doskonałej jakości zdjęcia.
Polska Przestrzeń Turystyczna.
Prace Geograficzne, z. 117
Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007
ISSN 1644-3596

W niniejszym zeszycie Prac Geograficznych przedstawiono kilkanaście artykułów poświęconych różnym aspektom polskiej przestrzeni turystycznej:
I. Regionalna przestrzeń turystyczna; II. Polska przestrzeń sakralna; III. Powiązania polskiej przestrzeni turystycznej z zagranicą; IV. Problematyka prac magisterskich z zakresu geografii turyzmu zrealizowanych w Zakładzie Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej, badanie miejsca Internetu w polskiej turystyce.
Wartością publikacji są - uzyskane głównie z własnych badań terenowych autorów – materiały źródłowe.
Poznaj Swój Kraj : miesięcznik krajoznawczo-turystyczny
Warszawa : Oficyna Wydawnicza AMOS, 1958-
ISSN 0032-6151

Czasopismo propaguje piękno naszej ojczystej przyrody. Jest skarbnicą wiedzy o Polsce, o ludziach, zwyczajach. Autorzy artykułów zachęcają do poznawania naszej kultury i historii, ojczystego krajobrazu. Magazyn publikuje również piękne kolorowe zdjęcia.
Poznaj Świat : popularno-naukowy miesięcznik geograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Kraków : Instytut "Glob", 1948-
ISSN 0032-6143

Tytuł jest najstarszym miesięcznikiem podróżniczo-reportażowym, ukazującym się w Polsce od 1948 r. Początkowo wydawany był przez Polskie Towarzystwo Geograficzne, a od 2002 r. wydawcą jest Bernardinum Sp. z o. o. z Pelplina. Redakcja mieści się w Gdańsku, a biuro reklamy i marketingu w Warszawie. Magazyn ukazuje się pierwszego dnia każdego miesiąca. W ciągu 60 lat istnienia czasopisma Poznaj Świat czytało kilka pokoleń Polaków. Każdy może osobiście zwiedzić Wielki Kanion, czy wybrać się na trekking do odnóży Himalajów. Miesięcznik przybliża zarówno kulturę Tuaregów z Burkina Faso, jak i historię Irlandii Płn., greckie wyspy, czy świat podziemnych jaskiń. To nie tylko relacje profesjonalnych dziennikarzy, ale i opisy podróży czytelników pisma. Swoją wiedzę o świecie można poszerzyć rozwiązując krzyżówkę lub sięgając po którąś z polecanych w rubryce „Księgarnia Poznaj Świat” książkę.
Problemy Turystyki
Warszawa : Instytut Turystyki, 1978-
ISSN 0138-0478

Problemy Turystyki są kwartalnikiem poświęconym prezentacji naukowych metod i wyników badań w zakresie zjawisk związanych z turystyką: ekonomicznych, społecznych, przestrzennych i organizacyjnych oraz analizom ich wzajemnego oddziaływania. Jako naukowe czasopismo wielodyscyplinarne, Problemy Turystyki udostępniają swoje łamy specjalistom z różnych dziedzin wiedzy. Założeniem pisma jest integrowanie środowiska rozproszonych po różnych uczelniach badaczy turystyki. Artykuły mają charakter teoretyczny. W odrębnych działach przedstawione są także wyniki badań i ekspertyzy. Problemy Turystyki są adresowane do naukowców, ekspertów, praktyków oraz studentów wyższych uczelni.
Rynek Turystyczny : pismo biznesu turystycznego
Warszawa : Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne Promedia, 1992-
ISSN 1230-2716

Najpopularniejsze czasopismo w branży turystycznej. Podaje informacje z branży, relacje ze środowiskowych imprez oraz materiały i dyskusje o aktualnych wydarzeniach i problemach sektora usług turystycznych w Polsce i na świecie. W miesięczniku prezentowane są firmy turystyczne, hotelarskie, transportowe oraz producenci zainteresowani współpracą z tymi sektorami.
Turystyka w ... R.
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1995-
ISSN 1425-8846

Wydawnictwo ukazuje się od 1995 roku z danymi za rok poprzedni. Częstotliwość ukazywania się – raz w roku. W wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, część tabelaryczna. Zakres treściowy obejmuje:

– turystykę krajową - rozmieszczenie bazy noclegowej w poszczególnych województwach i podregionach, rodzaje obiektów turystycznych i ich wykorzystanie przez Polaków i turystów zagranicznych;
– ruch graniczny - ruch osobowy na poszczególnych przejściach granicznych i środków transportu;
– porównania międzynarodowe na podstawie danych Eurostat.
Wydawnictwo dostępne jest także w wersji on-line na stronie www.stat.gov.pl.
Turyzm
Łódź : Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 1991-
ISSN 0867-5856

Turyzm to nowa edycja publikowanego od 16 lat czasopisma Acta Universitatis Lodziensis: turyzm. Tytuł ma charakter naukowy o interdyscyplinarnym profilu. Zawiera prace wykonane przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, a także rezultaty badań i opracowania o charakterze aplikacyjnym. W półroczniku zamieszczane są opracowania będące odzwierciedleniem aktualnej problematyki badawczej w dziedzinie turystyki autorów z polskich ośrodków akademickich zajmujących się tą dyscypliną, a także badaczy z innych krajów (Białoruś, Bułgaria, Czechy, Francja, Gruzja, b. Jugosławia, Słowacja, Włochy). Od 2001 r. Turyzm publikowany jest w nowej formie edytorskiej. Czasopismo jest dwujęzyczne; zmieniono w związku z tym format z B5 na A4, wprowadzając podział na dwie kolumny, na których równolegle występuje ten sam tekst w języku polskim i angielskim. W latach 2000-2006 ukazało się 11 zeszytów w ramach sześciu tomów.Czasopisma zagraniczne:

Tourism Management
Amsterdam : Elsevier, 1982-
ISSN 0261-5177

Tourism Managment jest wiodącym międzynarodowym czasopismem, zawierającym badania naukowe, analizy współczesnych trendów i informacje przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych planowaniem oraz zarządzaniem wszelkimi aspektami podróżowania i turystyki. Periodyk podkreśla rozległość i wzajemne powiązania przemysłu turystycznego. Dwumiesięcznik publikuje artykuły dotyczące badań z zakresu geografii, ekonomii, transportu, hotelarstwa i cateringu, socjologii oraz marketingu.
Tourism Review : the official journal of AIEST
Bingley : Emerald Group of Publishing, 2001-
ISSN 1660-5373

AIEST - Association International des Experts Scientifiques en Toursime / International Association of Scientific Experts in Tourism [Międzynarodowe Stowarzyszenie Naukowych Ekspertów Turystyki] to międzynarodowe stowarzyszenie naukowe, którego najważniejszymi celami są: promowanie i wspieranie działalności naukowej swoich członków i instytucji ds. turystyki, a także organizowanie i współpraca przy kongresach oraz innych spotkaniach i kursach naukowych dotyczących turystyki. Celem czasopisma jest wkład w głębsze zrozumienie turystyki jako zjawiska interdyscyplinarnego oraz wydarzeń, zagadnień i metod badawczych w turystyce. Kwartalnik koncentruje się głównie na następujących zagadnieniach:
- podaż w turystyce i jej rozwój w kontekście socjoekonomicznym;
- zarządzanie produktami i usługami turystycznymi w powiązaniu ze stosunkami społecznymi, ekologicznymi i ekonomicznymi;
- marketing i jego instytucje w transformacji.
Od 2007 publikowany wyłącznie w języku angielskim, poprzednio w trzech językach: angielskim, francuskim i niemieckim.Oddział Wydawnictw Ciągłych