3(32)/2008

Spis treści:


Wstęp

Najmłodszy Nobel z ekonomii

Google ma już 10 lat!

Google Book Search

Nowe „oblicze” Biblioteki Głównej UEK

„Rola przedsiębiorcy Oskara Schindlera w ratowaniu żydowskich współobywateli Krakowa” – o wystawie w Bibliotece Głównej UEK

Wyprawa Chiny 2008


90 lat temu...

Kraków 90 lat temu, czyli jak odradzała się Polska

90 lat temu... utworzono Główny Urząd Statystyczny


Konferencje:

Lampka szampana jako narzędzie lobbingu – sprawozdanie z międzynarodowego seminarium „Lobbing na rzecz bibliotek”

Annual General Meeting Budapest

The Past, Present, and Future of the Impact Factor and other Tools of Scientometrics - their use in comparing the scientific quality of researchers, journals, institutions and countries

Innowacje oraz zmiany ortograficzne i interpunkcyjne. Szkolenie zorganizowane przez Bibliotekę Analiz Sp. z o.o. 23 października 2008 roku

Technologie informacyjne istotnym czynnikiem promocji kultury i szerzenia pluralizmu kulturowego - warsztat projektu MOSAICA – zarządzanie zasobami dziedzictwa kultury żydowskiej


Staże zawodowe:

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie

Staż zawodowy w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej

Praktyka zawodowa w Bibliotece Uniwersytetu w Umeå

Wyjazd szkoleniowy do Biblioteki Uniwersyteckiej w Ratyzbonie


Nowości:

Czasopisma turystyczne w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Biblioteki Depozytowej EBOR


Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 17 listopada 2008 r.

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Staż zawodowy w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej

W dniach od 1 do 30 września 2008 roku odbyłam staż zawodowy w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej - największej bibliotece technicznej w Krakowie. W czasie miesięcznego stażu zapoznałam się z organizacją pracy w następujących oddziałach: Oddziale Czasopism, Samodzielnej Sekcji Komputeryzacji, Samodzielnej Sekcji Bibliotek Sieci i Kontroli Zbiorów Biblioteki Głównej oraz Oddziale Opracowania Zbiorów.

W Oddziale Czasopism poznałam organizację pracy w czytelni, różne sposoby zakupu czasopism polskich, zagranicznych, dostępu do czasopism w wersji elektronicznej oraz prace związane z opracowaniem formalnym i rzeczowym czasopism. W związku z charakterem mojej pracy w Oddziale Opracowania Wydawnictw Zwartych, najcenniejszym doświadczeniem była możliwość zobaczenia i porównania rekordu bibliograficznego książki z rekordem czasopisma w formacie MARC21, uzupełniania zasobu czasopism w systemie Virtua. Biblioteka Główna AGH weszła w skład 55 bibliotek, których zbiory w części lub w całości tworzą narodowy zasób biblioteczny (NZB). Częścią tego zasobu są również czasopisma wydawane do 1945 r., których katalogowanie wymaga dużego nakładu pracy bibliotekarzy.

Uczestniczyłam w bieżącej pracy Oddziału, czyli akcesji czasopism, sygnowaniu, pieczętowaniu, uzupełnianiu kart katalogowych, weryfikowałam ceny czasopism z listy tytułów zamawianych na rok 2009. Jedną z inicjatyw pracowników Oddziału był stworzenie bazy artykułów poświęconych Akademii Górniczo-Hutniczej publikowanych w prasie codziennej, tj. Polska Gazeta Krakowska, Dziennik Polski, Gazeta Wyborcza. Zapoznałam się również z najczęściej wykorzystywaną przez czytelników bazą BazTech (bibliograficzno-abstraktowa baza danych rejestrująca rekordy artykułów z 470 polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz z wybranych czasopism z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska od 1998 r.) oraz kolekcjami e-czasopism takich wydawców jak Elsevier i Springer.

Dwudniowy pobyt w Samodzielnej Sekcji Komputeryzacji przypadł na „gorący” okres uruchamiania nowej wersji systemu Virtua w bibliotece AGH, ale również w bibliotekach wydziałowych oraz krakowskich bibliotekach naukowych, bibliotekach instytucji działających we wspólnym systemie bibliotecznym. Biblioteka Główna AGH koordynuje działania związane ze współpracą bibliotek krakowskich z Centrum NUKAT. Moje zadanie polegało na zmianie danych na kontach użytkowników w bazie Client systemu Virtua. Uczestniczyłam również przy często niełatwych pracach związanych z digitalizacją najcenniejszych zbiorów bibliotecznych (skanowanie, kadrowanie, usuwanie zanieczyszczeń w programie Photoshop). Biblioteka AGH współtworzy wraz z Biblioteką Główną UEK Akademicką Bibliotekę Cyfrową (ABC - Kraków) prezentującą m.in. dokumenty piśmiennicze do 1945 r.

Poza Biblioteką Główną w Akademii Górniczo-Hutniczej działa 15 bibliotek wydziałowych, 9 bibliotek katedralnych, 3 biblioteki międzywydziałowe. Ciekawostką jest istnienie biblioteki pracowniczej udostępniającej beletrystykę. Merytoryczną opiekę nad 24 bibliotekami sprawuje Samodzielna Sekcja Bibliotek Sieci i Kontroli Zbiorów BG.

Sekcja oprócz zadań związanych z funkcjonowaniem bibliotek wydziałowych zajmuje się kontrolą zbiorów bibliotecznych prowadzoną w sposób ciągły, selekcją księgozbioru, prowadzeniem inwentarzy.

Miałam okazję zwiedzić nowocześnie urządzoną i wyposażoną w bogaty księgozbiór Bibliotekę Wydziału Zarządzania (ok. 20 tys. woluminów książek, 70 tytułów czasopism).

Najwięcej czasu spędziłam w Oddziale Opracowania Zbiorów, gdzie zajęłam się opracowaniem rzeczowym książek. Biblioteka AGH współtworzy język haseł przedmiotowych KABA Zapoznałam się z procesem tworzenia od podstaw hasła przedmiotowego, które jest wykorzystywane w rekordzie bibliograficznym książki i czasopisma. Pod okiem doświadczonych koleżanek zajęłam się tematowaniem książek polskich, obcojęzycznych, prac doktorskich, książek językowych, słowników oraz encyklopedii. Poznałam zasady konstruowania haseł przedmiotowych rozwiniętych – składających się z tematu i określników, zasady łączenia różnego rodzaju określników rzeczowych, chronologicznych, formy i geograficznych z tematem.

Do moich obowiązków w Bibliotece Głównej UEK należy opracowanie formalne książek, dlatego moja wiedza została poszerzona i w praktyczny sposób uzupełniona o istotny element całościowego opracowania katalogowanego dokumentu.

Dziękuję pani dyrektor mgr Ewie Dobrzyńskiej-Lankosz za umożliwienie odbycia stażu w Bibliotece Głównej AGH, kierownikom oddziałów i bibliotekarzom za merytoryczną opiekę i miłą atmosferę.

Aneta Kania