3(32)/2008

Spis treści:


Wstęp

Najmłodszy Nobel z ekonomii

Google ma już 10 lat!

Google Book Search

Nowe „oblicze” Biblioteki Głównej UEK

„Rola przedsiębiorcy Oskara Schindlera w ratowaniu żydowskich współobywateli Krakowa” – o wystawie w Bibliotece Głównej UEK

Wyprawa Chiny 2008


90 lat temu...

Kraków 90 lat temu, czyli jak odradzała się Polska

90 lat temu... utworzono Główny Urząd Statystyczny


Konferencje:

Lampka szampana jako narzędzie lobbingu – sprawozdanie z międzynarodowego seminarium „Lobbing na rzecz bibliotek”

Annual General Meeting Budapest

The Past, Present, and Future of the Impact Factor and other Tools of Scientometrics - their use in comparing the scientific quality of researchers, journals, institutions and countries

Innowacje oraz zmiany ortograficzne i interpunkcyjne. Szkolenie zorganizowane przez Bibliotekę Analiz Sp. z o.o. 23 października 2008 roku

Technologie informacyjne istotnym czynnikiem promocji kultury i szerzenia pluralizmu kulturowego - warsztat projektu MOSAICA – zarządzanie zasobami dziedzictwa kultury żydowskiej


Staże zawodowe:

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie

Staż zawodowy w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej

Praktyka zawodowa w Bibliotece Uniwersytetu w Umeå

Wyjazd szkoleniowy do Biblioteki Uniwersyteckiej w Ratyzbonie


Nowości:

Czasopisma turystyczne w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Biblioteki Depozytowej EBOR


Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 17 listopada 2008 r.

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie

W dniach 30.06-30.07.2008 r. odbyłyśmy staż zawodowy w Bibliotece Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Biblioteka Główna AP jest biblioteką naukową, nastawioną przede wszystkim na obsługę środowiska akademickiego, ale również dostępną szerokim kręgom czytelników. Pomimo trudnych warunków lokalowych, pracownicy tej biblioteki starają się sprostać wyzwaniom współczesności i zaspokoić różnorodne potrzeby informacyjne użytkowników.

Podczas naszej praktyki miałyśmy okazję zapoznać się z pracą każdego oddziału biblioteki. Idąc drogą nowo zakupionej książki, staż rozpoczęłyśmy od Oddziału Gromadzenia Zbiorów. Pani Kierownik mgr Czesława Stabryła zapoznała nas ze strukturą i funkcjonowaniem Oddziału, przedstawiła zasady wyboru i zakupu książek (przeglądanie katalogów drukowanych i on-line, możliwość przeglądania całej oferty wydawniczej, dostarczanej na miejsce przez wydawców z różnych miast w Polsce). W Oddziale Gromadzenia spędziłyśmy 4 dni, wprowadzając nowo zakupione książki do komputerowej bazy Gromadzenia oraz prace doktorskie do bazy DOKTORATY.

Następną agendą, w której miałyśmy przyjemność pracować był Oddział Opracowania Zbiorów Zwartych. Już pierwszego dnia Pani Kierownik mgr Stanisława Wolan zaprosiła nas na wycieczkę do klasztoru i biblioteki oo. Karmelitów na Piasku. Historię założenia i dziejów kościoła oraz klasztoru przedstawił nam profesjonalny przewodnik, współpracujący z tym zakonem. Zwiedziłyśmy m.in. krużganki klasztorne, których sklepienia pokryte są malowidłami, powstałymi w II poł. XVIII w. Przedstawiają one historię powstania kościoła oraz dzieje cudownego obrazu Pani Krakowa z Kościoła na Piasku. Następnie zwiedziłyśmy bibliotekę klasztorną, gdzie miałyśmy okazję podziwiać najstarsze, przepięknie zdobione inkunabuły, starodruki oraz oryginalnie oprawione mszały. Oprawy te to misternie kute i inkrustowane srebro, tłoczona skóra lub sukno. Konserwatorzy starodruków dbają o doskonały stan kilkusetletnich zbiorów klasztoru. Wycieczkę zakończyłyśmy zwiedzając muzeum, szczycące się posiadaniem największego w Polsce pergaminowego graduału z 1644 r., oryginalnych dokumentów lokacyjnych kościoła i klasztoru oraz dawnych paramentów liturgicznych. W następne dni poznawałyśmy specyfikę pracy Oddziału Opracowania Zbiorów. Zajmowałyśmy się wpisywaniem nowych książek do bazy Klasyfikacja Dziesiętna w programie komputerowym ISIS, kopiowaniem rekordów z bazy NUKAT, rozbudowywaniem haseł przedmiotowych w języku KABA. Przeprowadzałyśmy również meliorację katalogów alfabetycznego i rzeczowego oraz ubytkowanie i wykreślanie z inwentarza książek wycofanych z księgozbioru.

W Oddziale Magazynów i Konserwacji Zbiorów spędziłyśmy 3 dni. Pani Kierownik mgr Maria Grabień zapoznała nas z przechowywaniem i konserwacją zbiorów oraz zasadami realizacji zamówień z Magazynu.

Oddział Udostępniania składa się z Wypożyczalni i Czytelni. Pani Kierownik mgr Maria Niedźwiedź przybliżyła nam regulamin i charakter pracy Wypożyczalni i Czytelni, co umożliwiło nam pomoc personelowi przy obsłudze czytelników. Przy tej Wypożyczalni funkcjonuje tzw. Krótka Kolekcja – tzn. możliwość wypożyczenia najbardziej potrzebnej literatury fachowej na siedem dni.

Oddział Informacji Naukowej. Z Panią Kierownik mgr Barbarą Krukowską omówiłyśmy różnice i podobieństwa w pracy Oddziałów Informacji Naukowej naszych Uczelni. OIN AP spełnia funkcję informatorium i czytelni. Oddział ten umożliwia dostęp do krajowych i zagranicznych elektronicznych baz danych oraz tych opracowywanych lokalnie, m.in. Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej, Pedagogiki on-line, Bibliografii Publikacji Pracowników AP, elektronicznego katalogu prac doktorskich i in. Najnowszą agendą Oddziału Informacji jest Mediateka, która udostępnia wiele pakietów multimedialnych i wideokaset edukacyjnych, znajdujących się w zbiorach Biblioteki Głównej AP. Dostęp do Internetu możliwy jest we wszystkich oddziałach udostępniających. Podstawowym narzędziem pracy Oddziału Informacji jest Kartoteka Zagadnień, zawierająca szczegółowo opracowane hasła z zakresu pedagogiki, psychologii, literatury, dydaktyki i nauk pokrewnych. Uczestniczyłyśmy w rozpisywaniu artykułów z czasopism do bazy EXPERTUS.

Ostatnią agendą był Oddział Czasopism. Pani Kierownik mgr Bożena Szymanik szczegółowo zapoznała nas z zasadami prenumeraty czasopism polskich i zagranicznych oraz przeprowadzaniem przetargów. Pod kierunkiem pracowników tego Oddziału uzupełniałyśmy zasób w bazie elektronicznej.

Ostatniego dnia praktyki zostałyśmy zaproszone przez Panią Dyrektor mgr Teresę Wildhardt na rozmowę podsumowującą. Podczas naszego pobytu na stażu cały personel Biblioteki Głównej służył nam fachową wiedzą i pomocą, dzięki czemu mogłyśmy poszerzyć swoje horyzonty zawodowe.

Wioletta Małek
Danuta Zając