3(32)/2008

Spis treści:


Wstęp

Najmłodszy Nobel z ekonomii

Google ma już 10 lat!

Google Book Search

Nowe „oblicze” Biblioteki Głównej UEK

„Rola przedsiębiorcy Oskara Schindlera w ratowaniu żydowskich współobywateli Krakowa” – o wystawie w Bibliotece Głównej UEK

Wyprawa Chiny 2008


90 lat temu...

Kraków 90 lat temu, czyli jak odradzała się Polska

90 lat temu... utworzono Główny Urząd Statystyczny


Konferencje:

Lampka szampana jako narzędzie lobbingu – sprawozdanie z międzynarodowego seminarium „Lobbing na rzecz bibliotek”

Annual General Meeting Budapest

The Past, Present, and Future of the Impact Factor and other Tools of Scientometrics - their use in comparing the scientific quality of researchers, journals, institutions and countries

Innowacje oraz zmiany ortograficzne i interpunkcyjne. Szkolenie zorganizowane przez Bibliotekę Analiz Sp. z o.o. 23 października 2008 roku

Technologie informacyjne istotnym czynnikiem promocji kultury i szerzenia pluralizmu kulturowego - warsztat projektu MOSAICA – zarządzanie zasobami dziedzictwa kultury żydowskiej


Staże zawodowe:

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie

Staż zawodowy w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej

Praktyka zawodowa w Bibliotece Uniwersytetu w Umeå

Wyjazd szkoleniowy do Biblioteki Uniwersyteckiej w Ratyzbonie


Nowości:

Czasopisma turystyczne w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Biblioteki Depozytowej EBOR


Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 17 listopada 2008 r.

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Technologie informacyjne istotnym czynnikiem promocji kultury i szerzenia pluralizmu kulturowego - warsztat projektu MOSAICA – zarządzanie zasobami dziedzictwa kultury żydowskiej

„Zmierzając do przyszłości mieć świadomość przeszłości” – takim mottem rozpoczęły się warsztaty poświęcone tematyce wykorzystania nowoczesnych technologii w zarządzaniu zasobami kultury 24 listopada 2008 roku w Muzeum Żydowskim Galicja przy ul. Dajwór 18 w Krakowie.

Uczestnicy zostali powitani przez dyrektor Muzeum Żydowskiego Galicja dr Edytę Gawron oraz dyrektor ds. innowacji i rozwoju Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” Annę Siemek-Filuś.

Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” wspólnie z Muzeum Żydowskim Galicja zaprosiło przedstawicieli instytucji kultury oraz nauki, m. in.: muzeologów, bibliotekarzy, pracowników organizacji pozarządowych, uczelni, instytutów naukowo-badawczych, tematycznych portali internetowych oraz gmin wyznaniowych do udziału w prezentacji narzędzi informatycznych, które są owocem unijnego projektu badawczo-naukowego MOSAICA.

W ramach priorytetu Technologie Społeczeństwa Informacyjnego 6. Programu Ramowego UE powołano międzynarodowe konsorcjum dla projektu MOSAICA (ORT France - Francja, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” - Polska, Makash - Izrael, Sheffield Hallam University - Wielka Brytania, Technion - Israel Institute of Technology - Izrael, Instituto de Engenharia de Sistemas e de Computadores do Porto - Portugalia, XLAB Razvoj Programske Opreme in Svetovanje d.o.o. - Słowenia, Cybercultus - Luksemburg, IDEA Information Systems – Izrael), które stworzyło nowoczesną platformę cyfrową wspomagającą zarządzanie zasobami dziedzictwa kulturowego i budowanie wirtualnych ekspedycji w przeszłość.

W pierwszej części warsztatów eksperci ze Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” poruszyli zagadnienie integracji multimedialnych zasobów treści, jak również wykorzystania bazy wiedzy do zarządzania elektronicznymi zasobami kultury. Następnie zaprezentowali sposób semantycznego etykietowania i wyszukiwania zasobów poprzez oprogramowanie MOSAICA, które pomaga w organizacji treści w Internecie.

W przerwie uczestnicy warsztatu mieli możliwość zapoznania się z wystawą „Śladami Pamięci - współczesne spojrzenie na żydowską przeszłość Polski".

W drugiej części warsztatu omówiono przykłady źródeł finansowania projektów unijnych dotyczących m. in. digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego. Spotkanie zakończyła krótka dyskusja uczestników z organizatorami na temat funkcjonalności narzędzia informatycznego MOSAICA.

http://www.mosaica-project.eu/

Katarzyna Bilińska