3(32)/2008

Spis treści:


Wstęp

Najmłodszy Nobel z ekonomii

Google ma już 10 lat!

Google Book Search

Nowe „oblicze” Biblioteki Głównej UEK

„Rola przedsiębiorcy Oskara Schindlera w ratowaniu żydowskich współobywateli Krakowa” – o wystawie w Bibliotece Głównej UEK

Wyprawa Chiny 2008


90 lat temu...

Kraków 90 lat temu, czyli jak odradzała się Polska

90 lat temu... utworzono Główny Urząd Statystyczny


Konferencje:

Lampka szampana jako narzędzie lobbingu – sprawozdanie z międzynarodowego seminarium „Lobbing na rzecz bibliotek”

Annual General Meeting Budapest

The Past, Present, and Future of the Impact Factor and other Tools of Scientometrics - their use in comparing the scientific quality of researchers, journals, institutions and countries

Innowacje oraz zmiany ortograficzne i interpunkcyjne. Szkolenie zorganizowane przez Bibliotekę Analiz Sp. z o.o. 23 października 2008 roku

Technologie informacyjne istotnym czynnikiem promocji kultury i szerzenia pluralizmu kulturowego - warsztat projektu MOSAICA – zarządzanie zasobami dziedzictwa kultury żydowskiej


Staże zawodowe:

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie

Staż zawodowy w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej

Praktyka zawodowa w Bibliotece Uniwersytetu w Umeå

Wyjazd szkoleniowy do Biblioteki Uniwersyteckiej w Ratyzbonie


Nowości:

Czasopisma turystyczne w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Biblioteki Depozytowej EBOR


Protokół z zebrania Rady Bibliotecznej w dniu 17 listopada 2008 r.

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Nowe „oblicze” Biblioteki Głównej UEK

W październiku br. uruchomiliśmy nową stronę Biblioteki Głównej UEK zarówno w języku polskim jak i angielskim. Przy projektowaniu obu wersji staraliśmy się sprostać potrzebom naszych Czytelników. Dlatego też na głównym banerze zostały umieszczone tzw. hotkey do najbardziej popularnych zasobów (Katalog komputerowy [On-line catalogue], Czasopisma A-Z [A-Z journal list], Bazy własne Biblioteki [ML CUE Databases], Centralna Wyszukiwarka, Zdalny dostęp [Off-campus Access]).
Na pierwszej stronie umieściliśmy także Informacje o nowościach w Bibliotece [What’s new at the ML CUE], czyli jakie mamy obecnie bazy w dostępie testowym, nowe książki zakupione do Biblioteki czy opis bibliograficzny nowych rekordów z baz własnych Biblioteki.Nowa strona – wersja polskaNowa strona – wersja angielskaStara strona – wersja polskaStara strona – wersja angielska

Nowa wersja angielska strony została przygotowana pod kątem potrzeb Czytelników anglojęzycznych. Nie jest ona tłumaczeniem strony polskiej, tak jak to było wcześniej. Dodaliśmy również słownik słów kluczowych angielsko-polski [Dictionary], aby ułatwić korzystanie z Katalogu komputerowego i baz własnych Biblioteki.

W zakładce Informacje ogólne [Library info] został umieszczony przejrzystszy plan Biblioteki, gdzie oprócz piętra i pokoju podane zostały najważniejsze informacje o danej agendzie (godziny otwarcia, numer telefonu, e-mail), a w przypadku Czytelń, Oddziału Informacji Naukowej i Wypożyczalni również skrót lokalizacji używany w katalogu komputerowym oraz zdjęcia. Wybór jednej agendy powoduje zaznaczenie pozostałych agent znajdujących się na tym samym piętrze.Plan Biblioteki – nowy układPlan Biblioteki – tak to wyglądało

Dodaliśmy w tej zakładce informacje jak dojechać do Biblioteki oraz o możliwości wykorzystania Elektronicznej legitymacji studenckiej jako Krakowskiej Karty Miejskiej. W wersji angielskiej zamieściliśmy informację o Międzynarodowej karcie studenta, która umożliwia zakup biletów ulgowych.

Na stronie znajduje się także dokładna informacja o zdalnym dostępie [Off-campus Access] (kto może go mieć, jak go uzyskać, z kim się kontaktować w razie problemów, jak się logować oraz zasady korzystania). Stworzona została również strona z wylistowanymi źródłami elektronicznymi, do których jest taki dostęp (nie trzeba, tak ja to było wcześniej, wylistować wszystkich dokumentów lub przechodzić między kategoriami).Strona z bazami w zdalnym dostępie

Również do zakładki WiFi [WiFi] została stworzona strona z wylistowanymi źródłami dostępnymi dla Czytelników, dzięki czemu mogą oni bez najmniejszych problemów korzystać z zasobów Biblioteki na własnych laptopach.

Zmieniliśmy także wyświetlanie e-źródeł. Kategorie umieszczone zostały w bocznym menu, dzięki czemu środkowa część strony została wykorzystana wyłącznie do wyświetlenia informacji o zasobach. Nie zmusza to Czytelnika do przewijania strony, aby zobaczyć bazy znajdujące się w danej kategorii.
Również tytuły czasopism stanowiące części serwisów zostały umieszczone nie tylko w samych opisach baz, ale również pod tytułem serwisu, np. aleBANK.pl, w skład którego wchodzą Bank, Finansowanie Nieruchomości, Kurier FinansowyNowoczesny Bank Spółdzielczy.Wyświetlanie e-źródeł – nowa stronaWyświetlanie e-źródeł – stara strona

Na stronie, tak samo jak poprzednio, znajdują się informacje, które umożliwiają Czytelnikowi samodzielne poruszanie się po naszej Bibliotece (zakładka Pomoc [Help], Wirtualne Informatorium [Virtual Reference Desk]).

Przejrzystszy układ pozwala na łatwiejszą nawigację po stronach i oczywiście nie można zapomnieć, że dzięki nowym witrynom powstało logo Biblioteki w wersjach polskiej i angielskiej;)

Witryny ciągle się rozwijają, a kolejne funkcje są w trakcie opracowywania. Zachęcamy do śledzenia zachodzących zmian i dzielenia się swoją opinią z twórcami. Mamy nadzieję, że nowe wersje stron umożliwią naszym Czytelnikom łatwiejsze uzyskanie potrzebnych informacji.

W tworzeniu witryny w języku angielskim brali udział wraz ze mną mgr Katarzyna Bilińska, mgr Monika Parys i mgr Anna Tokarczyk.
Sam pomysł loga podpowiedziała mgr Anna Osiewalska. Wykonanie graficzne zawdzięczamy Jarosławowi Matyjaszkowi, który jest również twórcą większości graficznych elementów strony.
Oczywiście strony nie mogłyby zaistnieć bez webmastera mgr. inż. Krzysztofa Dradry.

Urszula Cieraszewska