1(31)/2008

Spis treści:


Wstęp

Usługi biblioteczne dla kształcenia na odległość

Z Schindlerem w tle

Kilka refleksji po przeczytaniu Śmierci książki Łukasza Gołębiewskiego

Niecodzienna wizyta w Bibliotece Głównej UEK

Sto lat temu... wydano „Anię z Zielonego Wzgórza”


Konferencje:

Ojcowie Europy - Alcide de Gasperi - wizje rozwoju zjednoczonej Europy w XXI wieku

Informacja w świecie cyfrowym

Traktat z Lizbony – ratyfikacja i konsekwencje

Warsztaty informatyków bibliotek współtworzących katalog NUKAT: wymiana doświadczeń, propozycje usprawnień

Problemy bezpieczeństwa zbiorów – zagrożenia i metody zabezpieczeń

Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników

Wspólnotowe instrumenty monitoringu opinii publicznej: rola Komisji Europejskiej, publikacje Eurobarometr i tendencje migracyjne w integrującej się Europie

Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność

II Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS Virtua


Staże zawodowe:

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Politechniki Krakowskiej

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Akademickiej Biblioteki Cyfrowej


Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej / Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2007 roku

Sprawozdanie za 2007 rok: dydaktyka

Podsumowanie dydaktyki bibliotecznej za 2007 r. oraz porównanie ze statystyką dydaktyki za 2006 r. wraz z wnioskami jej dotyczącymi

Wystawy 2007

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Sprawozdanie ze stażu zawodowego

We wrześniu 2007 r. odbyłam staż zawodowy w Bibliotece Politechniki Krakowskiej.
Wybór miejsca praktyki nie był przypadkowy ponieważ specyfika zbiorów - normy, aprobaty, patenty - odpowiada profilowi Biblioteki Wydziału Towaroznawstwa UE. O wyborze zadecydował również fakt, iż jako bibliotekarz dziedzinowy, postawiłam sobie za cel poszerzenie wiedzy z zakresu dziedzin pokrewnych towaroznawstwu, a obejmujących ofertę Biblioteki PK dotyczącą m. in.: budownictwa, inżynierii środowiskowej, ekologii, chemii, nauk matematyczno-fizycznych, inżynierii elektrycznej, transportu, zarządzania jakością oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pierwszy dzień praktyki minął na zaznajomieniu się z ogólnymi informacjami dotyczącymi Biblioteki Politechniki Krakowskiej, jej strukturą, regulaminem oraz zintegrowanym systemem bibliotecznym TINLIB, w którym pracuje Biblioteka. Następne dni spędziłam kolejno w:
 • Oddziale Obsługi Użytkowników pod kierownictwem Pani mgr Krystyny Ramza, gdzie zapoznałam się z działalnością:

  • Czytelni Pracowników Nauki – jej ofertą, a w szczególności zbiorem patentów i bazą polskich patentów POLPAT,
  • Wypożyczalni – zasadami wypożyczeń, organizacją pracy oraz programem ewidencji użytkowników POCITADLO, stworzonym wyłącznie na potrzeby Biblioteki,
  • Wypożyczalni Międzybibliotecznej – zasadami realizacji zamówień i programem INTERLIB obsługującym wypożyczalnię,
  • Magazynu i Księgozbioru Podręcznego – logistyką obsługi zasobu magazynowego i zawartością księgozbioru podręcznego,
  • Czytelni Głównej – księgozbiorem, zbiorem norm i zasadami pracy samodzielnych stanowisk komputerowych, tzw. kafejek.

 • Oddziale Obsługi Druków Zwartych pod kierownictwem Pani mgr Pauliny Kot, gdzie pracowałam w:

  • Sekcji Gromadzenia Zbiorów – przy opracowaniu nabytków,
  • Sekcji Opracowania Zbiorów – przy opracowaniu rekordów bibliograficznych norm, aprobat i patentów oraz opracowaniu formalnym i UKD wydawnictw zwartych.

 • Oddziale BPK na Wydziale Mechanicznym (BWM) pod kierownictwem Pana mgr Piotra Pitala, przy udostępnianiu zbiorów tematycznie związanych z profilem Wydziału Mechanicznego.


 • Oddziale Obsługi Wydawnictw Ciągłych pod kierownictwem Pani mgr Heleny Juszczyk, gdzie zapoznałam się z zasadami udostępniania i zasobem czasopism drukowanych; gromadzeniem i udostępnianiem źródeł on-line (czasopisma i bazy danych); miałam również okazję przygotować informację dotyczącą tytułów czasopism dostępnych on-line.


 • Oddziale Informacji Naukowej pod kierownictwem Pani mgr inż. Marzeny Marcinek. Tutaj zapoznałam się z bazami udostępnianymi na CD, a w szczególności Chemistry Citation Index - chemia organiczna, nieorganiczna, analityczna, fizyczna, chemia polimerów oraz bazami on-line: Aqualine - zawierającą opisy bibliograficzne artykułów z czasopism, materiałów konferencyjnych i publikacji naukowych z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska; MathSciNet - matematyka, astronomia, informatyka, ekonomia, mechanika, statystyka; Science Citation Index Expanded - bazą danych bibliograficznych, abstraktów i cytowań publikacji z ok. 5300 czasopism naukowych, oferującą szeroki zakres tematyczny: matematyka, fizyka, chemia, nauki biologiczne, nauki medyczne, rolnictwo, ekologia, geografia, geologia, oceanografia, meteorologia, nauki inżynieryjne, technologia, materiałoznawstwo, nauki komputerowe, informatyka, filozofia nauki; SCOPUS - multidyscyplinarną bazą danych, indeksującą abstrakty z ponad 14 tysięcy tytułów czasopism.

Miałam również możliwość wprowadzania rekordów do baz tworzonych w OIN:
 • ARCHITEKTURA I SZTUKA KRAKOWA - bibliograficzna baza zawartości Rocznika Krakowskiego, wydawanego od 1898 r. przez Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa,
 • KONFERENCJE KRYNICKIE - baza bibliograficzna referatów z konferencji naukowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB,
 • SYMPO - baza opisów materiałów z konferencji, sympozjów krajowych i zagranicznych,
 • SYNABA - opisy prac naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz ekspertyz naukowych pracowników PK.

Ostatni tydzień stażu zbiegł się z przygotowaniami Oddziału Informacji Naukowej do nowego roku akademickiego i organizacją zajęć z przysposobienia bibliotecznego. Ciekawym doświadczeniem było dla mnie śledzenie kręcenia filmu i prezentacji dla studentów PK przez pracowników OIN.

Praktyka dała mi możliwość rozwoju zawodowego, a jej atrakcyjność podniósł fakt, że odbywałam ją w towarzystwie koleżanki z AGH i tym samym miałam okazję spojrzeć na swój zawód z perspektywy trzech bibliotek szkół wyższych.

Anna Masłowska