1(31)/2008

Spis treści:


Wstęp

Usługi biblioteczne dla kształcenia na odległość

Z Schindlerem w tle

Kilka refleksji po przeczytaniu Śmierci książki Łukasza Gołębiewskiego

Niecodzienna wizyta w Bibliotece Głównej UEK

Sto lat temu... wydano „Anię z Zielonego Wzgórza”


Konferencje:

Ojcowie Europy - Alcide de Gasperi - wizje rozwoju zjednoczonej Europy w XXI wieku

Informacja w świecie cyfrowym

Traktat z Lizbony – ratyfikacja i konsekwencje

Warsztaty informatyków bibliotek współtworzących katalog NUKAT: wymiana doświadczeń, propozycje usprawnień

Problemy bezpieczeństwa zbiorów – zagrożenia i metody zabezpieczeń

Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników

Wspólnotowe instrumenty monitoringu opinii publicznej: rola Komisji Europejskiej, publikacje Eurobarometr i tendencje migracyjne w integrującej się Europie

Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność

II Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS Virtua


Staże zawodowe:

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Politechniki Krakowskiej

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Akademickiej Biblioteki Cyfrowej


Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej / Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2007 roku

Sprawozdanie za 2007 rok: dydaktyka

Podsumowanie dydaktyki bibliotecznej za 2007 r. oraz porównanie ze statystyką dydaktyki za 2006 r. wraz z wnioskami jej dotyczącymi

Wystawy 2007

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność

W dniach 9-11 czerwca w Toruniu odbyła się Dziesiąta Konferencja Bibliotek Szkół Wyższych Niepaństwowych zatytułowana Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność. Konferencję zorganizowała Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu przy współpracy Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz wsparciu osiemnastu sponsorów, w tym takich firm, jak m.in. Euromonitor, Wolters Kluwer, Blackwell, Prolib.

Pierwszy dzień obrad wypełniły trzy referaty poświęcone kolejno badaniom jakości bibliotek, wyzwaniom etycznym w cyberprzestrzeni oraz działaniom public relations biblioteki uczelnianej. Dzień ten zakończyło wieczorne zwiedzanie Torunia oraz rejs statkiem po Wiśle, w trakcie którego podziwiać można było nocną panoramę miasta.

W drugim dniu odbyły się cztery sesje tematyczne, w ramach których wygłoszono czternaście referatów. Tematy sesji to: organizacja współczesnej biblioteki akademickiej, nowoczesne technologie w działalności biblioteki, usługi w bibliotece akademickiej oraz kształtowanie wizerunku biblioteki. Sesje zamykały wystąpienia sponsorów prezentujących swoje usługi dla bibliotek.

W ramach trzeciej sesji niżej podpisani przedstawili swoje referaty. W wystąpieniu QuestionPoint – wirtualny wielojęzyczny serwis informacyjny Bernadetta Gągulska omówiła zagadnienie udzielania informacji w wielu językach poprzez serwis QuestionPoint. Posługując się przykładem Centralnej i Krajowej Biblioteki miasta Berlina przedstawiła doświadczenia w zakresie wielojęzycznych usług informacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem informacji w języku polskim. Z kolei Arek Potempa w referacie Szkolenia biblioteczne on-line w polskich bibliotekach akademickich przedstawił etapy projektowania takich szkoleń oraz omówił ich realizacje wykonane w dziewięciu polskich bibliotekach.

Dzień drugi konferencji zakończył uroczysty, jubileuszowy wieczór, w programie którego uczestnicy mogli podziwiać występ Chóru Kameralnego Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu „Astrolabium”, następnie zaś bawić się do późnej nocy w Piwnicy Pod Aniołem w toruńskim Ratuszu.

Ostatni dzień organizatorzy przeznaczyli na warsztaty. B. Gągulska wzięła udział w prowadzonych przez Lidię Derfert-Wolf Wirtualnych usługach informacyjnych, natomiast A. Potempa zgłębiał Narzędzia i metody wyszukiwania w Ukrytym Internecie.

Bernadetta Gągulska
Arek Potempa