2(31)/2008

Spis treści:


Wstęp

Usługi biblioteczne dla kształcenia na odległość

Z Schindlerem w tle

Kilka refleksji po przeczytaniu Śmierci książki Łukasza Gołębiewskiego

Niecodzienna wizyta w Bibliotece Głównej UEK

Sto lat temu... wydano „Anię z Zielonego Wzgórza”


Konferencje:

Ojcowie Europy - Alcide de Gasperi - wizje rozwoju zjednoczonej Europy w XXI wieku

Informacja w świecie cyfrowym

Traktat z Lizbony – ratyfikacja i konsekwencje

Warsztaty informatyków bibliotek współtworzących katalog NUKAT: wymiana doświadczeń, propozycje usprawnień

Problemy bezpieczeństwa zbiorów – zagrożenia i metody zabezpieczeń

Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników

Wspólnotowe instrumenty monitoringu opinii publicznej: rola Komisji Europejskiej, publikacje Eurobarometr i tendencje migracyjne w integrującej się Europie

Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność

II Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS Virtua


Staże zawodowe:

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Politechniki Krakowskiej

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Akademickiej Biblioteki Cyfrowej


Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej / Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2007 roku

Sprawozdanie za 2007 rok: dydaktyka

Podsumowanie dydaktyki bibliotecznej za 2007 r. oraz porównanie ze statystyką dydaktyki za 2006 r. wraz z wnioskami jej dotyczącymi

Wystawy 2007

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

II Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS Virtua

W dniach 16-17 czerwca 2008 r. odbyło się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego II Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS Virtua. Nadrzędnym tematem spotkania był „czytelnik w katalogu” i związana z tym wymiana doświadczeń w zakresie wykorzystania dostępnego oprogramowania do wspomagania procesu wyszukiwania przez czytelników i rozwiązywania różnych problemów związanych z udostępnianiem zbiorów bibliotek, a także sformułowania wspólnych postulatów na przyszłość.

Uczestnikami spotkania ze strony polskiej byli przedstawiciele bibliotek, w których funkcjonuje system komputerowy VTLS Virtua. Firma VTLS reprezentowana była przez osoby w składzie Jack Bazuzi, Silvia Guivernau i Murielle Voide. Bibliotekę UEK na spotkaniu reprezentowali Janina Ożóg, Elżbieta Golec-Nycz i Aureliusz Potempa.

W pierwszym dniu, po powitaniu uczestników przez dyrektor BUW Ewę Kobierską – Maciuszko, dyrektor Biblioteki Gdańskiej Ewę Chrzan i Jack’a Bazuzi zostały przedstawione przez przedstawicielki firmy VTLS plany migracyjne nowych wersji systemu, a także nowe opcje, które będą funkcjonować w ich obrębie.

Następnie odbyły się prezentacje przedstawicieli poszczególnych bibliotek. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie przedstawiła m.in. własne rozwiązania drukowania rewersów, problemy ze zmianą hasła czytelników i jak sobie z nimi poradzono, a także sposób tworzenia inwentarzy na podstawie danych z VTLS Virtua. Biblioteki lubelskie przedstawiły własne rozwiązania w zakresie budowy katalogu rozproszonego bibliotek Lublina oraz poruszyły problemy z dostosowaniem systemu Virtua do potrzeb użytkowników – na podstawie swoich dotychczasowych doświadczeń. Po tych wystąpieniach Jack Bazuzi przedstawił nowe produkty firmy, którą reprezentuje.

Drugi dzień spotkania rozpoczęty został przez kierownika Zespołu Koordynacyjnego ds. wdrażania nowych wersji systemu VTLS Virtua Bogusię Machetę i przedstawicielkę Centrum NUKAT Magdalenę Rowińską. Przedstawicielka Centrum poinformowała zebranych o planach NUKAT na najbliższą przyszłość, a B. Macheta o planach dotyczących migracji do nowych wersji systemu oraz przedstawiła wszystkie zebrane postulaty bibliotek zgłaszane firmie do rozwiązania. E. Golec-Nycz upomniała się tutaj o stworzenie przez firmę dodatkowego indeksu nie związanego z hasłami wzorcowymi, który pozwoliłby na poszukiwanie materiałów bibliotecznych poprzez słowa kluczowe stosowane w opisach bibliograficznych w Bibliotece UEK, a nie tak jak jest dotychczas, poprzez indeks, który jest przeznaczony do poszukiwań poprzez hasła przedmiotowe w języku angielskim i francuskim.

Następnie odbyły się dalsze prezentacje. Tematem wystąpienia J. Ożóg i A. Potempy były Narzędzia do usprawniania pracy w systemie Virtua wykonane w BG UEK. Usprawnienia te spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony informatyków z innych bibliotek. Ciekawym wystąpieniem była też prezentacja przedstawicielki Biblioteki Jagiellońskiej. Przedstawiła ona opinie czytelników BJ zebrane na podstawie przeprowadzonej wśród nich anonimowej ankiety na temat korzystania z katalogu komputerowego Biblioteki. Okazało się, że to, co dla bibliotekarza wydaje się być oczywiste, wcale takie już nie jest dla użytkownika. Tak jest między innymi z poszukiwaniami w oparciu o indeks haseł przedmiotowych. Czytelnicy nie bardzo go rozumieją, narzekają na zbyt rozbudowane a czasem na zbyt ogólnikowe hasła. Narzekają również na zbyt wiele punktów dostępu do literatury w obrębie poszczególnych indeksów co - ich zdaniem - „zaciemnia obraz”. Mają też wiele problemów związanych ze znalezieniem konkretnego tytułu czasopisma, w którym to jednym z elementów tytułu jest nazwa rodzajowa, po której występuje dopiero nazwa instytucji np. Zeszyty Naukowe, Biuletyn, Publikacje – nazwa instytucji sprawczej nie wyświetla się już w porządku alfabetycznym.

Po zakończeniu prezentacji odbyła się dyskusja, w podsumowaniu której stwierdzono, iż firma VTLS nie do końca wywiązuje się ze swoich obowiązków w stosunku do bibliotek, które system ten wdrożyły. Zdecydowanie podkreślono, że ciężar testowania nowych wersji nie może być przerzucany na biblioteki, to należy do obowiązku firmy, wszyscy płacimy firmie za obsługę duże pieniądze i w związku z tym należy wymagać od firmy, aby sama dobrze przetestowała produkt, który oferuje. Zwrócono uwagę także na to, że firma VTLS nie zawsze liczy się z naszymi opiniami w zakresie użytkowania systemu i z naszymi konkretnymi w tej sprawie postulatami. Uczestnicy spotkania wyrazili nadzieję, że spotkanie obydwu stron przyniesie jakieś konkretne, pozytywne rezultaty na przyszłość.

Elżbieta Golec-Nycz