1(31)/2008

Spis treści:


Wstęp

Usługi biblioteczne dla kształcenia na odległość

Z Schindlerem w tle

Kilka refleksji po przeczytaniu Śmierci książki Łukasza Gołębiewskiego

Niecodzienna wizyta w Bibliotece Głównej UEK

Sto lat temu... wydano „Anię z Zielonego Wzgórza”


Konferencje:

Ojcowie Europy - Alcide de Gasperi - wizje rozwoju zjednoczonej Europy w XXI wieku

Informacja w świecie cyfrowym

Traktat z Lizbony – ratyfikacja i konsekwencje

Warsztaty informatyków bibliotek współtworzących katalog NUKAT: wymiana doświadczeń, propozycje usprawnień

Problemy bezpieczeństwa zbiorów – zagrożenia i metody zabezpieczeń

Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników

Wspólnotowe instrumenty monitoringu opinii publicznej: rola Komisji Europejskiej, publikacje Eurobarometr i tendencje migracyjne w integrującej się Europie

Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność

II Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS Virtua


Staże zawodowe:

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Politechniki Krakowskiej

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Akademickiej Biblioteki Cyfrowej


Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej / Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2007 roku

Sprawozdanie za 2007 rok: dydaktyka

Podsumowanie dydaktyki bibliotecznej za 2007 r. oraz porównanie ze statystyką dydaktyki za 2006 r. wraz z wnioskami jej dotyczącymi

Wystawy 2007

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników

W dniach 2-3 czerwca 2008 r. odbyła się XIV Międzynarodowa Środowiskowa Konferencja Naukowa Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników, organizowana przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego reprezentowany przez prof. UJ, dr hab. Marię Kocójową, przy współudziale Konsulatu Generalnego USA w Krakowie i Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego.

Uczestnikami konferencji ze strony polskiej byli pracownicy naukowi instytutów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa uniwersytetów, bibliotekarze reprezentujący biblioteki akademickie i inne placówki kultury. Gości zagranicznych reprezentowali przedstawiciele placówek kultury z Wielkiej Brytanii, USA, Niemiec i Włoch. Bibliotekę UEK reprezentowała Elżbieta Golec-Nycz z referatem Znaczenie dla użytkowników organizacji komunikacji naukowej w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Obrady odbywały się na terenie III Kampusu UJ przy ul. Gronostajowej. Rozpoczęły się wspólnym wysłuchaniem hymnu Gaudae Mater Poloniae, po czym zebranych powitała prof. UJ, dr hab. Maria Kocójowa – organizator konferencji oraz dr hab. Maria Próchnicka – dyrektor IINIB UJ. Prof. Kocójowa odczytała także list powitalny prorektora UJ ds. Badań i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Szczepana Biblińskiego skierowany do uczestników konferencji. Uroczyste otwarcie konferencji zakończyło się wystąpieniem Konsula ds. Prasy i Kultury Konsulatu Generalnego USA w Krakowie Ms. Susan Parker-Burns.

W pierwszej kolejności referaty wygłosili goście zagraniczni. Przedstawiciel Wielkiej Brytanii, dyrektor Biblioteki Narodowej Walii Andrew Green, z którym to IINIB UJ utrzymuje również kontakty w zakresie staży zagranicznych studentów bibliotekoznawstwa, poruszył temat przyszłości bibliotek narodowych; przedstawiciel Niemiec mówił o satysfakcji użytkownika jako kluczu do sukcesu bibliotek; przedstawicielka USA o trendach w amerykańskich bibliotekach akademickich w zakresie dostosowywania usług i zasobów bibliotecznych do potrzeb studentów XXI wieku.

W tym dniu otwarto także dwie wystawy. Na jednej z nich przedstawiono projekty okładek do albumu Niezwykłe spotkania. Jawajski batik w Krakowie, wydawnictwa z okazji wystawy w Muzeum Manggha w 2008 r., wykonane przez studentów IINIB w ramach zajęć Edycja tekstu w środowisku elektronicznym pod kierunkiem redaktor Teresy Leśniak. Druga wystawa, Biblioteki w małych formach graficznych przygotowana i omówiona przez dr. Jerzego Dudę, architekta, miłośnika Krakowa, kolekcjonera, Wielkiego Mistrza Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego poświęcona była, jak sam jej temat sugeruje, gmachom bibliotek, salom bibliotecznym i ich sprzętom w kraju i na świecie w różnych okresach czasu, od starożytnej Biblioteki Aleksandryjskiej po Bibliotekę Narodową w Waszyngtonie i BN w Paryżu, czy też bibliotekę w Kórniku i Bibliotekę Raczyńskich – widniejące na znaczkach pocztowych, pocztówkach i kartkach okolicznościowych. Autor z wielkim zaangażowaniem opowiadał o swoim hobby, jak zdobywał interesujące go eksponaty.

Następnie firma ARFIDO zaprezentowała ofertę w zakresie zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych - na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, w której to zabezpieczenie takie już funkcjonuje. Do tej pory z oferty firmy skorzystało już 11 polskich bibliotek akademickich.

Po południu odbyła się wideokonferencja w Konsulacie Generalnym USA ze specjalistką z USA, dotycząca serwisu typu „wiki” w zawodzie bibliotekarza. Serwis ten można porównać z zasadami działania Wikipedii, w którym to każdy może współtworzyć hasła.

Dzień pierwszy zakończył się kolacją w kawiarni Collegium Maius, w czasie której uczestnicy konferencji wysłuchali występu zespołu Open Access.

W drugim dniu obrady odbywały się w języku polskim, w dwóch panelach. Pierwszy panel A: „ Sukces użytkowników dzięki ICT” prowadziła dr hab. W. Pindlowa, drugi, panel B: „Sukces użytkownika dzięki aktywności społecznej” prof. UJ, dr hab. M. Kocójowa, po 15 referatów w każdym. Autorka sprawozdania wygłosiła swój referat w Panelu A.

Po wysłuchaniu wszystkich referatów odbyła się wspólna dyskusja. Konferencję zakończyli organizatorzy konferencji.

Osoby zainteresowane treścią artykułów odsyłam do materiałów z konferencji wydanych na CD-ROM, który znajdzie się niebawem w zbiorach bibliotecznych.

Elżbieta Golec-Nycz