1(31)/2008

Spis treści:


Wstęp

Usługi biblioteczne dla kształcenia na odległość

Z Schindlerem w tle

Kilka refleksji po przeczytaniu Śmierci książki Łukasza Gołębiewskiego

Niecodzienna wizyta w Bibliotece Głównej UEK

Sto lat temu... wydano „Anię z Zielonego Wzgórza”


Konferencje:

Ojcowie Europy - Alcide de Gasperi - wizje rozwoju zjednoczonej Europy w XXI wieku

Informacja w świecie cyfrowym

Traktat z Lizbony – ratyfikacja i konsekwencje

Warsztaty informatyków bibliotek współtworzących katalog NUKAT: wymiana doświadczeń, propozycje usprawnień

Problemy bezpieczeństwa zbiorów – zagrożenia i metody zabezpieczeń

Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników

Wspólnotowe instrumenty monitoringu opinii publicznej: rola Komisji Europejskiej, publikacje Eurobarometr i tendencje migracyjne w integrującej się Europie

Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność

II Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS Virtua


Staże zawodowe:

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Politechniki Krakowskiej

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Akademickiej Biblioteki Cyfrowej


Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej / Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2007 roku

Sprawozdanie za 2007 rok: dydaktyka

Podsumowanie dydaktyki bibliotecznej za 2007 r. oraz porównanie ze statystyką dydaktyki za 2006 r. wraz z wnioskami jej dotyczącymi

Wystawy 2007

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Wspólnotowe instrumenty monitoringu opinii publicznej: rola Komisji Europejskiej, publikacje Eurobarometr i tendencje migracyjne w integrującej się Europie

W dniach 6-7 czerwca 2008 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu odbyła się ogólnopolska konferencja tematyczna Centrów Dokumentacji Europejskiej: Wspólnotowe instrumenty monitoringu opinii publicznej: rola Komisji Europejskiej, publikacje Eurobarometr i tendencje migracyjne w integrującej się Europie.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Oddział Centrum Dokumentacji Europejskiej i Standardów BU w Toruniu oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce przy współpracy merytorycznej koordynatora polskiej sieci CDE - Dyrektora Biblioteki Kolegium Europejskiego w Natolinie.

Konferencja była ósmym spotkaniem bibliotekarzy i dokumentalistów reprezentujących polskie Centra Dokumentacji Europejskiej i została zorganizowana z okazji 10-lecia utworzenia CDE na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (16 stycznia 1998 r.). W gronie jubilatów znalazły się także ośrodki z Olsztyna i Szczecina. Dla upamiętnienia tego faktu zaprezentowano działalność tych Centrów z perspektywy minionego 10-lecia.

Gościem specjalnym spotkania był pan Cyryl Emery - bibliotekarz naukowy w Steptoe & Johnson LLP (Waszyngton), stypendysta Fundacji Fulbrighta badający działalność unijnych sieci informacyjnych. Zapoznał on uczestników spotkania z dotychczasowymi wynikami badań dotyczących demokratycznej funkcji bibliotekarzy, pracowników Centrów Dokumentacji Europejskiej (The democratic function of EDC EDC librarians).

Zamierzeniem organizatorów konferencji było przybliżenie uczestnikom działalności informacyjnej Komisji Europejskiej związanej z monitorowaniem opinii publicznej oraz zaprezentowanie serii publikacji Eurobarometr, która jest nieocenionym źródłem informacji o nastrojach społecznych i poparciu dla procesów integracyjnych lub realizowanych polityk wspólnotowych ze szczególnym uwzględnieniem migracji - jednego z priorytetów komunikacyjnych Komisji Europejskiej w roku 2008 i jednocześnie istotnego problemu, z jakim borykają się państwa europejskie. Swego rodzaju uzupełnienie tego zagadnienia stanowiła prezentacja idei integracyjnych przewijających się w życiu i działalności polskich emigrantów po 1939 r. na podstawie zbiorów Samodzielnej Pracowni - Archiwum Emigracji BG UMK.

Relacje ze specjalistycznego seminarium szkoleniowego oraz ze spotkania koordynatorów krajowych sieci CDE w Brukseli przedstawili uczestnicy tych spotkań:
Piotr Komorowski - pracownik Centrum Dokumentacji przy Europejskiej Wyższej Szkole Gospodarki;
Wiktor Poźniak - koordynator polskiej sieci CDE, Dyrektor Biblioteki Kolegium Europejskiego w Natolinie;
Jan Marek Ziółkowski - koordynator sieci Europe Direct i Centrów Dokumentacji Europejskiej w Polsce, pracownik Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Ważną część spotkania stanowiła dyskusja nad ostatecznym kształtem Vademecum o ośrodkach CDE. W dniu poprzedzającym konferencję, a także 5 czerwca przed południem, odbyło się spotkanie zespołu redakcyjnego niniejszej publikacji.

Magdalena Bednarek