2(31)/2008

Spis treści:


Wstęp

Usługi biblioteczne dla kształcenia na odległość

Z Schindlerem w tle

Kilka refleksji po przeczytaniu Śmierci książki Łukasza Gołębiewskiego

Niecodzienna wizyta w Bibliotece Głównej UEK

Sto lat temu... wydano „Anię z Zielonego Wzgórza”


Konferencje:

Ojcowie Europy - Alcide de Gasperi - wizje rozwoju zjednoczonej Europy w XXI wieku

Informacja w świecie cyfrowym

Traktat z Lizbony – ratyfikacja i konsekwencje

Warsztaty informatyków bibliotek współtworzących katalog NUKAT: wymiana doświadczeń, propozycje usprawnień

Problemy bezpieczeństwa zbiorów – zagrożenia i metody zabezpieczeń

Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników

Wspólnotowe instrumenty monitoringu opinii publicznej: rola Komisji Europejskiej, publikacje Eurobarometr i tendencje migracyjne w integrującej się Europie

Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność

II Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS Virtua


Staże zawodowe:

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Politechniki Krakowskiej

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Akademickiej Biblioteki Cyfrowej


Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej / Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2007 roku

Sprawozdanie za 2007 rok: dydaktyka

Podsumowanie dydaktyki bibliotecznej za 2007 r. oraz porównanie ze statystyką dydaktyki za 2006 r. wraz z wnioskami jej dotyczącymi

Wystawy 2007

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie

W dniach 14.01-31.01.2008 odbyłam staż zawodowy w Bibliotece Głównej AP w Krakowie. Podczas trwania stażu miałam okazję zapoznać się z pracą wszystkich działów Biblioteki. Opiekę nad przebiegiem stażu sprawowała Pani Dyrektor Biblioteki mgr Teresa Wildhardt.

Pierwszym działem, który poznałam był Oddział Informacji Naukowej (OIN). Pani Kierownik mgr Barbara Krukowska przedstawiła mi historię działalności OIN oraz zapoznała mnie z warsztatem informacyjnym, którym posługują się pracownicy. Podstawowym narzędziem pracy jest kartoteka zagadnień prowadzona od początku istnienia działu do 2000 roku w formie kartoteki kartkowej, a od 2001 roku jako elektroniczna baza danych. Ponieważ kartoteka zawiera zagadnienia z zakresu literatury, pedagogiki, psychologii itp., dlatego też wprowadzanie rekordów do tej bazy było dla mnie ogromną przyjemnością.
Kolejnym źródłem informacji jest Pedagogika on-line, która umieszczona jest w formie zakładki na stronie internetowej Biblioteki Głównej AP. Jest to zestawienie adresów stron internetowych dotyczących pedagogiki, edukacji, psychologii i nauk pokrewnych. Posługując się tym narzędziem porównywałam je do tworzonej przez pracowników naszej Biblioteki Ekonomii on-line. Niezwykle użytecznym narzędziem jest stworzona przez pracowników OIN i na bieżąco uaktualniana zakładka Ciekawe linki.

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa to kolejne źródło informacji wykorzystywane przez pracowników Biblioteki. Oferuje ona dostęp do materiałów dotyczących pedagogiki i nauk pokrewnych. Obejmuje monografie, podręczniki, druki XIX- i XX-wieczne, wybrane publikacje Wydawnictwa Naukowego AP, materiały konferencyjne oraz multimedia. W trakcie stażu w tym dziale miałam okazję wprowadzać nowe rekordy do bazy Bibliografia Publikacji Pracowników AP w Krakowie. Baza ta zawiera dorobek naukowy pracowników Akademii Pedagogicznej. Jest ona kontynuacją 7-tomowej bibliografii drukowanej rejestrującej publikacje do 2000 roku. Ze względu na szeroką tematykę i historyczne ujęcie wielu poszukiwanych przez czytelników zagadnień pracownicy OIN w swojej pracy często posługują się - zapominanymi już przez nas - bibliografiami drukowanymi (Bibliografia Literatury Polskiej, Bibliografia Zawartości Czasopism itp.).

Podczas mojego stażu w Oddziale Informacji Naukowej odbywały się szkolenia biblioteczne dla studentów pierwszego roku, w których miałam okazję uczestniczyć. W ramach stażu wysłuchałam niezwykle interesującego wykładu duńskiego specjalisty z zakresu architektury informacji. Eric Reiss przybył do Krakowa na zaproszenie Instytutów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Pedagogicznej. Tytuł wykładu brzmiał: Information architecture – communicating our message, innovating our product, ensuring our future.

Kolejnym działem, który poznałam był Oddział Gromadzenia. Kierownik działu Pani mgr Czesława Stabryła zapoznała mnie ze strukturą i funkcjonowaniem Działu. Pracownicy przybliżyli mi zasady zakupu książek, prenumeraty czasopism polskich i zagranicznych oraz elektronicznych baz danych (EBSCO i Elsevier & Springer). W odróżnieniu od naszej Biblioteki, w Bibliotece Głównej AP Oddział Gromadzenia zajmuje się również prenumeratą i zakupem czasopism.

W Oddziale Opracowania pod kierunkiem Pani mgr Stanisławy Wolan zajmowałam się wpisywaniem nowych nabytków do bazy Klasyfikacja Dziesiętna w ISIS, kopiowaniem rekordów z bazy NUKAT oraz usuwaniem książek wycofanych z inwentarza.

W skład Oddziału Czasopism wchodzi Czytelnia i Magazyn. W Czytelni znajdują się tylko numery czasopism z bieżącego roku, pozostałe zbiory przechowywane są w Magazynie zlokalizowanym obok Czytelni. W Magazynie Czasopism obowiązuje układ alfabetyczny (w naszej Bibliotece według sygnatur). Oprócz czasopism znajdują się tam również wydawnictwa seryjne, zeszyty naukowe i monografie. Zapoznałam się z zasadami wpisywania nabytków do inwentarza książkowego i do bazy elektronicznej Grom Prenumerata. Obejrzałam sporządzane przez pracowników Oddziału rejestry ubytków, protokoły ubytków i zestawienia sumaryczne.

Oddział Udostępniania składa się z Czytelni i Wypożyczalni. W Czytelni od kilku lat zapewniony jest wolny dostęp do półek. Książki są usystematyzowane według UKD. Podczas pobytu w Wypożyczalni poznałam zasady realizacji książek zamówionych z magazynu i miałam okazję samodzielnie obsługiwać czytelników.

Ostatnie 2 dni mojej praktyki spędziłam w Magazynie Książek w którym starałam się, z lepszym lub gorszym skutkiem, odnaleźć w labiryncie półek chociaż kilka zamówionych książek. Największym zaskoczeniem dla mnie była duża liczba realizowanych zamówień (elektronicznych i tradycyjnych).

Na zakończenie praktyki zostałam zaproszona przez Panią Dyrektor Biblioteki Głównej AP na krótką rozmowę podsumowującą w trakcie której wymieniłyśmy uwagi na temat podobieństw i różnic w strukturze, funkcjonowaniu i pracy Biblioteki Głównej AP oraz Biblioteki Głównej UEK.

Uważam, iż staż zawodowy odbyty w Bibliotece Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie poszerzył moją wiedzę na temat działalności tej biblioteki i pozwolił mi na porównanie charakteru pracy i zasad funkcjonowania obu bibliotek.

Monika Parys