1(31)/2008

Spis treści:


Wstęp

Usługi biblioteczne dla kształcenia na odległość

Z Schindlerem w tle

Kilka refleksji po przeczytaniu Śmierci książki Łukasza Gołębiewskiego

Niecodzienna wizyta w Bibliotece Głównej UEK

Sto lat temu... wydano „Anię z Zielonego Wzgórza”


Konferencje:

Ojcowie Europy - Alcide de Gasperi - wizje rozwoju zjednoczonej Europy w XXI wieku

Informacja w świecie cyfrowym

Traktat z Lizbony – ratyfikacja i konsekwencje

Warsztaty informatyków bibliotek współtworzących katalog NUKAT: wymiana doświadczeń, propozycje usprawnień

Problemy bezpieczeństwa zbiorów – zagrożenia i metody zabezpieczeń

Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników

Wspólnotowe instrumenty monitoringu opinii publicznej: rola Komisji Europejskiej, publikacje Eurobarometr i tendencje migracyjne w integrującej się Europie

Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność

II Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS Virtua


Staże zawodowe:

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Politechniki Krakowskiej

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Akademickiej Biblioteki Cyfrowej


Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej / Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2007 roku

Sprawozdanie za 2007 rok: dydaktyka

Podsumowanie dydaktyki bibliotecznej za 2007 r. oraz porównanie ze statystyką dydaktyki za 2006 r. wraz z wnioskami jej dotyczącymi

Wystawy 2007

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Nowości Akademickiej Biblioteki Cyfrowej

Trudną decyzję, co do wyboru pozycji, które należy przenieść na formę cyfrową czasem rozwiązują czytelnicy. Tak właśnie było w przypadku prezentowanych poniżej tytułów z zakresu ubezpieczeń, które okazały się ważne dla naszych czytelników piszących prace naukowe.

Plan Beveridge'a / Wacław Szubert. – Łódź : Polski Instytut Służby Społecznej, 1946. - 22, [1] s. ; 21 cm. – (Rozważania i Przyczynki - Polski Instytut Służby Społecznej 4)

W publikacji opisano wynik prac specjalnej komisji, działającej pod przewodnictwem Williama Beveridge’a, powołanej w Anglii w 1941 r. w celu zbadania istniejących systemów ubezpieczeń społecznych i pokrewnych instytucji z uwzględnieniem ich wzajemnych powiązań oraz sformułowania odpowiednich zaleceń. Raport komisji stał się planem reformy ubezpieczeń społecznych, umożliwiał nową konstrukcję świadczeń społecznych poprzez gruntowną przebudowę wszystkich istniejących systemów. Plan Beveridge’a określono jako dokument myśli społecznej o wielkim znaczeniu dla konstrukcji świadczeń socjalnych, które pozwoliłyby skutecznie walczyć z niedostatkiem.

Poniższe publikacje przedstawiają sposoby obliczania potrąceń od zarobków pracowników oraz składek pracodawców na ubezpieczenia społeczne, fundusze pracy i podatek dochodowy.

Obciążenie produkcji na rzecz ubezpieczeń społecznych w Polsce i zagranicą / Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej (Departament Ubezpieczeń Społecznych). – Warszawa: nakładem Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, 1926. – 50 s. ; 22 cm.

Tabela potrąceń składek do ubezpieczalni społecznej obejmująca robotników i pracowników umysłowych / Bronisław Durek. – Kraków: nakładem Stefana Czerwieńca. – 8 s. ; 24 cm.


Stopniowo przenosimy do naszej Biblioteki Cyfrowej publikacje z czasów poprzedzających powstanie naszej Uczelni, przedstawiające szkoły ekonomiczne Krakowa (średnie i półwyższe). Autorzy wymienionych niżej publikacji przybliżają czytelnikowi kwestie związane ze strukturą szkolnictwa handlowego w dawnej Galicji. Przedstawiono Akademie Handlowe w Krakowie i we Lwowie, krajowe szkoły kupieckie w Białej, Brodach, Przemyślu i Tarnowie, Szkołę Towarzystwa Szkoły Handlowej we Lwowie. Szczególną uwagę poświęcono Akademii Handlowej w Krakowie. W publikacji A. Bollanda znajdziemy charakterystykę szkół i kursów oferowanych w Akademii Handlowej w Krakowie, m.in. czteroletniej wyższej szkoły handlowej, kursów dla abiturientów szkół średnich czy jednorocznych kursów handlowych dla absolwentów szkół średnich, łącznie z opisem nauczanych w nich przedmiotów.

W sprawie Akademji Handlowej w Krakowie / dr Paweł Łoziński, docent Uniw. Jagiell. – Kraków: [s. n.] Drukarnia „Czasu”, 1924. - 15 s. ; 17 cm. - Odb. z: Czas, 1924, nr 79 i 80 z dnia 5 i 6 kwietnia 1924 r.

O szkolnictwie handlowem w Galicyi / napisał A. Bolland. – Kraków : Akademia Handlowa, 1916. - 38 s. ; 24 cm. - (Wydawnictwa Akademii Handlowej w Krakowie)


Cyfrowa kopia ostatniej prezentowanej nowości to:

Zarys ekonometryi i teorya buchalteryi / oprac. Paweł Ciompa. – Lwów : [s. n.], 1910 (Lwów : Drukarnia "Słowa Polskiego"). - 47 s. ; 22 cm. - (Wydawnictwa Towarzystwa Szkoły Handlowej we Lwowie nr 1). - Odb. z: XIX Rocznik Asekuracyjno-Ekonomiczny 1910.

W pracy tej po raz pierwszy użyto sformułowania ekonometria. Oczywiście miało ono wtedy nieco inne znaczenie niż dziś: „(...) Podobnie jak fizyka przedstawia zjawiska mechaniczne, akustyczne, dynamiczne, tak samo też i zjawiska ekonomiczne powinny być przedstawione za pomocą nauki, którą nazywam ekonometryą. Ekonometrya opiera się na ekonomii, podobnie jak trigonometrya jest częścią geometryi. (...)” – pisze autor. Jest to zatem część ekonomii zajmująca się mierzeniem zależności występujących w teoretycznej analizie ekonomicznej. Ekonometria w rozumieniu Pawła Ciompy (1867-1913) dawała narzędzia nadające się do wykorzystywania w buchalterii (księgowości) poprzez zastosowanie języka matematycznego.

Jarosław Matyjaszek