1(31)/2008

Spis treści:


Wstęp

Usługi biblioteczne dla kształcenia na odległość

Z Schindlerem w tle

Kilka refleksji po przeczytaniu Śmierci książki Łukasza Gołębiewskiego

Niecodzienna wizyta w Bibliotece Głównej UEK

Sto lat temu... wydano „Anię z Zielonego Wzgórza”


Konferencje:

Ojcowie Europy - Alcide de Gasperi - wizje rozwoju zjednoczonej Europy w XXI wieku

Informacja w świecie cyfrowym

Traktat z Lizbony – ratyfikacja i konsekwencje

Warsztaty informatyków bibliotek współtworzących katalog NUKAT: wymiana doświadczeń, propozycje usprawnień

Problemy bezpieczeństwa zbiorów – zagrożenia i metody zabezpieczeń

Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników

Wspólnotowe instrumenty monitoringu opinii publicznej: rola Komisji Europejskiej, publikacje Eurobarometr i tendencje migracyjne w integrującej się Europie

Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność

II Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS Virtua


Staże zawodowe:

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Politechniki Krakowskiej

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Akademickiej Biblioteki Cyfrowej


Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej / Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2007 roku

Sprawozdanie za 2007 rok: dydaktyka

Podsumowanie dydaktyki bibliotecznej za 2007 r. oraz porównanie ze statystyką dydaktyki za 2006 r. wraz z wnioskami jej dotyczącymi

Wystawy 2007

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Czy wiesz, że...

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło rok 2008 Międzynarodowym Rokiem Języków powierzając UNESCO rolę koordynatora działań związanych z obchodami.

Podejmowane z tej okazji inicjatywy o zasięgu lokalnym, regionalnym i światowym mają służyć zwiększeniu świadomości na temat znaczenia języków narodowych oraz promocji różnorodności językowej. Jednym z realizowanych projektów jest publikacja Języki świata – wspólna inicjatywa Stowarzyszenia ARABIA.pl oraz Polskiego Komitetu do spraw UNESCO przygotowana przy finansowym wsparciu ze strony Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh w ramach realizowanej przez nią kampanii „1001 działań na rzecz dialogu”. Publikacja zostanie wykorzystana jako uzupełniający materiał dydaktyczny do prezentacji języków i pism na zajęciach warsztatowych w Szkołach Stowarzyszonych UNESCO.

Więcej informacji: http://www.unesco.pl/article/131/1.html

(KB)