1(31)/2008

Spis treści:


Wstęp

Usługi biblioteczne dla kształcenia na odległość

Z Schindlerem w tle

Kilka refleksji po przeczytaniu Śmierci książki Łukasza Gołębiewskiego

Niecodzienna wizyta w Bibliotece Głównej UEK

Sto lat temu... wydano „Anię z Zielonego Wzgórza”


Konferencje:

Ojcowie Europy - Alcide de Gasperi - wizje rozwoju zjednoczonej Europy w XXI wieku

Informacja w świecie cyfrowym

Traktat z Lizbony – ratyfikacja i konsekwencje

Warsztaty informatyków bibliotek współtworzących katalog NUKAT: wymiana doświadczeń, propozycje usprawnień

Problemy bezpieczeństwa zbiorów – zagrożenia i metody zabezpieczeń

Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników

Wspólnotowe instrumenty monitoringu opinii publicznej: rola Komisji Europejskiej, publikacje Eurobarometr i tendencje migracyjne w integrującej się Europie

Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność

II Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS Virtua


Staże zawodowe:

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Politechniki Krakowskiej

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Akademickiej Biblioteki Cyfrowej


Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej / Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2007 roku

Sprawozdanie za 2007 rok: dydaktyka

Podsumowanie dydaktyki bibliotecznej za 2007 r. oraz porównanie ze statystyką dydaktyki za 2006 r. wraz z wnioskami jej dotyczącymi

Wystawy 2007

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Sprawozdanie za 2007 rok: dydaktyka


I. Szkolenia dla użytkowników:

Przysposobienie Biblioteczne – studenci I roku – IV.07 i X. 07 r. 34 osoby
Przysposobienie Biblioteczne i Informacja Naukowa dla pozostałych użytkowników:
21 grup seminaryjnych – w j. pol. 268 osób
8 grup seminaryjnych – w j. ang. 84 osoby
1 grupa English Track – w j.ang. 32 osoby
1 grupa Library Lesson – w j. ang. 13 osób
4 grupy
studenci WSZ z Nowego Sącza,
studenci z Uniwersytetu Rzeszowskiego,
studenci AP z Krakowa,
studenci AWF z Krakowa
13 osób
RAZEM: 444 osoby, w tym 129 osób w j. ang.

II. Wycieczki po Bibliotece połączone z pokazem baz w niej dostępnych:

goście zagraniczni Uczelni:
  • 1 osoba - pracownik naukowy Uniwersytetu w Bari-Włochy
  • 4 osoby - pracownicy naukowi Uniwersytetu z Sankt Petersburga
11 grup uczniów ze szkół średnich 248 osób
4 grupy studentów zagranicznych
/z polecenia Biura Programów Zagranicznych/
73 osoby
3 grupy uczestników Szkoły Letniej
z Austrii
44 osoby
RAZEM: 370 osób, w tym 122 osoby w j. ang.

III. Szkolenia i warsztaty dla pracowników BG

szkolenie w zakresie obsługi bazy ISI Emerging Markets /05.01.07/ 19 osób
szkolenie w zakresie obsługi bazy RefWorks /27.02.07/ 9 osób
szkolenie w zakresie obsługi bazy ISI Emerging Markets /19.09.07/ 15 osób
szkolenie w zakresie obsługi baz: Emerald, GMID
oraz ISI Emerging Markets /21.11.07/
15 osób
pokaz bazy prawnej Lex Omega wydawn. Wolter’s Kluwer Polska /17.12.07/ 16 osób
pokaz bazy prawnej Lex Polonica /18.12.07/ 12 osób
RAZEM: 86 osób

IV. Staże zawodowe

a/ dla pracowników Biblioteki:
- wewnętrzne:
   - liczba uczestników 6 osób
   - liczba godzin 562
- zewnętrzne:
   - liczba uczestników 3 osoby
   - liczba godzin 360
b/ dla pracowników innych bibliotek naukowych:
   - liczba uczestników 2 osoby
   - liczba godzin 180

V. Praktyki studenckie

   - liczba uczestników 10 osób
   - liczba godzin 180

W sumie w 2007 roku przeszkolono 921 osób na różnych poziomach zaawansowania w tym 251 osób w j. angielskim.

Elżbieta Golec-Nycz