1(31)/2008

Spis treści:


Wstęp

Usługi biblioteczne dla kształcenia na odległość

Z Schindlerem w tle

Kilka refleksji po przeczytaniu Śmierci książki Łukasza Gołębiewskiego

Niecodzienna wizyta w Bibliotece Głównej UEK

Sto lat temu... wydano „Anię z Zielonego Wzgórza”


Konferencje:

Ojcowie Europy - Alcide de Gasperi - wizje rozwoju zjednoczonej Europy w XXI wieku

Informacja w świecie cyfrowym

Traktat z Lizbony – ratyfikacja i konsekwencje

Warsztaty informatyków bibliotek współtworzących katalog NUKAT: wymiana doświadczeń, propozycje usprawnień

Problemy bezpieczeństwa zbiorów – zagrożenia i metody zabezpieczeń

Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników

Wspólnotowe instrumenty monitoringu opinii publicznej: rola Komisji Europejskiej, publikacje Eurobarometr i tendencje migracyjne w integrującej się Europie

Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność

II Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS Virtua


Staże zawodowe:

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Politechniki Krakowskiej

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Akademickiej Biblioteki Cyfrowej


Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej / Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2007 roku

Sprawozdanie za 2007 rok: dydaktyka

Podsumowanie dydaktyki bibliotecznej za 2007 r. oraz porównanie ze statystyką dydaktyki za 2006 r. wraz z wnioskami jej dotyczącymi

Wystawy 2007

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej / Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2007 roku

Rok 2007 był rokiem zmian organizacyjnych w Bibliotece. Ze struktury Biblioteki wyłączono Księgarnię, która 15 lat temu powstała właśnie z naszej inicjatywy, zamiast skrypciarni - istniejącej przez wiele lat w Uczelni. Dwoje informatyków przeszło do nowo utworzonego w Uczelni Centrum Informatyki. Spowodowało to konieczność przeorganizowania kilku oddziałów BG. Została na nowo zorganizowana 1-osobowa komórka Kontroli i Selekcji Księgozbioru oraz opracowano nową Instrukcję Skontrum w BG, 2 bibliotekach wydziałowych i 4 bibliotekach zespołów katedr, które merytorycznie podlegają Bibliotece Głównej.

W 2007 roku zasadniczo zmieniła się także struktura wiekowa pracowników, gdyż w 2006 roku odeszło 5 osób na emerytury, a 4 osoby wyjechały do pracy za granicę. Spowodowało to znacznie więcej pracy związanej ze szkoleniem nowej kadry.

Corocznie zbiory powiększają się nie tylko w drodze zakupu nowych wydawnictw – głównie podręczników akademickich - ale rosną także zasoby kolekcji depozytowych (WB, IMF, EBOR) i Centrum Dokumentacji Europejskiej. Otrzymujemy również pokaźne liczby wydawnictw w drodze wymiany z naukowymi i akademickimi instytucjami w Polsce i za granicą.

Idąc za trendem światowym coraz więcej naszych zbiorów ma postać elektroniczną. Dotyczy to w szczególności czasopism i baz danych. Daje to wprawdzie ogromną oszczędność miejsca magazynowania zbiorów, ale wiąże się z koniecznością nieustannego ulepszania, a często wręcz wymiany posiadanego przez Bibliotekę sprzętu komputerowego. Powoduje to także zaangażowanie coraz większej liczby bibliotekarzy w prace informatyczne i stałą konieczność tak wewnętrznych jak i zewnętrznych szkoleń. Bibliotekarze kończą podyplomowe studia informatyczne, dokształcają się na specjalistycznych kursach. Mimo tych problemów nie stoimy w miejscu, lecz stale poprawiamy naszą pracę, wprowadzamy nowe formy usług.

W 2007 roku uruchomiliśmy Centralną Wyszukiwarkę dla zasobów elektronicznych dostępnych z naszej strony www. Wiązało się to z bardzo pracochłonnymi pracami dostosowawczymi, które zajęły zespołowi pracowników ponad pół roku. Rozwijaliśmy w dalszym ciągu portal Czasopisma A-Z, który stale wzbogacamy, m.in. o czasopisma open-source - ponad 2 tysiące tytułów z dziedzin wiedzy reprezentowanych przez naszą Uczelnię. Portal jest aktualizowany trzy razy w tygodniu, co pozwala na uzyskanie rzetelnej i aktualnej informacji. Biblioteka Cyfrowa wzbogaciła się o kolejne wydawnictwa – pełne teksty książek, artykułów z czasopism, referatów z konferencji i następnych dysertacji doktorskich (spis treści i autoreferat) pracowników naszej Uczelni i doktorantów obcych. Opracowujemy multimedialne katalogi wystaw organizowanych w naszej Bibliotece, dodając do opisu wystawy i prezentacji eksponatów sekwencje wideo i muzykę. Niezależnie od tego stale wzbogacamy zasoby informacyjne o nowe bazy danych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt udostępnienia wszystkich e-zasobów Biblioteki zdalnie dla pracowników Uczelni. Oprogramowanie, niemieckiej firmy HAN GmbH do zdalnego dostępu zakupiła Fundacja Biblioteki. W 2007 roku rozszerzyliśmy dostęp włączając doktorantów i studentów piszących prace magisterskie. Dzięki Fundacji także – kolejny już rok – oszczędzamy na zakupie książek dla Biblioteki ok. 40 tys. złotych, ponieważ Fundacja odsprzedaje BG zakupione książki po cenie katalogowej (bez marży). Uruchomiliśmy na terenie Biblioteki bezprzewodowy dostęp do Internetu – dzięki zakupionym przez Fundację Biblioteki urządzeniom najnowszej generacji. Obecnie w naszej sieci WiFi zarejestrowanych jest 899 osób.

Dzięki pracy jaką wkładamy w prowadzenie Konsorcjum Bibliotek Kierunków Ekonomicznych, udaje się kolejny już rok uzyskać 50% dofinansowanie z Wirtualnej Biblioteki Nauki do najkosztowniejszych i najbardziej wykorzystywanych elektronicznych źródeł informacji.

Oddział Informacji Naukowej kontynuuje uzupełnianie bibliografii piśmiennictwa ekonomicznego za lata 1900-1939 – jest to już duży zasób informacji. Dla korzystania z niego opracowana została baza danych dostępna z naszej strony www jako Materiały do Polskiej Bibliografii Ekonomicznej do roku 1939.

Biblioteka nasza angażuje się już od kilku lat w prace na rzecz całego środowiska bibliotek akademickich. Są to prace związane z Konferencją Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych (m.in. opiniowanie aktów prawnych, analizy dla Ministerstwa i innych instytucji ogólnopolskich), a także z prowadzeniem tematu badawczego Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych w Polsce.

Ważniejsze dane liczbowe w działalności Biblioteki w 2007 roku


Wartość nowych nabytków Biblioteki w 2007 r. 1 328 252 zł
(wydawnictwa zwarte, ciągłe, e-zbiory i inne specjalne) - łącznie z wymianą, darami oraz zbiorami otrzymanymi dla CDE, WB, IMF i  EBOR)

Nowe nabytki :
Wydawnictwa zwarte 7 747 vol.
Wydawnictwa ciągłe (drukowane i elektroniczne) 28 201 tyt.
Inne: e-źródła (bazy danych, multimedia)

126 tyt.

Opracowanie zbiorów
Nowe rekordy wprowadzone do OPAC-u oraz baz własnych BG

52 122

Publikacje pracowników BG (artykuły, referaty, komunikaty)

25

Kontynuacja wydawania e-czasopism:
Ekonomia on-line – 3 wydania
Dodano nowy dział Ubezpieczenia
Biuletyn Informacyjny BG – 3 wydania

Wystawy 16
Największe z nich to:
19.01.07-14.02.07 Profesor Stefan Mynarski (1935-2006). Wspomnienia  
16.02.07-31.03.07 Ola Janina Pawlak – malarstwo i rysunek
20.04.07-25.05.07 R@zem od 1957 – historia 50 lat Unii Europejskiej
01.06.07-08.10.07 Nie od razu Kraków lokowano... – 750 lat Wielkiej Lokacji Krakowa
15.10.07-31.12.07 Profesor Jeffrey D. Sachs doktorem honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie
8.11.07-22.11.07 Nareszcie ludzie słuchają! – wystawa poświęcona niepełnosprawnym dzieciom

Usługi biblioteczno-informacyjne
Odwiedziny – razem 489 620 osób
Wypożyczenia – na zewnątrz 195 529 vol.
Wypożyczenia – na miejscu 281 291 jedn.
Kwerendy informacyjne 42 122
Z informacji na stronie www BG skorzystało 1 258 345 osób
Czytelnicy aktywni

41 811 osób

Dydaktyka
Przeszkolono na różnym poziomie 900 osób
w tym w języku angielskim 251 osób


Anna Sokołowska-Gogut
Dyrektor Biblioteki Głównej AE w Krakowie