1(31)/2008

Spis treści:


Wstęp

Usługi biblioteczne dla kształcenia na odległość

Z Schindlerem w tle

Kilka refleksji po przeczytaniu Śmierci książki Łukasza Gołębiewskiego

Niecodzienna wizyta w Bibliotece Głównej UEK

Sto lat temu... wydano „Anię z Zielonego Wzgórza”


Konferencje:

Ojcowie Europy - Alcide de Gasperi - wizje rozwoju zjednoczonej Europy w XXI wieku

Informacja w świecie cyfrowym

Traktat z Lizbony – ratyfikacja i konsekwencje

Warsztaty informatyków bibliotek współtworzących katalog NUKAT: wymiana doświadczeń, propozycje usprawnień

Problemy bezpieczeństwa zbiorów – zagrożenia i metody zabezpieczeń

Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników

Wspólnotowe instrumenty monitoringu opinii publicznej: rola Komisji Europejskiej, publikacje Eurobarometr i tendencje migracyjne w integrującej się Europie

Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność

II Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS Virtua


Staże zawodowe:

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Politechniki Krakowskiej

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Akademickiej Biblioteki Cyfrowej


Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej / Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2007 roku

Sprawozdanie za 2007 rok: dydaktyka

Podsumowanie dydaktyki bibliotecznej za 2007 r. oraz porównanie ze statystyką dydaktyki za 2006 r. wraz z wnioskami jej dotyczącymi

Wystawy 2007

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Poniżej prezentujemy czasopisma nabywane przez Oddział Wydawnictw Ciągłych w ramach prenumeraty, darów i wymiany. Omawiamy czasopisma zarówno wydawniczo nowe, jak i te, które zmieniły tytuł, format lub zostały nabyte przez Bibliotekę od 2008 roku. Szczegółowa lokalizacja i zasoby są dostępne w katalogu Biblioteki pod adresem: http://katalog.ae.kzb.krakow.pl.
Zapraszamy do lektury i odwiedzania Czytelni Czasopism Bieżących.


Czasopisma polskie:


Businessman.pl : magazyn
Warszawa : MMG Polska Sp. z o.o., 2007-
ISSN 1898-3162

Zamierzeniem wydawnictwa jest ukazywanie różnych aspektów polskiej gospodarki, koncentrując się przy tym na ludziach, którzy ją tworzą – przedsiębiorcach. To dzięki ich kreatywności powstały miliony miejsc pracy, a Polska zajmuje wysoką pozycję w strukturze Unii Europejskiej. Przedstawiając przemiany gospodarcze redakcja chciałaby prezentować inwestorów, którzy myślą perspektywicznie. Chcąc pisać o ich sukcesach, ale też o porażkach, redakcja uważa, że tylko w taki sposób można stworzyć obiektywny obraz życia gospodarczego.
Charaktery : magazyn psychologiczny
Kielce : Wydaw. Naukowe PWN, 1997-
ISSN 1427-695X

Miesięcznik Charaktery to ogólnopolski tytuł obecny na rynku prasowym od 1997 roku. Jest to jedyny w Polsce miesięcznik popularnonaukowy poświęcony psychologii. Pismo dla aktywnych i kreatywnych, w którym promowana jest harmonia zdrowia psychicznego i fizycznego. Tytuł przeznaczony jest dla osób ceniących dobre samopoczucie i zdrowy styl życia. Autorami artykułów są najwybitniejsi specjaliści światowej i polskiej psychologii. Jak trafnie scharakteryzował prof. Tomasz Maruszewski: „Charaktery nie udzielają dobrych rad, ale uczą myślenia. Uczą też otwartości poznawczej, pokazując, że ten sam problem można rozwiązać na różne sposoby” .
Dochody i Warunki Życia Ludności Polski : (raport z badania EU-SILC 2006)
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2008-
ISSN 1898-9322

Publikacja jest pierwszą edycją opracowania dotyczącego Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności (EU-SILC) przeprowadzonego przez GUS w II kwartale (maj/czerwiec) 2006 roku. Prezentowane wyniki obejmują dochody, aktywność ekonomiczną, edukację, zdrowie (w tym samoocena stanu zdrowia, niepełnosprawność), opinie respondentów dotyczące różnych materialnych i niematerialnych aspektów warunków życia. Zamieszczono w niej metodologię i organizację badania.
Forum Targów
Poznań : Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o., 2007-
ISSN 1897-614X

Forum Targów to specjalistyczny magazyn skierowany do managerów działów marketingu przedsiębiorstw uczestniczących bądź zamierzających uczestniczyć w targach oraz do organizatorów targów i firm usług wystawienniczych. Praktyczny charakter czasopisma, przedstawienia konkretnych rozwiązań i analizy dotyczące uczestnictwa w targach czynią Forum Targów kompetentnym źródłem informacji o rynku wystawienniczym w Polsce i Europie. Czasopismo przedstawia zagadnienia związane z doborem odpowiednich środków i metod oraz analizą kosztów podczas planowania aktywnego wystąpienia na targach. W każdym wydaniu Forum Targów znajdują się praktyczne porady, opisy wystąpień targowych najlepszych na rynku przedsiębiorstw, przegląd najciekawszych wydarzeń targowych, opinie, oceny i komentarze wystawców i organizatorów targów, statystyki i rankingi oraz porady prawne.
Ius Novum
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, 2007-
ISSN 1897-5577

Zamierzeniem komitetu redakcyjnego kwartalnika jest prezentowanie na jego łamach osiągnięć nauki prawa. Zgodnie z tytułem wydawnictwa są to oceny propozycji zmian legislacyjnych lub przyjętych rozwiązań prawnych. Problematyka dotyczy także historii prawa, doktryn polityczno-prawnych, prawa rzymskiego, prawa karnego, cywilnego i administracyjnego, prawa gospodarczego i innych. Stała rubryka „Z życia uczelni” informuje o najważniejszych wydarzeniach, jakie miały miejsce w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.
Jak Korzystamy z Internetu? 2006
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych


Jak jesteśmy wyposażeni w komputery?
Jak rozwija się handel elektroniczny?
Ile przedsiębiorstw ma własną stronę WWW?
Prezentacja folderowa wyników badań, które od 2004 roku prowadzi Główny Urząd Statystyczny wśród gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, pozwalających ocenić skalę zmian zachodzących w życiu obywateli i funkcjonowaniu przedsiębiorstw pod wpływem stosowania nowoczesnych technologii.
Jurysdykcja Podatkowa : dwumiesięcznik w służbie prawa podatkowego
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Unimex, 2007-
ISSN 1897-1172

Jurysdykcja Podatkowa to jedyne czasopismo dla osób zawodowo zajmujących się prawem podatkowym, na którego łamach w każdym numerze można znaleźć najnowsze orzecznictwo wybrane i skomentowane przez sędziów NSA i WSA, kontrowersyjne pisma Ministerstwa Finansów z komentarzem ekspertów oraz syntetyczne wyjaśnienia spornych przepisów. Autorami artykułów zamieszczanych na łamach czasopisma są sędziowie sądów administracyjnych, kadra zarządzająca MF, eksperci firm doradczych i kancelarii prawniczych (doradcy podatkowi i prawnicy specjalizujący się w prawie podatkowym), profesorowie nauk prawnych i ekonomicznych.
Kraków.pl : dwutygodnik miejski : egzemplarz bezpłatny
Kraków : Urząd Miasta Krakowa. Kancelaria Prezydenta, 2008-
ISSN 1898-9039

Od 16 stycznia 2008 roku co dwa tygodnie (w środy) Urząd Miasta Krakowa wydaje bezpłatną gazetę miejską. Dwutygodnik jest rozdawany mieszkańcom Krakowa na 20. skrzyżowaniach miasta. Jest również dostępny w Urzędzie Miasta Krakowa. Kraków.pl jest bezpłatnym dwutygodnikiem formatu A4. Znajdują się w nim stałe pozycje:
- informacje o planowanych i realizowanych inwestycjach,
- informacje o wszelkich remontach,
- kalendarium spotkań prezydenta Miasta Krakowa i Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa,
- informacje o planach zagospodarowania przestrzennego oraz Urzędu Miasta Krakowa,
- prezentacja Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa,
- spisy (adresy, telefony) wydziałów Urzędu Miasta Krakowa, spółek oraz jednostek UMK,
- cykl z pracy Rady Miasta Krakowa.
Gazeta posiada także m.in. cykl porad „jak załatwić sprawę w urzędzie”, kalendarium kulturalnych imprez miejskich oraz cykl dotyczący historii Krakowa. Wydawanie gazety Kraków.pl jest wspólną inicjatywą Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa oraz Kancelarii Rady Miasta i Rad Dzielnic. Kraków.pl ma być miejscem prezentacji stanowiska Miasta w sprawach dla mieszkańców ważnych, a nierzadko kontrowersyjnych, budzących obawy i wątpliwości.
Odpady i Środowisko
Warszawa : Dziennikarska Agencja Wydawnicza MAXPRESS, 2000-
ISSN 1508-9886

Dwumiesięcznik Odpady i Środowisko to specjalistyczne, jedyne tego rodzaju wydawnictwo poświęcone gospodarce odpadami, wydawane przy współpracy merytorycznej z Departamentem Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska. Pismo redagowane jest przez zespół wybitnych naukowców i praktyków. Magazyn odpowiada na potrzeby osób, instytucji, przedsiębiorstw, jednostek administracji zawodowo zajmujących się ochroną środowiska. Odpady i Środowisko dostarcza fachowych informacji o zmieniających się uwarunkowaniach prawnych w dziedzinie gospodarki odpadami i praktycznych konsekwencjach tych zmian. Łączy teorię z praktyką. Dużo miejsca poświęca na omawianie dostosowania naszego prawa ochrony środowiska do wymogów Unii Europejskiej. Odpady i Środowisko jest obszernym wydawnictwem zawierającym wiele materiałów problemowych, prezentującym najnowsze rozwiązania w dziedzinie gospodarki odpadami, przedstawiającym firmy zajmujące się tym problemem.
Praca i Zdrowie : polskie forum ochrony pracy
Warszawa: Wydaw. Unimedia, 2007-
ISSN 1896-8082

Praca i Zdrowie to nowy specjalistyczny miesięcznik o ochronie pracy i ochronie zdrowia w pracy. Czasopismo podejmuje zagadnienia dotyczące bhp, prawa pracy, medycyny pracy, psychologii pracy, ergonomii, prewencji. Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy jest prawnym obowiązkiem każdego pracodawcy. Miesięcznik Praca i Zdrowie w tym pomaga – zawiera praktyczne porady i wskazówki dotyczącego ochrony pracy autorstwa doświadczonych ekspertów, specjalistów w swoich dziedzinach, którzy dzielą się swoją wiedzą. A że bhp w miejscu zatrudnienia nie jest wyłącznie kwestią przepisów prawa, dlatego duża część tematów związana jest z medycyną pracy. Grupa docelowa to: pracodawcy, inspektorzy pracy, placówki oświatowe, akademie medyczne, publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, instytucje odpowiadające za stan bhp w Polsce. Główne rozdziały: prawo pracy, zdaniem eksperta, medycyna pracy, praca i zdrowie, prawo i medycyna, BHP, ergonomia, biologia/chemia, dobre praktyki, prewencja, savoir vivre biznesu.
Przegląd Corporate Governance
Warszawa : Fundacja Polskiego Instytutu Dyrektorów, 2005-
ISSN 1734-9699

Przegląd Corporate Governance adresowany jest do wszystkich zainteresowanych problematyką corporate governance – w szczególności do właścicieli firm, specjalistów z zakresu finansów, prawa, zarządzania, członków zarządów i rad nadzorczych. Kwartalnik adresowany jest również do pracowników naukowych i studentów oraz wszystkich, którym bliska jest idea upowszechniania działań na rzecz poprawy polskich standardów CG.
Społeczeństwo Informacyjne w Polsce. Wyniki Badań Statystycznych z Lat 2004-2006
Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2008-
ISSN 1898-7583

Publikacja przedstawia dane z badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz urzędy statystyczne krajów członkowskich UE. Punktem wyjścia do rozważań o społeczeństwie informacyjnym jest przedstawiona w rozdziale pierwszym analiza funkcjonowania sektora ICT (information and communication technology) zajmującego się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, czyli technikami, które gromadzą i przesyłają informacje w formie elektronicznej. Kolejne rozdziały prezentują efekty działania sektora ITC, nakłady na technologie informacyjne, cele i sposoby korzystania z technologii informacyjnych przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe w Polsce i w innych krajach europejskich. Publikacja zawiera także wyniki z badania umiejętności informatycznych mieszkańców Polski w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Omawia zagadnienia e-kultury, e-zdrowia i e-administracji oraz możliwości zastosowania technologii teleinformatycznych w tych sektorach.
Sprawy Nauki : biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Warszawa : Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 1992-
ISSN 1230-1647

Po krótkiej przerwie ponownie pojawiły się na naszych półkach Sprawy Nauki : biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest to miesięcznik publicystyczno-informacyjny pozwalający na zapoznanie się z bieżącymi problemami nauki polskiej.

Wiadomości PKN : normalizacja
Warszawa: Polski Komitet Normalizacyjny, 2008-
ISSN 1898-8415

Od stycznia 2008 r. na rynku ukazuje się miesięcznik Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Wiadomości PKN. Normalizacja, w którym są publikowane informacje dotyczące m.in.:
- bieżącej działalności Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
- zagadnień związanych z normalizacją na świecie i w Polsce,
- działalności komitetów technicznych PKN.
W miesięczniku znajdziemy również:
- wykazy Polskich Norm opublikowanych i wycofanych,
- projekty Polskich Norm poddawanych ankiecie powszechnej,
- wykazy Polskich Norm przewidzianych do wycofania,
- notyfikacje wg Kodeksu WTO TBT (Światowa Organizacja Handlu ds. Barier Technicznych w Handlu), dotyczące normalizacji,
- nowe Normy Międzynarodowe,
- nowe dokumenty normalizacyjne CEN i CENELEC.
Czasopisma zagraniczne:

The Annals of Applied Statistics
Beachwood: Institute of Mathematical Statistics, 2007-
ISSN 1932-6157

Annals of Applied Statistics, najnowszy periodyk wydawany przez Institute of Mathematical Statistics od 2007. Tytuł zajmuje się szerokim zakresem stosowanych badań statystycznych. Publikowany kwartalnie, zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej. Zakres badań statystycznych jest niezmiernie rozległy, od bezpośrednich prac nad konkretnym przedmiotem do czystych matematycznych rozważań teoretycznych. Celem czasopisma jest stworzenie aktualnego i zunifikowanego forum dla wszystkich obszarów statystyki stosowanej.
IMS - Institute of Mathematical Science jest międzynarodowym stowarzyszeniem profesjonalistów i wykładowców, założonym w USA w 1935 r. Zajmuje się rozwojem, rozpowszechnianiem i stosowaniem statystyki i probabilistyki. Obecnie Instytut zrzesza ok. 4500 członków we wszystkich częściach świata. Publikuje szereg periodyków, m.in.: Annals of Statistics, Annals of Applied Statistics, Annals of Probability, Annals of Applied Probability, Statistical Science, IMS Bulletin.
Nasza Biblioteka prenumeruje, oprócz omawianego Annals of Applied Statistics, także Annals of Statistics - od 1 Vol. (1973) i na bieżąco otrzymuje kolejne numery.
Marketing Review St. Gallen : die neue Thexis - Marketingfachzeitschrift für Theorie und Praxis
Wiesbaden : Betriebswirtschaftliche Verlag Dr. Th. Gabler / GWV Fachverlage, 2008-
ISSN 1865-6544

Dwumiesięcznik ma na celu doskonalenie wymiany pomiędzy teorią a praktyką marketingu. Czasopismo jest doradcą w zakresie marketingu dla skutecznej kadry kierowniczej. Zawiera praktyczne wskazówki o konkretnych doświadczeniach i strategiach działania przedsiębiorstw. Daje bodźce dla innowacji, zastosowania marketingu i długotrwałego sukcesu. Aby zapewnić orientację na jakość pismo jest redagowane metodą podwójnej recenzji. Każdy artykuł jest opiniowany każdorazowo przez kadrę kierowniczą i przez naukowca.Małgorzata Budzewska-Baradziej
Bernadetta Gągulska
Agata Magiera
Alicja Oleksy
Alicja Optołowicz-Jagannathan
Jolanta Szyjewska