1(31)/2008

Spis treści:


Wstęp

Usługi biblioteczne dla kształcenia na odległość

Z Schindlerem w tle

Kilka refleksji po przeczytaniu Śmierci książki Łukasza Gołębiewskiego

Niecodzienna wizyta w Bibliotece Głównej UEK

Sto lat temu... wydano „Anię z Zielonego Wzgórza”


Konferencje:

Ojcowie Europy - Alcide de Gasperi - wizje rozwoju zjednoczonej Europy w XXI wieku

Informacja w świecie cyfrowym

Traktat z Lizbony – ratyfikacja i konsekwencje

Warsztaty informatyków bibliotek współtworzących katalog NUKAT: wymiana doświadczeń, propozycje usprawnień

Problemy bezpieczeństwa zbiorów – zagrożenia i metody zabezpieczeń

Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników

Wspólnotowe instrumenty monitoringu opinii publicznej: rola Komisji Europejskiej, publikacje Eurobarometr i tendencje migracyjne w integrującej się Europie

Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność

II Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS Virtua


Staże zawodowe:

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Politechniki Krakowskiej

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Akademickiej Biblioteki Cyfrowej


Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej / Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2007 roku

Sprawozdanie za 2007 rok: dydaktyka

Podsumowanie dydaktyki bibliotecznej za 2007 r. oraz porównanie ze statystyką dydaktyki za 2006 r. wraz z wnioskami jej dotyczącymi

Wystawy 2007

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Warsztaty informatyków bibliotek współtworzących katalog NUKAT: wymiana doświadczeń, propozycje usprawnień. Warszawa, 14-15 kwietnia 2008 r.

W dniach 14-15 kwietnia 2008 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyły się warsztaty informatyków bibliotek współtworzących katalog centralny NUKAT. Bibliotekę Uniwersytetu Ekonomicznego reprezentowała Janina Ożóg z Sekcji Informatyzacji Biblioteki i Aneta Kania z Działu Opracowania.

W pierwszej części warsztatów poruszone zostały problemy związane z pobieraniem danych z katalogu NUKAT do baz lokalnych. Informatycy z centrum przedstawili propozycje, które mogą usprawnić pracę bibliotekom współkatalogującym poprzez:
  • automatyczne pobieranie własnych rekordów, w którym symbol biblioteki jest również automatycznie dodawany (taką możliwość wykorzystuje już Biblioteka UJ),
  • pobieranie nowych rekordów bibliograficznych razem z rekordami haseł wzorcowych za pomocą odpowiedniego skryptu,
  • pomoc w zamianie starych rekordów bibliograficznych (sprzed 2002 r.) w katalogach lokalnych na nowe z katalogu NUKAT identyfikując je na postawie ISBN.

W jednym z wystąpień omówiony został proces integracji kartotek haseł wzorcowych, w którym rekord hasła formalnego może jednocześnie pełnić funkcje hasła przedmiotowego. W bazie NUKAT znajduje się ok. 60 tys. rekordów formalnych, z czego połowa funkcjonuje już jako rekordy KABA z dopisanym nowym polem 910. Rekord formalny poprzez pole 910 informuje z jakim rekordem przedmiotowym jest związany.

Druga część warsztatów to prezentacje bibliotek współpracujących z NUKAT działających w różnych systemach komputerowych - Aleph, Horaizon, Prolib oraz Virtua. Zaprezentowały się m. in.: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego.

Pierwsza z nich pracująca w systemie Horaizon przedstawiła ciągle modyfikowany proces konwersji rekordów bibliograficznych pobieranych z NUKAT oraz rekordów CKHW pobieranych za pośrednictwem KARO. Różne wersje systemu Aleph wymogły na Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy, odpowiedzialnej za funkcjonowanie systemu, rozwiązania techniczne, takie jak konwersja rekordów bibliograficznych do formularzy Aleph Client, przy czym rekordy CKHW nie są pobierane z katalogu NUKAT, tylko z kopii katalogu, który jest umiejscowiony na serwerze Aleph Polska.

Środowisko krakowskie reprezentowała Bogusława Macheta z BG AGH i Maria Polok z BG AR w Krakowie. Prezentacja dotyczyła specyfiki zarządzania Bazą Siedmiu Bibliotek Krakowskich. Baza zawiera katalogi 7 bibliotek: Akademii Rolniczej, Polskiej Akademii Umiejętności, Akademii Wychowania Fizycznego, Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk Pięknych, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej oraz Międzynarodowego Centrum Kultury. Przedstawiono rozwiązania administracyjne na poziomie bazy, charakterystykę zbiorów oraz podzielono się doświadczeniami z wieloletniej współpracy. Wspólny portal dla bazy KRAK7 dostępny jest pod adresem http://katalog.pwst.kzb.krakow.pl/.

Po każdej prezentacji wywiązywała się dyskusja i wymiana kolejnych uwag między informatykami oraz bibliotekarzami.

Aneta Kania