1(31)/2008

Spis treści:


Wstęp

Usługi biblioteczne dla kształcenia na odległość

Z Schindlerem w tle

Kilka refleksji po przeczytaniu Śmierci książki Łukasza Gołębiewskiego

Niecodzienna wizyta w Bibliotece Głównej UEK

Sto lat temu... wydano „Anię z Zielonego Wzgórza”


Konferencje:

Ojcowie Europy - Alcide de Gasperi - wizje rozwoju zjednoczonej Europy w XXI wieku

Informacja w świecie cyfrowym

Traktat z Lizbony – ratyfikacja i konsekwencje

Warsztaty informatyków bibliotek współtworzących katalog NUKAT: wymiana doświadczeń, propozycje usprawnień

Problemy bezpieczeństwa zbiorów – zagrożenia i metody zabezpieczeń

Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników

Wspólnotowe instrumenty monitoringu opinii publicznej: rola Komisji Europejskiej, publikacje Eurobarometr i tendencje migracyjne w integrującej się Europie

Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność

II Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS Virtua


Staże zawodowe:

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Politechniki Krakowskiej

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Akademickiej Biblioteki Cyfrowej


Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej / Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2007 roku

Sprawozdanie za 2007 rok: dydaktyka

Podsumowanie dydaktyki bibliotecznej za 2007 r. oraz porównanie ze statystyką dydaktyki za 2006 r. wraz z wnioskami jej dotyczącymi

Wystawy 2007

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Informacja w świecie cyfrowym

Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej zorganizowała 3 marca 2008 r. konferencję Informacja w świecie cyfrowym, inaugurując tym samym cykl spotkań mających na celu przybliżenie zagadnień informacji w kontekście świata cyfrowego.

Referaty zaprezentowano w trzech podstawowych obszarach tematycznych. Pierwszy z nich dotyczył zjawiska wolnej kultury w kontekście wolnego dostępu do wiedzy (przykład projektu Wikipedia). Obszar drugi obejmował narzędzia społecznikowskiej działalności internetowej i wykorzystanie ich w nauce i edukacji. Wreszcie obszar trzeci, najbardziej moim zdaniem interesujący dla czytelników Biuletynu, poświęcony został narzędziom składającym się na warsztat pracy bibliotekarza i naukowca w przestrzeni cyfrowej. Tu przedstawione zostały trzy ciekawe wystąpienia, które chciałbym pokrótce omówić.

Nauka 2.0: nowe narzędzia komunikacji naukowej dr Sabiny Cisek omawia wykorzystywane obecnie w nauce narzędzia i zasoby internetowe związane z ideą Open Access i Web 2.0. W tekście artykułu znajdziemy kilkadziesiąt odnośników do wyspecjalizowanych zasobów internetowych w postaci repozytoriów i bibliotek cyfrowych, serwisów wyszukiwawczych zasobów Open Access, przeszukiwarek forów internetowych i list dyskusyjnych, narzędzi współtworzenia dokumentów i publikacji oraz społecznościowych serwisów porządkujących zasoby internetu.

Warsztat pracy bibliotekarza w przestrzeni cyfrowej dr Anety Drabek to kolekcja niezbędnych do udzielania informacji odnośników do podstawowych zasobów internetowych ujętych przez autorkę w trzech kategoriach: bazy danych, czasopisma elektroniczne oraz biblioteki cyfrowe.

M. Chmielarska, dyrektor Biblioteki Głównej WSB w Dąbrowie Górniczej, przedstawiła projekt Informacja w świecie cyfrowym, będący autorskim dziełem pracowników Biblioteki zawierającym m.in. repozytorium ciekawych i ważnych publikacji naukowych służących dydaktyce i nauce.

Arek Potempa