1(31)/2008

Spis treści:


Wstęp

Usługi biblioteczne dla kształcenia na odległość

Z Schindlerem w tle

Kilka refleksji po przeczytaniu Śmierci książki Łukasza Gołębiewskiego

Niecodzienna wizyta w Bibliotece Głównej UEK

Sto lat temu... wydano „Anię z Zielonego Wzgórza”


Konferencje:

Ojcowie Europy - Alcide de Gasperi - wizje rozwoju zjednoczonej Europy w XXI wieku

Informacja w świecie cyfrowym

Traktat z Lizbony – ratyfikacja i konsekwencje

Warsztaty informatyków bibliotek współtworzących katalog NUKAT: wymiana doświadczeń, propozycje usprawnień

Problemy bezpieczeństwa zbiorów – zagrożenia i metody zabezpieczeń

Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników

Wspólnotowe instrumenty monitoringu opinii publicznej: rola Komisji Europejskiej, publikacje Eurobarometr i tendencje migracyjne w integrującej się Europie

Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność

II Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS Virtua


Staże zawodowe:

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Politechniki Krakowskiej

Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Głównej Akademii Pedagogicznej w Krakowie


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF

Nowości Akademickiej Biblioteki Cyfrowej


Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej / Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2007 roku

Sprawozdanie za 2007 rok: dydaktyka

Podsumowanie dydaktyki bibliotecznej za 2007 r. oraz porównanie ze statystyką dydaktyki za 2006 r. wraz z wnioskami jej dotyczącymi

Wystawy 2007

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Traktat z Lizbony – ratyfikacja i konsekwencje

12 marca 2008 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja poświęcona konsekwencjom ratyfikacji Traktatu z Lizbony. W zorganizowanej przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej konferencji uczestniczyli posłowie i senatorzy, pracownicy kancelarii sejmowej, urzędnicy instytucji zajmujących się problematyką unijną, socjologowie, politolodzy oraz pracownicy ośrodków dokumentacji europejskiej. Imiennie zaproszoną dyrektor BG UEK zastępował autor niniejszego sprawozdania. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Marszałek Sejmu RP, Bronisław Komorowski.
Konferencja została zorganizowana w formie trzech odrębnych paneli, w których głos zabierali wyznaczeni dyskutanci reprezentujący m.in. MSZ, Komisję ds. Unii Europejskiej oraz środowisko naukowe. Istniała możliwość zadawania pytań „z sali”.

Panel I: Unia Europejska na arenie międzynarodowej po przyjęciu Traktatu z Lizbony poprowadził red. Jacek Pawlicki z „Gazety Wyborczej”. W tej części dyskusji zastanawiano się nad konsekwencjami przyjęcia Traktatu dla wzmocnienia roli Europy na scenie światowej.
W panelu II: Zmiany instytucjonalne w Unii Europejskiej. Rola parlamentów narodowych, prowadzonym przez prof. Cezarego Mika, głos zabrali m.in. poseł K. Karski oraz senator E. Wittbrodt. Obydwaj zwrócili uwagę na niewystarczające zainteresowanie polskiego parlamentu zmianami instytucjonalnymi będącymi konsekwencją Traktatu lizbońskiego.
Panel III: Unia bliżej obywatela. Organizacje pozarządowe w debacie o przyszłości Europy po ratyfikacji Traktatu z Lizbony, przy znacznie już uszczuplonej publiczności, poświęcony został sposobom przedstawiania problemów związanych ze zmianami w funkcjonowaniu Unii społeczeństwu polskiemu. Przypomniano również o nowym instrumencie wprowadzonym w Traktacie z Lizbony – tzw. inicjatywie obywatelskiej, dzięki której milion obywateli może zwrócić się do Komisji Europejskiej o podjęcie inicjatywy w określonej dziedzinie.

Podsumowanie i zakończenie konferencji przypadło w udziale Marszałkowi Senatu RP, Bogdanowi Borusewiczowi.

Arek Potempa