1(30)/2007

Spis treści:


Wstęp

Nobel 2007 w dziedzinie ekonomii za zbudowanie podstaw teorii projektowania mechanizmów

Polska członkiem strefy Schengen

Indeksowanie sposobem na skuteczne zarządzanie informacją

360 Search - Centralna Wyszukiwarka

Sto lat temu...


Konferencje:

Książka i jej czytelnik - dokąd zmierzamy

Partnerzy Bibliotek

Uwagi na marginesie IX Krajowego Forum Informacji Naukowej i Technicznej (Zakopane, 25-28 września 2007 r.)

Stan i perspektywy stosunków polsko-niemieckich - 2007

Europa bez granic - szkolenie dla pracowników bibliotek województwa małopolskiego


Staże zawodowe:

W Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego

W Bibliotece Jagiellońskiej


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej EBOR

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF


Z prac Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych (KDBSW)

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Europa bez granic - szkolenie dla pracowników bibliotek województwa małopolskiego

W dniach 15-16 listopada 2007 r. w Ośrodku Konferencyjnym Polskiej Akademii Nauk w Mogilanach odbyło się dwudniowe szkolenie skierowane do pracowników bibliotek województwa małopolskiego. Projekt został realizowany w ramach Konkursu Otwartego dla Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej Europa bez granic – 2007. Organizatorami szkolenia były Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej oraz Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. W ramach dwudniowego cyklu szkoleniowego zrealizowane zostały cztery sesje tematyczne dotyczące:
  • źródeł informacji o Unii Europejskiej,
  • aktywizacji bibliotek w przekazywaniu informacji europejskiej,
  • współpracy krajowej i międzynarodowej bibliotek,
  • metodologii przygotowania wniosku o fundusze UE.
W ramach modułu Źródła informacji o Unii Europejskiej zebrano linki do stron na których można znaleźć użyteczne informacje. Warto podkreślić, że większość tych adresów, jak i publikacji on-line dotyczących UE jest dostępna również na stronie naszego Centrum Dokumentacji Europejskiej.

Źródła informacji europejskiej omawiane na szkoleniu:

http://www2.ukie.gov.pl/
http://bib.bdwe.ukie.gov.pl
www.centrum.krakow.pl
www.cde.ukie.gov.pl
www.eurodesk.pl
www.euroinfo.org.pl
http://www.arimr.gov.pl
www.agro-info.org.pl
http://www.europa.eu
http://ec.europa.eu
www.europarl.europa.eu
www.europarl.europa.eu/warszawa/
http://www.consilium.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
www.eca.europa.eu
www.eesc.europa.eu
www.cor.europa.eu
www.epp.eurostat.ec.europa.eu
www.eur-lex.europa.eu
www.publications.europa.eu
www.europa.eu/epso/
www.eures.praca.gov.pl
www.ec.europa.eu/youreurope
www.konsument.gov.pl
www.msz.gov.pl
www.europa.eu/youth
www.europa.eu.int/ploteus
www.socrates.org.pl
www.youth.org.pl
www.bkkk-cofund.org.pl
www.europeistyka.info.pl
www.ngo.pl
www.funduszestrukturalne.gov.pl
www.mrr.gov.pl
http://www.wrotamalopolski.pl/
http://www.efs.gov.pl/
http://www.krakow.roefs.pl
www.parp.gov.pl
www.marr.pl
www.wup-krakow.pl
http://www.malopolskie.pl
www.malopolska.uw.gov.pl

Celem modułu Aktywizacja bibliotek w przekazywaniu informacji europejskiej było pokazanie szeroko rozumianej problematyki informacji nt. Unii Europejskiej oraz zaprezentowanie, jakimi środkami i metodami informacje te mogą być przekazywane osobom zainteresowanym.

Moduł szkoleniowy Współpraca krajowa i międzynarodowa bibliotek miał na celu przedstawienie możliwości współpracy bibliotek jako centrów kulturalno-informacyjnych z innymi instytucjami kulturalnymi lub pełniącymi funkcje kulturalno-oświatowe.

W ramach tematu Metodologia przygotowania wniosku o fundusze UE zostały przedstawione fundusze przeznaczone dla bibliotek na lata 2004-2013, z uwzględnieniem przede wszystkim bibliotek publicznych znajdujących się na obszarach wiejskich.

Materiały oraz szersze sprawozdanie ze szkolenia można znaleźć na stronie:
http://www.wrotamalopolski.pl/root_UE/Malopolskie+Euro+Info/Aktualnosci/.

Kinga Zięcik