1(30)/2007

Spis treści:


Wstęp

Nobel 2007 w dziedzinie ekonomii za zbudowanie podstaw teorii projektowania mechanizmów

Polska członkiem strefy Schengen

Indeksowanie sposobem na skuteczne zarządzanie informacją

360 Search - Centralna Wyszukiwarka

Sto lat temu...


Konferencje:

Książka i jej czytelnik - dokąd zmierzamy

Partnerzy Bibliotek

Uwagi na marginesie IX Krajowego Forum Informacji Naukowej i Technicznej (Zakopane, 25-28 września 2007 r.)

Stan i perspektywy stosunków polsko-niemieckich - 2007

Europa bez granic - szkolenie dla pracowników bibliotek województwa małopolskiego


Staże zawodowe:

W Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego

W Bibliotece Jagiellońskiej


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej EBOR

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF


Z prac Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych (KDBSW)

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

360 Search – Centralna Wyszukiwarka

W 2005 roku firma Serial Solutions udostępniła multiwyszukiwarkę Central Search (obecna nazwa: 360 Search), pozwalając użytkownikowi na jednoczesne przeszukiwanie wielu źródeł internetowych za pomocą jednego, łatwego w użyciu interfejsu, który można konfigurować w zależności od potrzeb użytkowników. Pomysł multiwyszukiwarki opiera się na zastąpieniu wielu narzędzi wyszukiwawczych, właściwych dla danej bazy lub portalu, oprogramowaniem pozwalającym na odnalezienie w wielu bazach poszukiwanych danych, ich wyświetlenie na jednym ekranie, posortowanie według daty oraz zapisanie wyników wyszukiwania. Multiwyszukiwarka pozwala na przeszukiwanie wielu typów baz danych, a więc tych opartych na protokole Z39.50 (większość katalogów on-line bibliotek akademickich), zasobów na stronach WWW oraz innych zasobów elektronicznych. Aby umożliwić tego rodzaju wspólne przeszukiwanie, należy stworzyć dla każdej z baz odpowiedni programy z nią się komunikujący (tzw. konektor).

Ze względu na powiększające się z każdym rokiem zasoby elektroniczne Biblioteki Głównej UEK dostępne zarówno w sieci lokalnej naszego kampusu, jak i w trybie zdalnego dostępu dla pracowników naukowych UEK, zainteresowaliśmy się tym rozwiązaniem. W listopadzie 2006 roku wypełniliśmy odpowiednie formularze, określające, jakie bazy chcemy włączyć do wspólnego przeszukiwania. Chcieliśmy, by za pomocą wyszukiwarki można było przeszukiwać subskrybowane przez Bibliotekę portale baz danych (Proquest, EBSCO, ISI Emerging Markets, Global Market Information Database, SourceOECD), a także osiem opracowywanych przez nas baz własnych (m.in. Gospodarka, Nauki Społeczne, Dorobek) oraz katalog BG UEK. Firma Serials Solutions podjęła się tego zadania.

Zadanie okazało się niełatwe do wykonania. Kilka miesięcy minęło, zanim firma, przy nieodzownej pomocy naszej programistki (musiała napisać dodatkowe skrypty), uporała się z podłączeniem do wyszukiwarki naszych ośmiu baz własnych. Trochę problemów było z naszym katalogiem on-line (Chameleon, VIRTUA), tu również trzeba było pomóc firmie. Do tej pory firma nie uporała się ze sporządzeniem konektorów do portali GMID i ISI Emerging Markets (mają zostać wykonane do końca kwietnia 2008 r.)

Tak więc Centralną Wyszukiwarkę, z powodów opisanych wyżej, uruchomiliśmy dopiero w lipcu 2007 r. Zgodnie z warunkami licencji możliwość korzystania z niej ograniczona jest tylko do kampusu naszego Uniwersytetu, dostęp mają także ze swoich komputerów domowych nasi pracownicy naukowi. Oto jak wygląda główny ekran wyszukiwarki:


Centralna Wyszukiwarka oferuje dwa podstawowe tryby wyszukiwania: proste i złożone. Wyszukiwanie proste jest polecane, gdy szukamy książki lub artykułu, znając autora, tytuł lub jakiekolwiek słowo charakteryzujące daną pozycję. Przy wyszukiwaniu złożonym można korzystać z czterech różnych (lub takich samych) indeksów oraz wpisać cztery terminy wyszukiwawcze. Te opcje poszukiwania można połączyć operatorami boolowskimi (oraz, lub, nie). Oto przykład wyszukiwania złożonego, gdzie szukamy wystąpienia słowa globalizacja w dwóch bazach danych jednocześnie (baza własna BG UEK Gospodarka oraz katalog on-line), przy ograniczeniu wyników wyszukiwania do publikacji wydanych w 2006 roku.


Efekt tego wyszukiwania jest następujący:


Ciekawą opcją w Centralnej Wyszukiwarce jest możliwość wyświetlenia (a także zapisania) tekstu abstraktu przy rekordzie, jeżeli taki oczywiście istnieje. Wygląda to tak:


Centralna Wyszukiwarka daje także możliwość zapisywania znalezionych wyników na dysku lub wysyłania ich pocztą elektroniczną. Oto przykładowy ekran:


A tak wygląda przykładowy plik z wynikami wyszukiwania zapisany w formacie HTML:


Więcej informacji o możliwościach Centralnej Wyszukiwarki znaleźć można na ekranach pomocy pod adresem:
http://kangur.ae.krakow.pl/Biblioteka/Bazy/Help_cs/pomoc.html.

Podsumowując, można stwierdzić, że zakup wyszukiwarki przez naszą Bibliotekę nie był pomysłem chybionym. Od chwili jej udostępnienia zarejestrowaliśmy ok. 1400 wejść. Mamy nadzieję, że firma Serials Solutions wywiąże się ze swoich obietnic i włączy do Centralnej Wyszukiwarki kolejne dwie subskrybowane przez nas bazy.

Aureliusz Potempa