1(30)/2007

Spis treści:


Wstęp

Nobel 2007 w dziedzinie ekonomii za zbudowanie podstaw teorii projektowania mechanizmów

Polska członkiem strefy Schengen

Indeksowanie sposobem na skuteczne zarządzanie informacją

360 Search - Centralna Wyszukiwarka

Sto lat temu...


Konferencje:

Książka i jej czytelnik - dokąd zmierzamy

Partnerzy Bibliotek

Uwagi na marginesie IX Krajowego Forum Informacji Naukowej i Technicznej (Zakopane, 25-28 września 2007 r.)

Stan i perspektywy stosunków polsko-niemieckich - 2007

Europa bez granic - szkolenie dla pracowników bibliotek województwa małopolskiego


Staże zawodowe:

W Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego

W Bibliotece Jagiellońskiej


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej EBOR

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF


Z prac Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych (KDBSW)

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Czy wiesz, że ...

    Trwa przebudowa interfejsów jedenastu baz własnych BG UEK. Zmiana interfejsów ma na celu poprawienie szybkości przeszukiwania baz danych dla czytelnika, poprawienie komfortu pracy pracowników Biblioteki edytujących bazy danych, zmniejszenie obciążenia serwera uczelnianego janek i, co za tym idzie, poprawienie komfortu pracy innych pracowników Uczelni. Zmieniany zostaje sposób przeszukiwania danych przez indeksy, jak również sposób wyświetlania wyników.


    Za zgodą Narodowego Banku Polskiego w bazie Gospodarka dostępne są pełne teksty artykułów zamieszczanych w miesięczniku Bank i Kredyt (od numeru 3/2007). Przypominamy, że jest to drugi - obok Rynku Pracy - tytuł dostępny w tej bazie w wersji pełnotekstowej.