1(30)/2007

Spis treści:


Wstęp

Nobel 2007 w dziedzinie ekonomii za zbudowanie podstaw teorii projektowania mechanizmów

Polska członkiem strefy Schengen

Indeksowanie sposobem na skuteczne zarządzanie informacją

360 Search - Centralna Wyszukiwarka

Sto lat temu...


Konferencje:

Książka i jej czytelnik - dokąd zmierzamy

Partnerzy Bibliotek

Uwagi na marginesie IX Krajowego Forum Informacji Naukowej i Technicznej (Zakopane, 25-28 września 2007 r.)

Stan i perspektywy stosunków polsko-niemieckich - 2007

Europa bez granic - szkolenie dla pracowników bibliotek województwa małopolskiego


Staże zawodowe:

W Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego

W Bibliotece Jagiellońskiej


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej EBOR

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF


Z prac Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych (KDBSW)

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Z prac Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych (KDBSW)

Rada Wykonawcza KDBSW - to ośmioosobowy zespół, którego zadania wynikają z ustaleń na dorocznym Zebraniu Ogólnym Konferencji, a także z pojawiających się problemów. Jednym z problemów, których rozwiązania podjęliśmy się w 2007 roku jest opracowanie nowego formularza statystycznego GUS, który poprzez odpowiednie dane statystyczne opisywałby rzeczywiste przemiany w bibliotekach akademickich. Utworzono 6-cio osobowy zespół składający się z dwóch osób Rady Wykonawczej i czterech spoza Rady. Zawartość danych obowiązującego ciągle formularza K04, mimo drobnych zmian wprowadzanych przez GUS w ostatnich latach, nie daje rzeczywistego obrazu ani zasobów ani pracy bibliotek akademickich.

Zespół postanowił zwrócić się do GUS-u z następującymi zapytaniami:
  • o możliwość wydzielenia formularza (np. K-04A), który dotyczyłby wyłącznie bibliotek naukowych,
  • z sugestią przesunięcia terminu składania sprawozdań do końca marca z uwagi na terminy zbierania danych w uczelniach,
  • czy w zestawieniach publikowanych w kolejnych edycjach rocznika statystycznego GUS w działach Kultura i Nauka dane z części bibliotek publicznych nie są dublowane.
Przyjęto następujące założenia:
  • konieczność wprowadzenia do formularza elementów zgodnych z normami PN-EN ISO 2789:2005 Informacja i dokumentacja. Międzynarodowa statystyka biblioteczna oraz PN-ISO 11620:2006 Informacja i dokumentacja. Wskaźniki funkcjonalności bibliotek, a także formularzem ankiety Analiza funkcjonowania bibliotek naukowych,
  • formularz GUS ma zawierać dane, na podstawie których pewne wskaźniki można wyliczać,
  • dane muszą być możliwe do uzyskania i dostarczenia przez wszystkie biblioteki (w tym szkół niepaństwowych).
Konieczne jest przegrupowanie poszczególnych działów formularza: Dział 2. Pracownicy, dostosować do obecnych zmian w kształceniu pracowników (licencjat) i zamienić z Działem 1, Działowi Zbiory biblioteczne nadać nr 3 i zmienić w nim zestaw rubryk, doszczegółowić komentarz rubryki książki, przepracować dział Udostępnianie zbiorów, dodać Dział 4. Zasoby elektroniczne i ich udostępnianie, zmodyfikować Dział 5. Komputeryzacja biblioteki, m.in. przez wprowadzenie tabeli pokazującej, jakim sprzętem komputerowym biblioteka dysponuje i jakie zadania dzięki komputeryzacji umożliwia lub usprawnia.

Anna Sokołowska-Gogut