1(30)/2007

Spis treści:


Wstęp

Nobel 2007 w dziedzinie ekonomii za zbudowanie podstaw teorii projektowania mechanizmów

Polska członkiem strefy Schengen

Indeksowanie sposobem na skuteczne zarządzanie informacją

360 Search - Centralna Wyszukiwarka

Sto lat temu...


Konferencje:

Książka i jej czytelnik - dokąd zmierzamy

Partnerzy Bibliotek

Uwagi na marginesie IX Krajowego Forum Informacji Naukowej i Technicznej (Zakopane, 25-28 września 2007 r.)

Stan i perspektywy stosunków polsko-niemieckich - 2007

Europa bez granic - szkolenie dla pracowników bibliotek województwa małopolskiego


Staże zawodowe:

W Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego

W Bibliotece Jagiellońskiej


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej EBOR

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF


Z prac Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych (KDBSW)

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Staż zawodowy w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 27.08-21.09.2007 r.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku-Oliwie jest ogólnouniwersytecką jednostką organizacyjną o zadaniach dydaktycznych, usługowych i naukowych. Biblioteka ta wraz z siedmioma bibliotekami specjalistycznymi usytuowanymi na terenie całego Trójmiasta oraz Biblioteką Brytyjską UG tworzy uczelniany system biblioteczno-informacyjny. Pełni także funkcję ogólnodostępnej biblioteki naukowej, służącej upowszechnianiu nauki i kultury wśród mieszkańców miasta i regionu.
Od 6 listopada 2006 r. Biblioteka ma swoją siedzibę w nowym budynku w Gdańsku-Oliwie (więcej informacji: http://www.bg.univ.gda.pl/).

W trakcie praktyki poznałam strukturę organizacyjną Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego. Na wirtualną wycieczkę po gmachu Biblioteki można się wybrać z e-Przewodnikiem dostępnym pod adresem: http://przewodnik.bg.univ.gda.pl/.

Podczas odbywania praktyki szczegółowo zapoznałam się z pracami oddziałów: Gromadzenia i Uzupełniania Druków Zwartych, Opracowania Druków Zwartych, Udostępniania, Informacji Naukowej oraz Czasopism.

W Oddziale Gromadzenia i Uzupełniania Druków Zwartych poznałam zasady zakupu książek krajowych i zagranicznych, procedury związane z przygotowaniem książki do przekazania w celu dalszego opracowania. Biblioteka UG otrzymuje również zgodnie z Ustawą o bibliotekach egzemplarz obowiązkowy.

Następnie, zgodnie z drogą jaką pokonują książki w Bibliotece, poznałam Oddział Opracowania Druków Zwartych, gdzie zajmowałam się opracowaniem formalnym i rzeczowym książek, ze szczególnym naciskiem na tytuł ujednolicony i hasło przedmiotowe.

Kolejne dni stażu spędziłam w Oddziale Udostępniania, gdzie poznałam pracę w wypożyczalni i czytelniach uczestnicząc w bieżącej obsłudze czytelników. Ponadto zapoznałam się z pracami Oddziału Informacji Naukowej, między innymi z zasadami wprowadzania rekordów bibliograficznych książek do baz materiałów konferencyjnych SYMPOnet oraz opisów bibliograficznych artykułów do bazy ASFA (Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts). Baza ta jest jedną z bardziej znanych i liczących się na świecie baz informacyjnych w zakresie nauk wodnych i rybołówstwa. Zawiera dane bibliograficzno-abstraktowe za okres od 1971 roku do września 2006 r. W czasie odbywania stażu miałam również okazję bliżej zapoznać się z tematem digitalizacji zbiorów oraz zasobów on-line dostępnych dla użytkowników Biblioteki UG.

W Oddziale Czasopism poznałam zasady gromadzenia czasopism, w tym prenumeratę zagraniczną i krajową, jak również - zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych - miałam do czynienia z procedurami związanymi z zamówieniami publicznymi, a także z opracowaniem rekordów bibliograficznych czasopism.

Ostatnim działem, w jakim miałam przyjemność odbywać staż był Oddział Zbiorów Specjalnych. Oddział ten gromadzi zbiory retrospektywne, dokumentujące ciągłość i rozwój myśli ludzkiej, umożliwiając prowadzenie badań naukowych opartych na trwałych zdobyczach poprzednich epok. Zgromadzony kilkunastotysięczny księgozbiór historyczny (stare druki, dzieła XIX-wieczne) obejmuje cenne, często pomnikowe dzieła literatury polskiej i obcej oraz z wielu dziedzin wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów państwa i narodu polskiego.

W bogatych zbiorach kartograficznych gromadzonych w Bibliotece UG (17203 jedn.) znajdują się atlasy i mapy starodruczne, miedziorytowe mapy Polski, Pomorza i Prus, wykonane przez znanych europejskich kartografów. Stare druki, rękopisy, dawne mapy, atlasy i ryciny udostępniane są na miejscu w Czytelni Zbiorów Specjalnych wyłącznie w celach naukowych.

Umiejętności zdobyte w trakcie miesięcznej praktyki w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego z pewnością były cennym doświadczeniem, które będę mogła wykorzystać w moich codziennych obowiązkach w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego.

Anna Poremba