1(30)/2007

Spis treści:


Wstęp

Nobel 2007 w dziedzinie ekonomii za zbudowanie podstaw teorii projektowania mechanizmów

Polska członkiem strefy Schengen

Indeksowanie sposobem na skuteczne zarządzanie informacją

360 Search - Centralna Wyszukiwarka

Sto lat temu...


Konferencje:

Książka i jej czytelnik - dokąd zmierzamy

Partnerzy Bibliotek

Uwagi na marginesie IX Krajowego Forum Informacji Naukowej i Technicznej (Zakopane, 25-28 września 2007 r.)

Stan i perspektywy stosunków polsko-niemieckich - 2007

Europa bez granic - szkolenie dla pracowników bibliotek województwa małopolskiego


Staże zawodowe:

W Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego

W Bibliotece Jagiellońskiej


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej EBOR

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF


Z prac Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych (KDBSW)

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Konferencja „Partnerzy Bibliotek”

W dniach 20–21 września 2007 r. odbyła się IX Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Szkół Wyższych Niepaństwowych, pod hasłem: „PARTNERZY BIBLIOTEK”, zorganizowana przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Celem obrad było przedstawienie inicjatyw kształtujących różne formy współpracy bibliotek akademickich z partnerami zewnętrznymi: zawodowymi, naukowymi i biznesowymi. W czasie trwania konferencji zostały poruszone następujące tematy:
  • public relations organizacji niedochodowych;
  • marketing partnerski w usługach bibliotek;
  • współpraca bibliotek/bibliotekarzy ze środowiskiem naukowym;
  • współpraca bibliotek/bibliotekarzy z instytucjami kultury;
  • współpraca bibliotek/bibliotekarzy w środowisku zawodowym;
  • otoczenie wirtualne – partnerzy w sieci;
  • otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne bibliotek szkół wyższych;
  • relacje bibliotek z biznesem;
  • społeczna odpowiedzialność biznesu – podejście pasywne, podejście aktywne.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele bibliotek szkół wyższych publicznych i niepublicznych. W sumie wygłoszono 18 referatów w 4 sesjach tematycznych. Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie reprezentowała Bernadetta Gągulska z artykułem Otoczenie bibliotek akademickich i jego wpływ na ich funkcjonowanie. Pierwszego dnia obrady toczyły się w siedzibie Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, a po południu uczestników konferencji przewieziono do Uzdrowiska Kopalni Soli w Bochni, gdzie na wieczór przewidziano bogaty program turystyczno-rekreacyjny. Zwiedzanie kopalni soli zakończyła uroczysta kolacja w Komorze Ważyn na poziomie -240 m.

Podsumowując, referaty dotyczyły doświadczeń w zakresie działań podejmowanych przez bibliotekarzy akademickich takich jak: komunikowanie się z otoczeniem poprzez narzędzia public relations, badanie potrzeb użytkowników i jakości świadczonych usług, adaptacja idei społecznej odpowiedzialności na rzecz wzmacniania wizerunku swoich uczelni i bibliotek, kreowanie nowych technik w komunikowaniu społecznym, budowanie właściwych relacji z elementami otoczenia: władzami uczelni, użytkownikami, kontrahentami, regulatorami i grupami interesu oraz pozyskiwanie fundatorów i sponsorów. Niestety zabrakło czasu na, tak cenną zawsze, dyskusję. Konferencja odbyła się pod patronatem Biblioteki Narodowej oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Organizator planuje wydanie recenzowanych materiałów pokonferencyjnych.

Bernadetta Gągulska