1(30)/2007

Spis treści:


Wstęp

Nobel 2007 w dziedzinie ekonomii za zbudowanie podstaw teorii projektowania mechanizmów

Polska członkiem strefy Schengen

Indeksowanie sposobem na skuteczne zarządzanie informacją

360 Search - Centralna Wyszukiwarka

Sto lat temu...


Konferencje:

Książka i jej czytelnik - dokąd zmierzamy

Partnerzy Bibliotek

Uwagi na marginesie IX Krajowego Forum Informacji Naukowej i Technicznej (Zakopane, 25-28 września 2007 r.)

Stan i perspektywy stosunków polsko-niemieckich - 2007

Europa bez granic - szkolenie dla pracowników bibliotek województwa małopolskiego


Staże zawodowe:

W Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego

W Bibliotece Jagiellońskiej


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej EBOR

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF


Z prac Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych (KDBSW)

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Książka i jej czytelnik – dokąd zmierzamy. Sprawozdanie z konferencji

W dniach od 20 do 22 września 2007 r. odbywała się w Międzyzdrojach ogólnopolska konferencja naukowa Książka i jej czytelnik – dokąd zmierzamy zorganizowana przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego. W trakcie wygłaszanych referatów uczestnicy konferencji pokazali, jak z różnej perspektywy można patrzeć na współczesne bibliotekarstwo przez pryzmat książki i jej czytelnika.

Ze względu na dużą ilość referatów, zostały one pogrupowane w sesje tematyczne np. Historia bibliotek i księgozbiorów. Promocja książki tradycyjnej; W poszukiwaniu równowagi między książką tradycyjną a elektroniczną. Prelegenci reprezentujący ważniejsze biblioteki akademickie w Polsce, przedstawili ciekawe materiały dotyczące historii różnych zbiorów bibliotecznych, opraw książkowych, promocji literatury, losów czytelnictwa w dobie Internetu, metamorfozy książki tradycyjnej w formę elektroniczną. Wiele referatów dotyczyło zwłaszcza tej tematyki i preferencji współczesnych czytelników korzystających z e-książki, e-czasopism i innych nośników cyfrowych dostępnych w bibliotekach. Autorów referatów o tej tematyce zaproszono na wspólną sesję Formy czytelnictwa. Czytelnik i jego preferencje. Kolejno wygłaszane prezentacje zbliżały uczestników spotkania do konkluzji, że pomimo zachłyśnięcia się informacją, zwłaszcza przekazywaną w formie elektronicznej, czytelnik ceni sobie obcowanie z książką. Prezentowane dane procentowe, uzyskane z badań ankietowych przeprowadzonych wśród użytkowników bibliotek akademickich w Bydgoszczy, Szczecinie, Poznaniu, Łodzi wskazują, że nadal książka drukowana jest większą wartością niż elektroniczny plik. Podobne badanie przeprowadzone zostało na próbie złożonej z naszych pracowników naukowych, studentów naszej Uczelni i studentów z innych krakowskich szkół wyższych w okresie od kwietnia do czerwca 2007 roku. Na pytanie: czy zamierzają Państwo wykorzystać w swojej pracy naukowej e-źródła, aż 87% ankietowanych odpowiedziało pozytywnie, ale jednocześnie 70% gdyby miało do wyboru wersje elektronicznego zapisu i formę drukowaną, pozostałoby przy starej wersji papierowej. Ten układ odpowiedzi jest bardzo interesujący, ponieważ pokazuje, że szybko uczymy się wykorzystywać różne nowoczesne narzędzia dla uzyskania potrzebnej wiedzy, ale równocześnie pozostajemy wierni książce tradycyjnej.

W trakcie konferencji odbyły się liczne prezentacje znanych wśród bibliotekarzy firm: Max Elektronik, EBSCO, MINERVA, 3M, ProQuest CSA, ABE Marketing, CheckPoint. Przedstawiono nie tylko już znane i używane w pracy narzędzia do pracy z użytkownikiem, ale także ostatnie nowości na rynku. Konferencja była bardzo sprawnie zorganizowana w czasie wolnym. Po zamknięciu dyskusji uczestnicy odbyli wycieczkę krajoznawczą po Wolińskim Parku Krajobrazowym.

Materiały z konferencji mają być opublikowane do końca 2007 roku.

Elżbieta Kochan