1(30)/2007

Spis treści:


Wstęp

Nobel 2007 w dziedzinie ekonomii za zbudowanie podstaw teorii projektowania mechanizmów

Polska członkiem strefy Schengen

Indeksowanie sposobem na skuteczne zarządzanie informacją

360 Search - Centralna Wyszukiwarka

Sto lat temu...


Konferencje:

Książka i jej czytelnik - dokąd zmierzamy

Partnerzy Bibliotek

Uwagi na marginesie IX Krajowego Forum Informacji Naukowej i Technicznej (Zakopane, 25-28 września 2007 r.)

Stan i perspektywy stosunków polsko-niemieckich - 2007

Europa bez granic - szkolenie dla pracowników bibliotek województwa małopolskiego


Staże zawodowe:

W Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego

W Bibliotece Jagiellońskiej


Nowości:

Nowe czasopisma w zbiorach Biblioteki

Najnowsze publikacje w zbiorach Centrum Dokumentacji Europejskiej

Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego

Nowości Biblioteki Depozytowej EBOR

Nowości Biblioteki Depozytowej IMF


Z prac Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych (KDBSW)

Czy wiesz, że...

Wyciągnięte z sieci

Nobel 2007 w dziedzinie ekonomii za zbudowanie podstaw teorii projektowania mechanizmów

Fot. SCANPIX SWEDEN REUTERS

Każda biblioteka dąży do umieszczenia w swoich zbiorach dzieł najwybitniejszych. Wskazania Komitetu Nagrody z ekonomii Szwedzkiej Akademii Nauk w Sztokholmie są okazją do sprawdzenia i uzupełnienia zawartości zasobów bibliotecznych o prace, uznane jako reprezentujące ważny nurt we współczesnej ekonomii. W Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie informacja o tym szczególnej wagi zbiorze jest wyodrębniona w postaci bibliograficznej bazy danych NOBLIŚCI. Jak co roku, tak i tym razem, wykaz posiadanych przez Bibliotekę publikacji laureatów tzw. nagrody Nobla z ekonomii, został w październiku 2007 roku zaktualizowany o prace tegorocznych laureatów, którymi są: Leonid Hurwicz, Eric S. Maskin i Roger B. Myerson - za zbudowanie podstaw teorii projektowania mechanizmów ("for having laid the foundations of mechanism design theory").

Omówienie przedmiotu badań nagrodzonych ekonomistów, czyli zarys teorii projektowania mechanizmów (ang. Mechanism Design Theory), przygotowany przez Komitet Nagrody Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk można znaleźć na stronie Leonida Hurwicza:
http://www.econ.umn.edu/faculty/hurwicz/ecoadv07.pdf. Interesujące mogą być także felietony z gospodarczych stron portali internetowych (uwaga: o bardzo różnym poziomie komentarzy):

http://wiadomosci.onet.pl/1623955,10,1,0,120,686,item.html
http://www.wprost.pl/ar/115773/Ekonomiczny-Nobel-dla-syna-Polakow/
http://biznes.interia.pl/news/ekonomiczny-nobel-padl,993852,4199#skipAdnews
http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,4579337.html.

Tegoroczni laureaci to znani na polu naukowym ekonomiści. Szczególne emocje wśród Polaków wzbudziła nominacja Leonida Hurwicza, który jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu Minnesota w Minneapolis. Profesor urodził się w 1917 r. w Moskwie. Jego rodzice byli Polakami. W 1938 r. ukończył studia prawnicze w Warszawie. Następnie studiował w: London School of Economics (1938-1939), Institut des Hautes Etudes Internationales w Genewie (1939-1940), na Harvardzie (1941) i na University of Chicago (1940-1942). Chociaż Leonid Hurwicz nie posiada stopnia naukowego z ekonomii, w swojej działalności naukowej interesował się zawsze różnymi dziedzinami ekonomii – teorią równowagi ogólnej (w tym teorii wymiany), teorią popytu, konsumpcji i dobrobytu, teorią cen, teorią rozwoju i planowania. W latach pięćdziesiątych pracował wraz z późniejszym noblistą Kennethem Arrowem nad zagadnieniami programowania nieliniowego. Największe zainteresowanie środowiska ekonomistów przyciągnęły prace profesora Hurwicza w zakresie badań nad decentralizacją (dekompozycją) i efektywnością systemów ekonomicznych oraz procesów alokacji zasobów. Profesor interesuje się także gospodarką Polski. W wywiadzie udzielonym dla Dziennika stwierdził, że nie do końca rozumie dlaczego przerwano proces reform zapoczątkowanych i prowadzonych przez Leszka Balcerowicza. Profesor uważa, że „zrobiono nawet kilka kroków wstecz”. [1]

W 1994 roku Szkoła Główna Handlowa przyznała Profesorowi doktorat honoris causa:

http://www.sgh.waw.pl/uczelnia/ogolne/doktoraty/
Opinia nadania tytułu doktora honoris causa (prof. Zbigniew Czerwiński)
Ocena dorobku naukowego i organizacyjnego (prof. Wojciech Maciejewski)
Ocena dorobku naukowego i organizacyjnego (prof. Juliusz Kotyński).

Pod poniższym adresem obejrzeć można wywiad z profesorem Hurwiczem po otrzymaniu Nagrody Nobla: http://mediamill.cla.umn.edu/mediamill/embed/4928 oraz zdjęcia profesora: http://www.econ.umn.edu/hurwicz/pictures.html. Niestety, nie możemy skierować do analogicznego zapisu z bardzo ciekawego wywiadu z Profesorem, jaki w dniu 15 października 2007 roku nadało Polskie Radio (Profesor świetnie mówi po polsku).

Dwaj Amerykanie - Eric S. Maskin i Roger B. Myerson - rozwijali "Mechanism Design Theory". Maskin, urodzony w 1950 r., pracuje w Institute for Advanced Study w Princeton. Myerson, urodzony w 1951 r., pracuje na University of Chicago. Maskin zajmował się m.in. teorią gier, teorią aukcji, a także porównywaniem ordynacji wyborczych. Myerson także pracuje nad teorią gier oraz modelami decyzji ekonomicznych.

W celu przybliżenia sylwetek laureatów Nagrody Nobla warto zajrzeć na oficjalną stronę Fundacji Nobla. Warto również przeglądnąć bazę NOBLIŚCI, która w całości oparta jest o zbiory Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zarówno drukowane jak i elektroniczne. Znaleźć w niej można opisy bibliograficzne: wydawnictw zwartych (książek), artykułów z czasopism oraz prac w wydawnictwach zbiorowych autorstwa laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, jak również opisy bibliograficzne publikacji im poświęconych. Baza zawiera źródła wielojęzyczne.

Zachęcamy także do skorzystania z baz ProQuest oraz EBSCO, gdzie można zapoznać się z wieloma (przeważnie) pełnotekstowymi publikacjami tegorocznych noblistów, dostępnymi on-line (dostęp do baz tylko na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie).

Jacek Serwin

Przypisy:

[1] Deptuła, Tomasz. Hurwicz: Nie wiem, dlaczego w Polsce przerwano reformy // Dziennik, The Wall Street Journal Polska - Dziennik Finansowy 2007, nr 243 (17 października), s. 4.

Powrót