BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny Numer specjalny 2/2007Spis treści


Wydawca:
Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Oddział Informacji Naukowej
31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27

Redaktor:
Katarzyna Bilińska

Zespół redakcyjny:
Grzegorz Budny
Maciej Cybula
Jarosław Matyjaszek
Anita Medoń-Wosz
Anna Osiewalska
Jacek Serwin

Korekta:
Anita Medoń-Wosz

Skład komputerowy:
Grzegorz Budny

Webmaster:
Krzysztof Dradra

    Biuletyn Informacyjny nr Ns2/2007Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK