BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 28/2006Spis treści


Ogólnopolskie spotkanie sieci informacyjnych Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej, Europe Direct, Centrów Dokumentacji Europejskiej i Team Europe

Przedstawiciele działających w Polsce unijnych sieci informacji europejskiej, tzw. information relays, spotkali się dnia 6 grudnia 2006 roku w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie.

Seminarium otworzyli Róża Thun, szef Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce i minister Tadeusz Kozek, Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.

Spotkanie było podzielone na dwa bloki tematyczne.

Pierwsza część dotyczyła kolejnego rozszerzenia Unii Europejskiej o Bułgarię i Rumunię. Uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. o szansach i zagrożeniach związanych z kolejnym rozszerzeniem Unii Europejskiej. Swój punkt widzenia przedstawił Krassen Stanchev, dyrektor wykonawczy w sofijskim Institute for Market Economics. Następnie pani Anna Kamyczek z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej zaprezentowała wyniki badań opinii społecznej na temat członkostwa nowych państw w Unii Europejskiej. Po wystąpieniach odbyła się dyskusja panelowa poświęcona omawianym zagadnieniom.

Drugą część spotkania pod hasłem Współpraca między sieciami informacyjnymi poprowadził pan Marek Ziółkowski, koordynator sieci Europe Direct i Centrów Dokumentacji Europejskiej w Reprezentacji Komisji Europejskiej w Warszawie. Prowadzący przedstawił poszczególne sieci informacyjne i wskazał obszary potencjalnej współpracy. Działalność Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej na przykładzie RCIE w Płocku przybliżył pracownik tego Centrum pan Kazimierz Waluch.

Magdalena Bednarek
Monika Parys

    Biuletyn Informacyjny nr 28/2006Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK