BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 29/2007Spis treści


Wyciągnięte z sieci

11 października 2006 r. Biblioteka Narodowa uruchomiła Cyfrową Bibliotekę Narodową (CBN Polona). Można zatem zobaczyć – zgodnie z nazwą jednej z kolekcji tematycznych „Skarby Biblioteki Narodowej” – dotąd znane tylko z opisów, niezwykle rzadko udostępniane "białe kruki", jak na przykład Kazania świętokrzyskie - najstarszy zachowany we fragmentach zapis prozy polskiej i najstarszy zabytek języka polskiego w zbiorach Biblioteki Narodowej. CBN Polona stale się rozbudowuje. W maju 2007 r. pojawiła się w niej nowa kategoria zbiorów: grafiki, rysunki, fotografie.    Biuletyn Informacyjny nr 29/2007Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK