BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 28/2006Spis treści


Z historii ruchu wydawniczego w Polsce

W maju 1906 roku redakcja Przewodnika Bibliograficznego omówiła doniesienie Kuriera Warszawskiego na temat aktualnego stanu ruchu wydawniczego w Polsce. Przedstawioną ocenę potwierdzają obliczenia, które Przewodnik Bibliograficzny publikował w marcu 1906. Te dwie niezależne opinie dają razem następujący obraz ówczesnego rynku książki: zastój wydawniczy, zwrot od zainteresowania powieścią polską w stronę książki rosyjskiej, zwłaszcza z dziedziny ekonomii, spraw społecznych i politycznych.

Zastój wydawniczy. Przewodnik Bibliograficzny. – 1906, nr 5, s. 109-110.




Przewodnik Bibliograficzny. – 1906, nr 3, s. 62


Jolanta Pietruszka

    Biuletyn Informacyjny nr 28/2006Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK