BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 28/2006Spis treści


Problemy bezpieczeństwa energetycznego Polski

1 grudnia 2006 roku w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 58 w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. M. Wańkowicza odbyło się kolejne spotkanie członków i sympatyków Polskiej Rady Ruchu Europejskiego i Fundacji "Polska w Europie" pt. „Problemy bezpieczeństwa energetycznego Polski”. Spotkaniu przewodniczył i dyskusję moderował Andrzej Wielowieyski.

Na wstępie swojego wystąpienia Jacek Cichocki (dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie) zaprezentował uczestnikom spotkania opracowanie autorstwa Agaty Łoskot-Strachoty Rosyjski gaz dla Europy, które zostało opublikowane w Ośrodku Studiów Wschodnich w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Polska wersja dokumentu dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej pod adresem http://osw.waw.pl/files/Rosyjski_gaz_dla_europy.pdf.

Referent omówił zagadnienia gospodarki rosyjskiej ze szczególnym uwzględnieniem sektora energetycznego. Podkreślił silną pozycję gospodarczą Rosji wpływającą na atrakcyjność i zainteresowane inwestorów zagranicznych. Następnie zaakcentował specyfikę prowadzenia rosyjskiej polityki zagranicznej, w której sprawy polityczne mają bardzo duży wpływ na gospodarkę. Spotyka się to bardzo często z niezrozumieniem zwłaszcza ze strony inwestorów zachodnich. Polityka energetyczna ma silny związek z bezpieczeństwem, stąd ten aspekt jest tak ważny i często poruszany w różnego rodzaju dyskusjach. Panelista odniósł się także do kwestii związanych z ropą naftową i gazem oraz do działalności koncernów gazowych. Wiele uwagi poświęcił rosyjskiemu koncernowi Gazprom, największemu światowemu wydobywcy gazu ziemnego, który jest niejako państwem w państwie, dysponującym swoją własną strukturą. Gazprom chce utrzymać kraje Europy Wschodniej i Zachodniej w swoim monopolu i koordynować dostawy gazu z innych krajów eksportujących. Za przykład może posłużyć umowa o wymienianiu się inwestycjami, którą Gazprom podpisał z algierskim koncernem Sonatrach lub też rozmowy na podobny temat, które prowadzili przedstawicieli Gazpromu z Norwegami. Na koniec swojego przemówienia autor przedstawił w skrócie sytuację na rynku skroplonego gazu ziemnego tzw. LNG (Liquified Natural Gas) oraz podkreślił znaczenie wynegocjowania zasad umożliwiających uczciwą konkurencję.

W dyskusji panelowej, jako drugi, zabrał głos Piotr Naimski (sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki), omawiając obecną sytuację na polskim rynku energetycznym oraz zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności i przyjazności dla środowiska. Bezpieczeństwo energetyczne Polski to ciągłość dostaw ropy i gazu po cenach, które są do zaakceptowania przez konsumentów. Plan realizowany przez rząd sprowadza się do kilku spraw. Głównym jego celem jest zbudowanie gazociągu, który połączy źródła producentów norweskich na Morzu Północnym z polskim wybrzeżem. Drugim zamierzeniem jest budowa terminalu do odbioru gazu skroplonego LNG. Obydwie te inwestycje związane są z wprowadzeniem innego niż z byłego Związku Radzieckiego gazu do Polski. To oczywiście wiąże się z wieloma inwestycjami, które trzeba będzie rozpocząć w najbliższym czasie, przede wszystkim z rozbudową systemu przesyłowego w północnej części kraju. Projekty dywersyfikacyjne powinny być sfinalizowane przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG) do końca 2010 roku. Mówiąc o bezpieczeństwie dostaw gazu należy pamiętać, że klientem jest państwo polskie. Każdy klient musi mieć zagwarantowane dostawy na zatwierdzonych warunkach. W obecnej sytuacji 1/3 gazu pochodzi z Polski, a 2/3 z terenu byłego Związku Radzieckiego. Państwo polskie podpisało również umowy krótkoterminowe z Turkmenistanem.

W Polsce ponad 94% energii produkuje się z węgla. Węgiel jest naszym bogactwem i szansą na niezależność. Zadaniem stojącym przed naszym krajem jest wprowadzenie zmian w systemie zużycia węgla. Chodzi tu o wprowadzenie i zastosowanie na polskim rynku ekologicznych technologii spalania węgla tzw. technologii węgla czystego. W Unii Europejskiej uwidoczniła się tendencja odchodzenia od wykorzystania węgla (właśnie ze względu na tzw. "węgiel brudny" i związane z nim zanieczyszczenia) i poszukiwanie innych źródeł energii bardziej przyjaznych dla środowiska. Kończąc swoją wypowiedź, prelegent stwierdził, że produkcja energii w naszym kraju powinna bazować głównie na wprowadzeniu technologii opartej o czysty węgiel oraz energię jądrową.

Jako trzeci i zarazem ostatni panelista zabrał głos redaktor Bartłomiej Sienkiewicz (analityk, publicysta, niezależny ekspert), który podkreślił brak publicznej dyskusji na temat suwerenności produkcji elektrycznej. Zasugerował on potrzebę zastanowienia się nad wykorzystaniem energii jądrowej w polskim sektorze energetycznym. Interesującym rozwiązaniem wydaje się współpraca z Litwinami przy współfinansowaniu budowy nowego bloku atomowego w elektrowni Ignalin, tym bardziej, że nacisk Unii Europejskiej na Polskę w sprawie znacznego ograniczenia emisji do atmosfery dwutlenku węgla z tradycyjnych elektrociepłowni jest bardzo silny. W efekcie nasz kraj będzie musiał je zamykać i za około 15 lat zacznie odczuwać niedobór prądu.

Niezwykle ciekawie wypadła konfrontacja poglądów zaprezentowana przez panelistów i uczestników spotkania. Dały się również zauważyć całkowicie odmienne wizje na temat problemów bezpieczeństwa energetycznego Polski. Podkreślono cel prowadzonej przez rząd polski polityki energetycznej, i co za tym idzie, znaczenie zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną w dłuższej perspektywie, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska oraz zobowiązań wynikających z ustawodawstwa Unii Europejskiej. W trakcie konwersatorium podjęto również tematykę odnawialnych źródeł energii, które stanowią ok. 1% całej produkcji energii w Unii Europejskiej, a uwagę skupiono przede wszystkim na energii wiatru i energii spadku wody. Przy tej okazji, z zaniepokojeniem poinformowano osoby biorące udział w konwersatorium o pogłębiającym się deficycie wody w Polsce oraz negatywnych skutkach działalności turbin wiatrowych, które m.in. stanowią śmiertelne zagrożenie dla migrującego ptactwa.

Zapis niniejszej dyskusji ukaże się w jednym z kolejnych numerów periodyku Polska w Europie.

Anna Łazarczyk

    Biuletyn Informacyjny nr 28/2006Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK