BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 28/2006Spis treści


Wystawy w Bibliotece w 2006 r.

Niniejszy tekst ma na celu przybliżenie działalności wystawienniczej Biblioteki Głównej AE w Krakowie w 2006 roku. W mijającym roku zorganizowano dwanaście wystaw. Dominowały obszerne ekspozycje. Część z nich zajęła nie tylko przestrzeń Sali Wystawowej, ale i gabloty w holu oraz ustawione specjalnie z okazji wystaw stelaże.

Pierwsza z tych wystaw - Żebro Adama - poświęcona była kobietom. Pomysł wystawy nasunął artykuł w Wysokich Obcasach - dodatku do "Gazety Wyborczej" - poświęcony polskim pierwszym damom. Chronologicznie – od starożytności aż po czasy współczesne – starano się pokazać kobiety w różnych, pełnionych przez nie rolach. Wybrano panie, które szczególnie zaznaczyły się w reprezentowanych przez siebie dziedzinach, ważne miejsce poświęcając Polkom. Były więc kobiety: w życiu publicznym - te które sprawowały władzę, zajmowały się polityką; w biznesie; w nauce; w życiu społecznym - wielkie społeczniczki; w literaturze, sztuce, rodzinie, sporcie, kobiety wyzwolone - walczące o swoje prawa. Pokazano także jak kobietę przedstawia Biblia. Oprócz biogramów i zdjęć oraz uzupełniających publikacji książkowych urozmaiciliśmy wystawę ciekawymi i zabawnymi eksponatami. Oddzielnie - na stelażach – pokazano różne zabawne i kontrowersyjne cytaty z wypowiedzi sławnych i mniej sławnych osób na temat kobiet.

Na kolejnej ekspozycji – Władysław Grabski (1874-1938). Polityk, mąż stanu i reformator – zaprezentowano najważniejsze dzieła Grabskiego, liczne zdjęcia, akty prawne z dziedziny skarbowości, finansów państwa, rolnictwa. W gablotach umieszczono też oryginalną polską walutę międzywojenną. Władysław Grabski wybitny polski reformator w dziedzinie skarbowości i szerzej – gospodarki, stworzył podstawy silnego pieniądza w Polsce. Reforma przeprowadzona w 1924 roku, zwana reformą Grabskiego, zahamowała olbrzymią inflację, wprowadziła nowy ład i kierunek naprawy finansów i skarbu II Rzeczypospolitej, zastępując markę polską złotówką.

Druga rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Dzień Europy - 9 maja oraz Europejski Tydzień Regionów i Miast przypadający w dniach 9-12 października 2006 r. stały się okazją do przygotowania wystawy Regiony Europy. Na wystawie zamieszczono nie tylko albumy, przewodniki, opracowania i mapy, lecz także wiele charakterystycznych eksponatów - pamiątek z podróży po Europie. Na uwagę zasługiwała kolekcja przepięknych muszli, rozgwiazd i jeżowców przywiezionych z rejsu po morzu Adriatyckim. Prezentując Anglię szczególną uwagę zwrócono na Londyn. Pokazano kojarzące się z tym miastem czerwone budki telefoniczne, piętrowe autobusy i monumentalne budowle takie jak Tower Bridge, Pałac Westminsterski, Big Ben. Zwrócono także uwagę na malownicze krajobrazy Szkocji, przedstawione m.in. na pudełku szkockich ciasteczek i uroki Irlandii pokazane nie tylko na pocztówkach, ale i na kartach do gry. Z regionów hiszpańskich wyróżniono Andaluzję. Jest ona ojczyzną flamenco - oryginalnej kultury ludowej o elementach europejskich, afrykańskich i orientalnych. To w Andaluzji znajdują się takie miasta jak Sewilla z grobowcem Kolumba, Kordoba i Grenada.

Drugą ekspozycją powstałą w nawiązaniu do Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast były Miasta Polski. Na wystawie zamieszczono albumy, przewodniki, mapy i opracowania ze zbiorów Biblioteki. Ciekawie prezentowały się pocztówki i karty telefoniczne z wizerunkami miast, charakterystycznymi budowlami i pomnikami. Wśród eksponatów były również foldery, materiały informacyjne i promocyjne, zapraszające do odwiedzenia poszczególnych miast, zwiedzenia ciekawych obiektów, muzeów, zabytków. Zamieszczono również pamiątki przywiezione z różnych zakątków kraju. Centralną część wystawy zajęły materiały odnoszące się do wielu miast Polski, a wśród nich: "Leksykon miast polskich", "Polska - urokliwy świat małych miasteczek" oraz "Polska na weekend: przewodnik turystyczny: 44 trasy po najpiękniejszych miastach i regionach Polski". Miasta zaprezentowano w układzie według województw. Najwięcej miejsca poświęcono miastom Małopolski i oczywiście naszemu miastu. Większość publikacji dotyczących Krakowa pochodziła z zasobów Oddziału Informacji Naukowej odnotowywanych w bazie CRACOVIANA. Obok miast wojewódzkich na wystawie wyróżniono również mniejsze miasteczka, szczególnie uzdrowiska takie jak: Krynica, Piwniczna, Busko Zdrój, Kudowa Zdrój, Rabka Zdrój, Polanica Zdrój. Na stelażach zamieszczono teksty znanych piosenek i wierszy, w których występują nazwy miast, a także przysłowia o miastach.

Kolejna wystawa – Milton Friedman (1912-2006) John Kenneth Galbraith (1908-2006). Pamięci dwóch wielkich ekonomistów - przybliżyła sylwetki i dorobek twórczy tych biegunowo różnych w poglądach na politykę gospodarczą teoretyków ekonomii. Zamieszczono monografie Kennetha Galbraitha oraz monografie i najważniejsze artykuły noblisty Miltona Friedmana. Ułożono je w porządku chronologicznym i uzupełniono specjalistycznymi omówieniami oraz informacją o polskich przekładach. Dodatkowo przedstawiono opracowaną na podstawie baz GOSPODARKANAUKI SPOŁECZNE Biblioteki Głównej AE w Krakowie, bibliografię artykułów polskich autorów, którzy cytują prace wspominanych uczonych w ostatnich latach. Umieszczono także życiorysy i monografie omawiające dorobek uczonych oraz prace konfrontujące ich poglądy.

Już po raz trzeci w Sali Wystawowej gościła ekspozycja firmy A.B.E. Marketing - Zagraniczne wydawnictwa naukowe. Była ona doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszymi wysokiej klasy wydawnictwami zagranicznymi z ekonomii i dziedzin pokrewnych. Tradycyjnie zwiedzający mieli możliwość zamówienia interesujących ich tytułów.

W gablotach znajdujących się pod opieką Czytelni Europejskiej rozmieszczono wystawę Równouprawnienie w Unii Europejskiej. Na wystawie zamieszczono publikacje dotyczące równouprawnienia oraz wydruki stron internetowych z portalu Unii Europejskiej. Szczególną uwagę przyciągało opracowanie statystyczne Eurostatu, ułatwiające porównanie oraz zrozumienie różnic i podobieństw między warunkami życia kobiet i mężczyzn: The life of women and men in Europe. A statistical portrait. Data 1980-2000. Unia Europejska przywiązuje ogromne znaczenie do zwalczania wszelkich form dyskryminacji ze względu na płeć. Statystyki wskazują, że w większości państw członkowskich UE bezrobocie kobiet jest o dwa, trzy punkty procentowe wyższe aniżeli mężczyzn. Kobiety mają utrudniony dostęp do niektórych zawodów oraz do stanowisk kierowniczych i menedżerskich. Europejski Fundusz Socjalny wspiera różnorodne formy pomocy kobietom w tym zakresie.

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych zorganizował wystawę Wielcy niepełnosprawni. Wystawę poświęcono osobom w jakimś stopniu niepełnosprawnym, a pomimo to wybitnym. Zamieszczono życiorysy Homera, Joanny d'Arc, Galileo Galilei, Pascala Blaise’a, Ludwiga van Beethovena, Fiodora Michajłowicza Dostojewskiego, Alfreda Nobla, Henri De Toulouse Lautreca, Reya Charlesa, Stephena Hawkinga, Janiny Ochojskiej i Janka Meli.

Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego oraz Koło Naukowe GRUNT byli organizatorami pokonkursowej wystawy zdjęć Nieruchomości wokół nas. Mottem wystawy było stwierdzenie Teodora Roosvelta: "Kupowanie nieruchomości jest nie tylko najlepszym sposobem, najszybszym sposobem i najbezpieczniejszym sposobem, ale jedynym sposobem by stać się bogatym."

W jednej z gablot w holu wystawowym kontynuowano prezentację Nowości Księgarni. Księgarnia przygotowała również ekspozycję wydawnictw Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Kadr zatytułowaną Wydawnictwo dla biznesu. W Czytelni Podręczników tradycyjnie prezentowano poradniki ukierunkowujące naszych studentów w poszukiwaniach pracy i planowaniu kariery zawodowej, przekazywane przez Centrum Rozwoju i Promocji AE w Krakowie.

Przypominamy, że informacje o nowych wystawach są zamieszczane w ogłoszeniach na stronie domowej Biblioteki. Opisy ważniejszych wystaw dostępne są w zakładce Wystawy. Zachęcamy do zapoznania się z multimedialnymi katalogami wystaw będącymi częścią realizowanego w naszej Bibliotece projektu Biblioteka Cyfrowa.

Anita Medoń-Wosz

    Biuletyn Informacyjny nr 28/2006Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK