BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 29/2007Spis treści


Nowości Biblioteki Depozytowej Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

Przedstawiamy trzy nowe zeszyty z serii EBRD Working Papers.

Ageing, pension reforms and capital market development in transition countries [Dokument elektroniczny] / Christiane Nickel, Johan Almenberg. - London: European Bank for Reconstruction and Development, 2006. - 34 s. - (Working Paper; No 06/99). Sygn. W/06/099 ; 1/el/p

Zeszyt przedstawia przegląd trendów demograficznych i ich wpływu na finanse publiczne w krajach transformacji gospodarczej. Opisuje także reformy emerytalne przeprowadzone w tych krajach i ich wpływ na rozwój rynków kapitałowych. Okazuje się, że kraje transformacji gospodarczej poddane są znacznie większej presji demograficznej niż kraje rozwijające się. Finanse publiczne będą musiały sobie radzić z rosnącymi obciążeniami związanymi z systemami zabezpieczenia społecznego. Autorzy twierdzą, że wprowadzanie wielofilarowych systemów jest kosztowne ze względu na to, że składki emerytalne, które wcześniej były przeznaczane na wypłatę świadczeń, zostają przekazane do nowych filarów. Ten system zdaniem autorów zwiększa także stopień ryzyka. Dlatego zachęcają do baczniejszego przyglądnięcia się reformie parametrycznej, jako obiecującej alternatywie dla systemu wielofilarowego.Does enterprise-level training compensate for poor country-level skills? Lessons from transition countries in central and eastern Europe [Dokument elektroniczny] / Joe Colombano, Libor Krkoska. - London: European Bank for Reconstruction and Development, 2006. - 27 s. - (Working Paper; No 06/100). Sygn. W/06/100 ; 1/el/p

Publikacja odkrywa zależności między jakością kapitału ludzkiego a skalą szkoleń w przedsiębiorstwach oraz ich wpływem na osiągnięcia gospodarcze. Dane na ten temat zostały zebrane na podstawie ankiet przeprowadzanych w okresie ostatnich dziesięciu lat. Publikacja pokazuje, że stopień jakości kapitału ludzkiego ma przełożenie na wzrost produktu krajowego brutto i wzrost sprzedaży przedsiębiorstw. W dodatku firmy są bardziej skłonne przeprowadzać programy treningowe w krajach, gdzie siła robocza jest już lepiej wyszkolona. Większe zaangażowanie przedsiębiorstw w programy treningowe ma pozytywny wpływ na wzrost sprzedaży przedsiębiorstwa, ale nie jest powiązane ze wzrostem zatrudnienia. Prowadzenie takich programów w mniejszych firmach z kapitałem własnym, poza stolicą okazuje się być przeciętnie znacznie rzadsze od średniego krajowego poziomu.Mobility, poverty and well-being among the informally employed in Bosnia and Herzegovina [Dokument elektroniczny] / Gorana Krstić, Peter Sanfey. - London: European Bank for Reconstruction and Development, 2006. - 26 s. - (Working Paper; No 06/101). Sygn. W/06/101 ; 1/el/p

Autorzy analizują zatrudnienie w szarej strefie w Bośni i Hercegowinie, używając danych panelowych z programu badawczego Living Standards Measurement Studies. Efektem są cztery wnioski. Po pierwsze zauważa się znaczną mobilność siły roboczej w Bośni i Hercegowinie, z edukacją jako ważnym czynnikiem wyjaśniającym zmianę z niezarejestrowanej pracy na legalną. Po drugie, zatrudnieni w sektorze nieformalnym są znacznie bardziej zagrożeni biedą niż zatrudnieni legalnie. Po trzecie, zróżnicowanie zarobków w szarej strefie jest znacznie większe niż gdzie indziej. Po czwarte, poziom satysfakcji z życia deklarowany wśród pracujących na czarno jest niższy w porównaniu z zatrudnionymi legalnie. Podsumowując, autorzy twierdzą, że chociaż szara strefa może stanowić istotną strategię przetrwania dla wielu osób, to jednak praca legalna zapewnia większą szansę na dobrobyt.


Grzegorz Budny

    Biuletyn Informacyjny nr 29/2007Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK