BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 29/2007Spis treści


Nowości książkowe

Rok 2007 jest wyjątkowy dla Krakowa i jego mieszkańców. Uroczyście świętujemy rocznicę 750-lecia lokacji miasta na prawie magdeburskim. W roku 1257 wytyczono Rynek i do dziś istniejącą sieć ulic w obrębie Plant. Obchodom rocznicowym towarzyszy ogromna liczba wyjątkowych wystaw, koncertów, wydawnictw, spotkań. Krakowianie zakochani w swoim mieście podkreślali zawsze wyjątkowość tego miejsca, opisując jego dzieje, wydarzenia historyczne, których byli świadkami, zabytki, zamiłowania kulinarne, przypominając życiorysy krakowskich znakomitości i wszystkie te codzienne "drobiazgi", które tworzą atmosferę jakiej nie spotka się nigdzie indziej.

Od lat zbiory naszej Biblioteki wzbogacamy książkami dotyczącymi Krakowa i okolic. Cracoviana te mają różny charakter. Są to przewodniki po zabytkach Krakowa, albumy fotograficzne, literatura naukowa i popularnonaukowa. Cały zbiór jest zgromadzony w Oddziale Informacji Naukowej – dostęp internetowy: http://kangur.ae.krakow.pl/domaka/cracovia/index.cgi. Zachęcając do korzystania z naszej kolekcji, przedstawimy kilka z tych książek.


Małecki Jan M. : Historia Krakowa dla każdego.
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2007. – 321 s.
ISBN 978-83-08-04052-2

Najnowsza książka Jana M. Małeckiego Historia Krakowa dla każdego wydana w Wydawnictwie Literackim, powstała z inicjatywy redaktorów „Gazety Krakowskiej” Ryszarda Niemca i Leszka Rafalskiego. W 11 rozdziałach zaprezentowano różne aspekty historii miasta w sposób popularyzatorski. Przesłaniem autora, wypowiedzianym w słowie wstępnym, jest zainteresowanie najszerszego kręgu czytelników przemyśleniami na temat Krakowa i przybliżenie im wiedzy przeznaczonej nie tylko dla wąskiego kręgu specjalistów. Dla ubarwienia całości, autor przytacza szereg cytatów z oryginalnych źródeł oraz liczne anegdoty. Całość uzupełnia kalendarium dziejów Krakowa od 965 roku.
Rożek Michał : Święte miejsca Krakowa ; altera Roma.
Kraków : Wydawnictwo WAM, 2007. – 332 s.
ISBN 978-83-7318-913-3

Kraków, miasto symbol, uosabiające polską tożsamość narodową, jest jednocześnie miejscem narodzin polskiej kultury chrześcijańskiej. Michał Rożek jest wielkim miłośnikiem i znawcą Krakowa. Jego najnowsza książka prowadzi nas do miejsc świętych w Krakowie, słynących z kultu, do miejsc czasami już zapomnianych. Swoją wycieczkę autor kończy w sanktuarium w Łagiewnikach. Poznajemy Kraków niezwykły, w którym wzrastał Karol Wojtyła i z którym był związany do ostatnich swoich dni przed wyjazdem do Watykanu. Dlatego dzisiaj do nazwy sprzed wieków – drugi Rzym, jest dodawane także – miasto papieskie. Autor przybliża nam kulturę religijną Krakowa, którą tworzyły nie tylko miejsca święte, ale przede wszystkim niezwykłe ceremonie związane z obchodzonymi świętami.
Kursa Magdalena, Romanowski Rafał : KRK : książka o Krakowie.
Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2007. – 254 s.
ISBN 978-83-240-0825-4

KRK to symbol krakowskiego lotniska, to literki które kojarzą się ze starymi rejestracjami samochodów, z wyświetlaczami na ekranach przylotów i odlotów na lotniskach na świecie. Ciekawa książka, składająca się z wywiadów, luźnych rozmów z młodymi ludźmi, którzy opowiadają, w jaki sposób postrzegają Kraków, co w nim lubią, do czego wracają, jakie zapachy miasta i miejsca powodują że znajdują tu atmosferę niepowtarzalną. To książka przygotowana dla młodego czytelnika, o młodym widzeniu naszego miasta, o możliwości istnienia nowoczesnych zjawisk, miejsc absolutnie krzykliwych obok wiekowych zabytków i pomników. Ten dualizm mają w sobie opowiadający i w interesujący sposób prowadzą nas po swoich prywatnych trasach i wspomnieniach związanych z Krakowem.
Kraków – europejskie miasto prawa magdeburskiego 1257-1791. Katalog. Red. nauk. Lichończak – Nurek Grażyna
Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa , 2007. – 709 s.
ISBN 978-83-89599-73-5

Publikacja jest katalogiem objaśniającym jubileuszową ekspozycję muzealną „Kraków – europejskie miasto prawa magdeburskiego 1257-1791” przygotowaną przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Katalog składa się z dwu zasadniczych części: artykułów wstępnych i właściwego katalogu, który tworzy 11 rozdziałów tematycznych. Bogaty zbiór ilustracji uzupełniają wzory not katalogowych, obszerna bibliografia, spisy ilustracji, wykazy autorów i wykazy instytucji które wypożyczyły swoje obiekty na wystawę. Dla pełniejszego obrazu całość wzbogacono „Kalendarium Krakowa (XII-XVIII w.)”. Istotną rolę w koncepcji wystawy odgrywają cyfrowe rekonstrukcje dawnej zabudowy krakowskiej aglomeracji, odtwarzające wygląd nieistniejących lub zachowanych tylko częściowo budowli świeckich i sakralnych. Rekonstrukcje te przedstawiono we wstępie do katalogu.Gabryś Anna : Salony krakowskie.
Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2006. – 287 s.
ISBN 83-08-03721-6

Krakowskie salony zaczęły powstawać po 1864 roku. Ogromne zróżnicowanie społeczeństwa wpłynęło na powstanie prawie zamkniętych kręgów arystokracji, ziemiaństwa, inteligencji i mieszczaństwa. Trudno było dostać się do któregoś z nich. Dzięki kontaktom prywatnym, rautom i balom wchodziło się w ”obieg salonowy”. Wspaniałe anegdoty o ludziach którzy przeszli do historii naszego kraju, ploteczki towarzyskie i zwyczaje zachowań, ubioru świątecznego i zachowań środowiskowych pojawiają się na kartach tej książki. Jednocześnie poznajemy zasady XIX-wiecznego savoir-vivre’u. Po drugiej wojnie światowej w salonach skupiało się jeszcze tylko życie kulturalne Krakowa. Wszystko uległo zmianie. Domy prywatne zostały odebrane właścicielom, wielu rodowitych krakusów wyjechało z miasta. Nastały inne czasy. Gorąco polecamy tę książkę o klimacie trudnym już teraz do odtworzenia, kiedy konwenanse nie istnieją, a spacer po Plantach jest zwyczajnym przejściem przez centrum miasta, bez odświętnej magii i celebrowania ukłonów i spojrzeń.Starostka-Chrzanowska Halina : Antoni Mateczny : podgórzanin z wyboru i jego rodzina na tle historii miasta.
Kraków : Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2006. – 143 s.
ISBN 83-7430-065-5

W 2005 roku minęło sto lat od otwarcia Zakładu Kąpielowego Wody Siarczano-Solankowej. Twórcą lecznictwa uzdrowiskowego w Krakowie był Antoni Mateczny. Książka jest próbą odtworzenia bogatej biografii tego niedocenionego i zapomnianego właściciela Zakładu, Czecha z pochodzenia, który przez 50 lat życia w naszym mieście, przyczynił się do rozwoju nie tylko Podgórza ale i Krakowa.
Kraków dziedzictwo wieków. Red. nauk. Małecki Jan M.
Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2006. – 311 s.
ISBN 83-89599-23-6

Album przygotowany przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa dla uczczenia wydarzeń rocznicowych związanych z 750-leciem Lokacji Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Ozdobą książki są zdjęcia autorstwa znanego fotografika krakowskiego Michała Grychowskiego oraz teksty napisane przez najwybitniejszych znawców krakowskiej przeszłości: Karolinę Grodziską, Michała Niezabitowskiego, Krzysztofa Zamorskiego, Zdzisława Nogę, Bogusława Krasnowolskiego. Autorzy albumu zrobili wszystko, aby jeszcze bardziej podkreślić ważność słów łacińskiej sentencji: Cracovia totius Poloniae Urbs Celeberrima, czyli Kraków ze wszystkich miast Polski najsławniejsze.
Murzyn Monika A. : Kazimierz : środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji. The Central European Experience of Urban Regeneration.
Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2006. – 574 s.
ISBN 83-89273-35-7

Autorka w swojej pracy pokazała jak wiele procesów przyczynia się do odnowy zaniedbanego zasobu budowlanego. Omówiła koncepcje teoretyczne dotyczące rewitalizacji oraz specyficzne uwarunkowania rewitalizacji w Polsce i innych krajach Europy Środkowej. Przedstawiła wnioski i prawidłowości, szanse i zagrożenia jakie niesie za sobą rewitalizacja dzielnicy, zaobserwowane w procesie przemian Kazimierza – zaniedbanego i zapomnianego po 1945 roku, a przecież integralnie zawiązanego z Krakowem i jego historią.
Elżbieta Kochan

    Biuletyn Informacyjny nr 29/2007Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK