BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 29/2007Spis treści


Staż zawodowy w Bibliotece Głównej AGH

Mój staż w Bibliotece Głównej AGH był trochę nietypowy, miałam bowiem możliwość uczestniczyć w pracach kilku działów.
Swą wędrówkę rozpoczęłam w Samodzielnej Sekcji Komputeryzacji pod okiem kierowniczki Pani mgr inż. Zofii Bębenek. Mogłam tutaj obserwować prace związane ze zmianami administracyjnymi w systemie Virtua czy korespondencją dotyczącą niedociągnięć programu. Zapoznałam się również z programami wykorzystywanymi do tworzenia różnych baz danych dla poszczególnych działów. Pracownicy działu omówili zasady, którymi kierują się przy digitalizacji zbiorów Biblioteki AGH.

Kolejnym "przystankiem" był Oddział Opracowania Zbiorów, którego kierownikiem jest Pani mgr Krystyna Kruszyńska miałam możliwość tworzenia rekordów bibliograficznych dla druków zwartych i prac doktorskich. Poznałam także bliżej pracę bibliotekarza systemowego.
Opracowywałam rzeczowo wszystkie rodzaje wydawnictw przy wykorzystaniu języka haseł przedmiotowych KABA. Język ten pozwala na utrzymanie porządku w katalogach, ponieważ wszystkie rekordy dotyczące danego tematu są pod tym samym hasłem. Każde hasło wzorcowe oprócz przyjętego hasła zawiera również odsyłacze, terminy odrzucone, a także wersje angielską i francuską danego hasła.

Następnym działem, w którym miałam przyjemność pracować był Oddział Czasopism pod kierownictwem Pani mgr Ewy Postawy. Oddział ten gromadzi, opracowuje i udostępnia czasopisma naukowo-techniczne. W Czytelni znajduje się czytnik dla osób niedowidzących oraz czytnik mikrofisz. Czytelnicy na miejscu mogą korzystać z bieżących roczników czasopism natomiast roczniki archiwalne zamawia się z magazynu.
W ciągu tych kilku dni zapoznałam się z rozwiązaniami dotyczącymi listy czasopism A-Z oraz bazy CD-ROM-ów. Miałam możliwość zapoznania się z rekordem bibliograficznym dla czasopisma, dokumentu elektronicznego oraz rekordu analitycznego.

Kolejnym działem gdzie mogłam poszerzyć moją wiedzę był Oddział Informacji Naukowej pod kierownictwem Pani mgr Ewy Łąckiej. Tutaj zapoznałam się z bibliograficzno-abstraktowymi bazami danych kupowanymi przez Bibliotekę oraz z bazami tworzonymi przez pracowników Oddziału: BIMET – zawiera polską literaturę techniczną, BiPra - bibliografia publikacji pracowników AGH, DHC - zawiera informacje o osobach, które otrzymały doktorat honorowy AGH, DIC - katalog słowników w Oddziale Informacji Naukowej BG AGH, DOKTOR - katalog prac doktorskich bronionych w AGH, HABI - katalog prac habilitacyjnych, których przewody przeprowadzono w AGH, NOBEL - wykaz laureatów Nagrody Nobla ze wszystkich dziedzin nauki, BAZTECH - polska literatura naukowo-techniczna tworzona przez 21 ośrodków akademickich.

W Oddziale Udostępniania Zbiorów, którego kierownikiem jest Pani inż. Grażyna Ryczek, przez trzy dni zapoznawałam się z zasadami pracy w wypożyczalni studenckiej, wypożyczalni dla pracowników i studentów zaocznych, informacji katalogowej, wypożyczalni międzybibliotecznej zamiejscowej oraz czytelni ogólnej.

Ostatnim działem, w którym zakończyłam mój miesięczny staż był Oddział Zbiorów Specjalnych pod kierownictwem Pani mgr Agnieszki Górak-Marecik. W Oddziale tym można znaleźć informacje dotyczące norm, patentów, a także niesamowite zbiory kartograficzne głównie dotyczące południa Polski. Czytelnia Norm i Patentów posiada wszystkie normy polskie oraz wszystkie patenty (Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej AGH Kraków – można tutaj znaleźć informacje na temat znaków towarowych, patentowych baz danych).

Dzięki stażowi w Bibliotece Głównej AGH mogłam poszerzyć moją wiedzę zawodową i spojrzeć na wiele problemów z innej perspektywy.

Urszula Cieraszewska

    Biuletyn Informacyjny nr 29/2007Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK