BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 27/2006Spis treści


Sprawozdanie ze stażu zawodowego

Miejsce stażu: Biblioteka Główna AGH
Termin stażu: luty 2006 roku

Celem stażu zawodowego było poszerzenie i utrwalenie wiedzy z zakresu opracowania rekordów bibliograficznych dla czasopism w oparciu o zbiory biblioteczne AGH, jak również uzyskanie kwalifikacji wymaganych na stanowisku kustosza.

Obecnie wiele bibliotek akademickich wykorzystuje format MARC 21 przy katalogowaniu wydawnictw ciągłych i zwartych. Format ten został wprowadzony wraz ze sprowadzonymi z zachodu systemami bibliotecznymi (INNOPAC, VTLS, ALEPH, HORIZON). Format MARC jest przyjętym międzynarodowym standardem określającym sposób opisu danych bibliograficznych, cały opis jest podzielony na pola i podpola. Przy opisie formatu istotny jest nie tylko spis pól i podpól, ale przede wszystkim reguły ich wypełniania.

Rekord bibliograficzny czasopisma jest złożony z szeregu danych charakteryzujących wydawnictwo ciągłe tj.: tytuł, instytucje sprawcze, ISSN, miejsce wydania i wiele innych danych, będących kryterium wyszukiwawczym. Dla użytkownika informacje te wyświetlone na ekranie, przypominają postać karty głównej w katalogu kartkowym.

Rekord bibliograficzny

Najczęściej używane pola:

022    ISSN
210    Tytuł skrócony
222    Tytuł kluczowy
245    Strefa tytułu i oznaczenie odpowiedzialności
260    Strefa adresu wydawniczego
300    Strefa opisu fizycznego
310    Częstotliwość
362    Strefa numeracji
440    Strefa serii – forma do wyszukiwania
650    Hasło przedmiotowe – nazwa pospolita
700    Hasło dodatkowe – nazwa osobowa
830    Hasło dodatkowe serii

Rekordy bibliograficzne opracowuje się dla tytułów czasopism ukazujących się obecnie, a także dla wszystkich tytułów wcześniejszych danego czasopisma oraz samoistnych dodatków. Rekordy wprowadza się do centralnej bazy NUKAT, znajdującej się na serwerze Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Po zatwierdzeniu rekordów przez administratorów, kopiowane są do baz lokalnych, gdzie tworzy się rekordy zasobu. Baza ta stanowi ważne źródło informacji o tytułach czasopism i ich lokalizacji w bibliotekach współpracujących.

Staż odbyłam w następujących oddziałach Biblioteki Głównej: Oddziale Czasopism i Oddziale Informacji Naukowej.

W Oddziale Czasopism, którego kierownikiem jest Pani mgr Ewa Postawa, pracuje siedem osób, zajmując trzy niewielkie pokoje. Oddział ten gromadzi, opracowuje i udostępnia czasopisma naukowo-techniczne. W czytelni znajdują się 53 miejsca, komputer internetowy, czytnik dla osób niedowidzących oraz czytnik mikrofisz. Czytelnicy korzystają z czasopism bieżących na zasadzie bezpośredniego dostępu do półek, natomiast roczniki archiwalne zamawiane są z magazynu. Sukcesywnie zapoznawałam się z pracą wykonywaną w tym dziale. Głównie skupiłam się na opracowaniu rekordów bibliograficznych wydawnictw seryjnych np. zeszytów naukowych, wydawnictwa te wymagają więcej nakładu pracy przez swoją nietypowość. Staż obejmował również dyżury w czytelni i akcesję kartkową czasopism. Ponadto opracowywałam dublety czasopism, które przekazywane były do bibliotek zakładowych i bibliotek instytucji współpracujących z AGH. Miałam możliwość zapoznania się z rekordem bibliograficznym dla dokumentu elektronicznego i rekordem analitycznym, który był wówczas testowany.
Pracownicy tego Oddziału mając duże doświadczenie w zakresie opracowywania wydawnictw ciągłych, prowadzą całoroczne szkolenia dla pracowników bibliotek wydziałowych i innych bibliotek.

Drugim działem poznanym w Bibliotece był Oddział Informacji Naukowej, którego kierownikiem jest Pani mgr Ewa Łącka. Będąc tu tylko tydzień, starałam się poznać w miarę szybko i dobrze specyfikę tego Oddziału. Po zapoznaniu się z niektórymi bazami on-line tworzonymi przez pracowników tej agendy, mogłam je samodzielnie uzupełniać. Były to bazy:

  • DOKTOR
  • ,
  • BiPra
  • ,
  • BIMET
  • .

Dzięki praktyce w Bibliotece Głównej AGH nie tylko poszerzyłam wiedzę w zakresie opisów bibliograficznych, jak również tworzenia baz bibliograficznych on-line. Miałam również możliwość pracować w zespołach o dużym doświadczeniu zawodowym, w twórczej i przyjaznej atmosferze.

Alicja Oleksy

    Biuletyn Informacyjny nr 27/2006Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK