BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 26/2005Spis treści


W dniach 27-30 października br. odbyły się 9. Targi Książki w Krakowie. Księgarnia Akademii Ekonomicznej co roku uczestniczy w Targach organizując i obsługując stoisko promujące Wydawnictwo Uczelniane AE.
Już w 2000 roku nasza księgarnia została zakwalifikowana przez wydawnictwa naukowe (m.in. PWN, PWE, Dom Wydawniczy ABC) do grona księgarni osiągających najwyższe wyniki sprzedaży wydawnictw naukowych.
Pomimo kłopotów na rynku księgarskim, ten wysoki poziom utrzymaliśmy do dnia dzisiejszego. Na tegorocznych Targach Książki w Krakowie zostaliśmy uhonorowani Certyfikatem Księgarni Rekomendowanej 2005/2006. Wyróżnienie to zostało nam przyznane przez Polskie Wydawnictwa Profesjonalne. Spośród 200 księgarni w Polsce tytuł Księgarni Rekomendowanej otrzymało 30.
W uzasadnieniu przyznanego wyróżnienia podziękowano pracownikom Księgarni Akademii Ekonomicznej w Krakowie za promocję książki naukowej, wysokie wyniki sprzedaży i profesjonalną obsługę.

Monika Bocheńska

    Biuletyn Informacyjny nr 26/2005Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK