BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 25/2005Spis treści


Sprawozdanie ze stażu zawodowego w Bibliotece Jagiellońskiej

Jestem pracownikiem Oddziału Wypożyczeń Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie od 16 lat. Idąc po szczeblach kariery zawodowej dotarłam do etapu, kiedy następnym w niej stopniem jest stanowisko kustosza. W tym momencie otworzyła się dla mnie alternatywa: albo studia podyplomowe związane z charakterem wykonywanej przeze mnie pracy albo staż zawodowy w innej bibliotece naukowej.
Z uwagi na fakt, iż w 2000 roku ukończyłam studia wyższe na kierunku Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i wiedza, jaką zdobyłam jest jeszcze świeża i aktualna, postanowiłam, że poszerzę ją o doświadczenia praktyczne. W tym celu zwróciłam się do Pani Dyrektor mgr Anny Sokołowskiej-Gogut o umożliwienie mi odbycia takiego stażu. W efekcie starań Pani Dyrektor i uprzejmości Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, Pani mgr Teresy Malik od dnia 1 września 2004 roku rozpoczęłam miesięczny staż zawodowy w Oddziale Opracowania Biblioteki Jagiellońskiej.
Zadania jakie przede mną postawiono zostały podzielone na dwa etapy. Przez pierwsze dwa tygodnie byłam szkolona w przedmiocie tworzenia haseł wzorcowych, a przez kolejne dwa w tworzeniu rekordów bibliograficznych.
Pod opieką mgr Aleksandry Podstawskiej-Sobiło zajmowałam się tworzeniem haseł wzorcowych za podstawę opracowania mając książki polskie i obcojęzyczne w różnym zakresie tematycznym. Odwiedzałam katalogi on-line wielu bibliotek na świecie, z uwagi na tematykę i język opracowywanych przeze mnie materiałów, w tym najczęściej NUKAT, Library of Congress, Brithish Library, Bibliothèque Nationale de France, portugalski katalog PROBASE.
Mgr Elżbieta Siwek i mgr Monika Mydel udzielały mi instrukcji w tworzeniu opisu bibliograficznego starając się, abym mogła zapoznać się z jak najbardziej zróżnicowanym warsztatem literackim.
Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Teresy Malik zaproszona zostałam na wystawę rękopisów oraz na wycieczkę po nowym gmachu Biblioteki Jagiellońskiej.
Podczas stażu spotkałam się z życzliwością i profesjonalną opieką. Był to dla mnie okres nowych doświadczeń zawodowych, które pozwoliły mi poszerzyć horyzonty mojej dotychczasowej pracy bibliotekarskiej, poznać arkana tego zawodu od strony, jakiej do tej pory nie znałam.

Składam serdeczne podziękowania Pani Dyrektor mgr Annie Sokołowskiej-Gogut, Pani Dyrektor mgr Annie Sławińskiej i Pani Dyrektor mgr Teresie Malik za stworzenie mi warunków uczestnictwa w stażu oraz Paniom: mgr Elżbiecie Siwek, mgr Aleksandrze Podstawskiej-Sobiło, mgr Monice Mydel za współpracę i opiekę.

Anna Chmurzyńska

Powrót

    Biuletyn Informacyjny nr 25/2005Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK