BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 25/2005Spis treści


Praktyka na AGH

W dniach 6-30 września 2004 roku odbyłam staż zawodowy w Oddziale Opracowania Rzeczowego Zbiorów Biblioteki Głównej AGH w Krakowie.
Celem praktyki zawodowej było zdobycie potrzebnej wiedzy do pracy w Oddziale Opracowania w naszej Bibliotece, jak również uzyskanie kwalifikacji wymaganych na stanowisko kustosza. Wiedzę i  doświadczenie w  zakresie opracowania rzeczowego książek zdobywałam w  zespole wysoko kwalifikowanych i doświadczonych pracowników Oddziału Opracowania Rzeczowego, pod kierownictwem Pani mgr Krystyny Kruszyńskiej.

W Oddziale Opracowania Rzeczowego Biblioteki Głównej AGH pracuje 7 osób. Zespół zajmuje 3 niewielkie pokoje, połączone przejściami. Umożliwia to z jednej strony kameralną pracę, a z drugiej strony daje możliwość pracy zespołowej.
Pracownicy tego Oddziału opracowują dokumenty biblioteczne, zarówno dla potrzeb Biblioteki Głównej AGH, jak dla bibliotek wydziałowych uczelni. Udzielają również rad i konsultacji w zakresie opracowania rzeczowego zainteresowanym bibliotekarzom innych bibliotek. Tradycją tej Biblioteki jest działalność dydaktyczna, w tym prowadzenie szkoleń w zakresie opracowania rzeczowego, zarówno dla własnych pracowników, jak i dla pracowników innych bibliotek.

Moje wcześniejsze doświadczenia w zakresie opracowania rzeczowego dokumentów to: określanie zawartości treściowej poprzez słowa kluczowe oraz klasyfikowanie książek z wykorzystaniem Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD), gdy jeszcze obowiązywały tradycyjne katalogi kartkowe. Nowym doświadczeniem było dla mnie poznanie podstawowych zasad i metodyki katalogowania przedmiotowego książek z wykorzystaniem języka haseł przedmiotowych KABA. Język ten wykorzystuje większość bibliotek współtworzących Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT.

Zasadniczą różnicą pomiędzy opracowaniem rzeczowym wydawnictw zwartych w naszej Bibliotece, a opracowaniem w Bibliotece AGH, są słowa kluczowe. Od początku istnienia katalogów komputerowych wszystkie bazy własne i katalog główny BG AE zawierają słowa kluczowe, tworzone przez pracowników naszej Biblioteki. Pierwsze hasła przedmiotowe pojawiły się w katalogu głównym Biblioteki AE na przełomie roku 1996/1997. Od 2003 roku, tj. od momentu istnienia Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT prawie wszystkie nowo opracowane książki posiadają obok słów kluczowych hasła przedmiotowe. Natomiast Biblioteka Główna AGH, od początku istnienia katalogów komputerowych wykorzystuje w opracowaniu rzeczowym tylko język haseł przedmiotowych KABA. Niewątpliwą zaletą języka haseł przedmiotowych KABA jest to, że daną książkę można w ten sam sposób znaleźć w wielu bibliotekach polskich i zagranicznych.

Pytanie: "Co jest lepsze: słowa kluczowe czy hasła przedmiotowe?" zapewne już zawsze pozostanie dyskusyjne. Być może należałoby o to zapytać samych czytelników, bo to w końcu dla nich tworzymy katalogi.
Myślę, że studenci naszej Akademii zdążyli już "zaprzyjaźnić się" ze słowami kluczowymi i nie narzekają na efekty wyszukiwania literatury w bazach poprzez słowa kluczowe, a obecność haseł przedmiotowych w katalogu głównym daje im dodatkowe możliwości wyszukiwania.

Halina Tużnik

Powrót

    Biuletyn Informacyjny nr 25/2005Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK