BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny nr 29/2007Spis treści


Warsztaty – Wydawnictwa ciągłe w katalogu NUKAT, Warszawa, 17-18 kwietnia 2007 r.

W dniach 17-18 kwietnia 2007 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyły się warsztaty poświęcone wydawnictwom ciągłym w katalogu NUKAT. W szkoleniu wzięli udział bibliotekarze opracowujący dokumenty ciągłe w Katalogu Centralnym. Program warsztatów podzielono na cztery sesje tematyczne:

    1. Typologia dokumentów: wydawnictwo ciągłe czy wydawnictwo zwarte? (prezentacja Ewy Rejmer, BUW);

    2.Katalogowanie wydawnictw aktualizowanych ciągłych (Magdalena Rowińska, Centrum NUKAT);

    3. Zasady katalogowania czasopism elektronicznych (Katarzyna Zuba, Centrum NUKAT);

    4. Zmiany w zaktualizowanym formacie MARC 21 dla wydawnictw ciągłych (Magdalena Rowińska, Centrum NUKAT).

Warsztaty miały charakter szkoleniowy. Miały na celu przede wszystkim wskazanie podstawowych zmian w formacie dla dokumentów ciągłych, autorstwa Barbary Nałęcz. Efektem spotkania było ponadto powołanie zespołu konsultacyjnego ds. wydawnictw ciągłych oraz ustalenia dotyczące typologii dokumentów w katalogu NUKAT, zamieszczone na stronie domowej Centrum. Dyskusja, jaka wywiązywała się po każdej prezentacji świadczy o potrzebie spotykania się współkatalogujących bibliotekarzy celem przedyskutowania problemów związanych z katalogowaniem wydawnictw ciągłych oraz podzielenia się doświadczeniami w tym zakresie. Sprawa ta jest bardzo aktualna, tym bardziej, że zaktualizowany Format MARC 21 Rekordu Bibliograficznego dla Dokumentu Ciągłego został już opublikowany i obowiązuje w rekordach bibliograficznych opracowywanych w NUKAT od 15 czerwca 2007 r.

Bernadetta Gągulska

    Biuletyn Informacyjny nr 29/2007Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK