BIULETYN INFORMACYJNY
BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ AE W KRAKOWIE
   
    
    Biuletyn Informacyjny Numer specjalny 2/2007Spis treści


Drodzy Czytelnicy,


Zapraszamy do lektury specjalnego wydania Biuletynu, powstałego w oparciu o wystawę biblioteczną „Nie od razu Kraków lokowano...”.

Specjalny numer, tak jak i wystawa, ma na celu aktywne przyłączenie się Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie do uroczystych obchodów rocznicy 750-lecia Wielkiej Lokacji Krakowa. Przedstawiamy ten historyczny moment, jako cezurę w rozwoju miasta. Tytuł wystawy parafrazuje znane polskie przysłowie, ukazując nie tylko liczne konsekwencje aktu lokacji, lecz także genezę rozwoju osadnictwa na terenie obecnego Krakowa, od jego początków do końca XV wieku.

Artykuły omawiają legendarne początki naszego miasta, ze szczególnym akcentem położonym na „nadwiślańskie piramidy”, czyli kopce: Kraka i Wandy. Znajdą państwo również ciekawostki stricte historyczne, pokazujące miejsce Krakowa w średniowiecznych pamiętnikach i kronikach wybranych podróżników i kronikarzy. Ponadto, warto zerknąć na Wzgórze Wawelskie, na siedzibę księcia i biskupa, by móc potem zejść do podgrodzia, Okołu i innych przedlokacyjnych osad skupionych na terenie obecnego Krakowa.

Wreszcie zapraszamy do zaczerpnięcia wiedzy o samym procesie lokacji, aktach lokacyjnych, przywilejach z tym związanych oraz o przeobrażeniach organizacyjnych wspólnoty mieszkańców Krakowa po 1257 roku. Na podstawie aktu lokacji wytyczono nowy układ urbanistyczny, a w dalszej kolejności zadbano o bezpieczeństwo Krakowian stawiając mury obronne, baszty i bramy. Warto spojrzeć na nadanie nowego prawa lokacyjnego jako na moment przełomowy dla handlu w mieście. Niewątpliwie była to wyśmienita okazja do przyciągnięcia do Krakowa kupców i rzemieślników z całej Europy. Zapewne gdyby nie rozkwit miasta w XIII i XIV wieku, król Kazimierz Wielki nie uzyskałby tak łatwo zgody papieskiej na erygowanie uniwersytetu.

Licznych konsekwencji aktu lokacji nie sposób wymienić, dlatego scharakteryzowano te dziedziny funkcjonowania miasta, które miały podstawowe znaczenie dla rozwoju wielkiej potęgi królewskiego grodu, stolicy państwa.

Miłej lektury
Katarzyna Bilińska

    Biuletyn Informacyjny nr Ns2/2007Spis treści
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Biblioteka Główna UEK